Hakim an-Naisaburi

Kategori: Perawi Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi (321 H/933 M – 405 H/1014 M) atau terkenal dengan sebutan Al-Hakim saja, adalah salah seorang imam di antara ulama-ulama hadits dan seorang penyusun kitab yang terkemuka di zamannya.
Namanya lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Handawaihi bin Nu’aim al-Dhabbi al-Thahmani al-Naisaburi, juga terkenal dengan sebutan gelarnya Ibnu al-Baiyi.

Biografi

Ia dilahirkan di Naisabur pada pagi Jumat, bertepatan dengan 3 Rabiul Awal pada tahun 321 H. Ia pernah dilantik sebagai hakim di Naisabur pada tahun 359 H, sehingga dikenal dengan nama
al-Hakim”.
Ia wafat juga di Naisabur pada tahun 405 H.

Pendidikan agama

Awal pendidikan ilmu agama didapatkannya dari ayah dan bapak saudaranya, kemudian ia berguru pula kepada Abu Hatim bin Hibban pada tahun 334 H. Ia juga disebutkan telah belajar ilmu fiqih kepada seorang ulama besar di Naisabur, yaitu Ali bin Sahal Muhammad bin Sulaiman al-Shaluki al-Syafi’i.
Setelah itu pada tahun 340 H, ia berhijrah meninggalkan kampung halamannya menuju Irak.
Di sana, ia mempelajari ilmu hadits dari Ali bin Ali bin Abi Khurairah, seorang faqih yang terkenal.
Setelah menunaikan ibadah haji, ia kemudian bersafari mencari ilmu ke Khurasan dan negara-negara lain.
Ia bertekad untuk mencari dan mengumpulkan hadits, hingga disebutkan bahwa ia telah mendengar hadits dari sejumlah besar para ulama, serta menurut riwayat gurunya berjumlah sekitar 1.000 orang.

Karya-karya

Terdapat banyak para ahli ilmu yang meriwayatkan hadits darinya, di antaranya Daruquthni, Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasy dan teman-temannya.
Ia sentiasa bermuzakarah dan bermuhadharah bersama para ulama hadits, bahkan ia juga pernah bermubhahasah dengan Daruquthni.
Selain itu, ia juga menghasilkan karya-karya berbentuk penulisan dalam pelbagai jenis ilmu.
Di antara kitab-kitab karyanya yang terkenal, ialah Ma’rifat ‘Ulum al-Hadits, al-Madkhal ‘ala ‘ilmi al-Shahih, al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain, Fadhail al-Imam al-Syafi’i, dan al-Amali.


۞ Variasi nama: al-Hakim, al hakim, Imam Hakim, HR. Hakim, Hakim al-Naisaburi

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Ibrahim (Nabi Ibrahim) – surah 14 ayat 48 [QS. 14:48]

Siksa itu akan Allah jatuhkan pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain, dan mereka, yakni manusia, berkumpul di Padang Mahsyar untuk menghadap All … 14:48, 14 48, 14-48, Surah Ibrahim 48, Tafsir surat Ibrahim 48, Quran Ibrahim 48, Surah Ibrahim ayat 48

QS. Al Qamar (Bulan) – surah 54 ayat 43 [QS. 54:43]

43. Allah kemudian mengalihkan arah komunikasi kepada kaum musyrik Mekah. Wahai kaum musyrik, apakah orang-orang kafir di lingkunganmu yang lebih baik daripada mereka yang telah dikisahkan itu, atauka … 54:43, 54 43, 54-43, Surah Al Qamar 43, Tafsir surat AlQamar 43, Quran Al-Qamar 43, Surah Al Qomar ayat 43

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #30

كادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْرًاArti dari kalimat di atas adalah … Kebodohan mendekatkan pada kemiskinan Kefakiran mendekatkan kepada kekufuran Kebodohan

Pendidikan Agama Islam #7

Hukum yang berkaitan dengan perilaku moral manusia dalam kehidupan disebut hukum … i’tiqadiyah khuluqiyah jinayah amaliyah fiqih Benar! Kurang tepat!

Pendidikan Agama Islam #29

Siapakah nabi yang lebih memilih ilmu daripada harta? Nabi Nuh Nabi Sulaiman Nabi Isa Nabi Ibrahim Nabi Musa Benar! Kurang

Instagram