Hafshah binti Umar

Kategori: Istri Nabi

Hafshah binti Umar (Arab: حفصة بنت عمر) adalah salah seorang istri Nabi Muhammad.
Ia seorang janda dari seorang pria bernama Khunais bin Hudhafah al-Sahmiy yang meninggal dunia saat Perang Badar.
Nama lengkap Hafshah adalah Hafshah binti Umar bin Khaththab bin Naf’al bin Abdul-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Luay dari suku Arab Adawiyah.
Ibunya adalah Zaynab binti Madh’un bin Hubaib bin Wahab bin Hudzafah, saudara perempuan Utsman bin Madh’un.


۞ Variasi nama: Hafshah, Hafsah

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. At Takwir (Menggulung) – surah 81 ayat 2 [QS. 81:2]

1-7. Allah mengawali surah ini dengan menyebutkan dua belas peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiama — disebutkan dari ayat 1 s.d. 13. Apabila matahari yang demikian besar digulung dengan mud … 81:2, 81 2, 81-2, Surah At Takwir 2, Tafsir surat AtTakwir 2, Quran At Takwir 2, Surah At Takwir ayat 2

QS. Al Hijr (Gunung Al Hijr) – surah 15 ayat 20 [QS. 15:20]

Dan selain itu, Kami pun telah menjadikan padanya sumber-sumber dan sarana-sarana kehidupan untuk keperluanmu, wahai manusia, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Dan Kami ciptakan pula beragam … 15:20, 15 20, 15-20, Surah Al Hijr 20, Tafsir surat AlHijr 20, Quran Al-Hijr 20, Surah Al Hijr ayat 20

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #11

Dalam QS. Al-Muddassir ayat 1-7 adalah menjadi dasar bagi Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melakukan dakwah di Mekkah

Pendidikan Agama Islam #26

Pesan utama dari kandungan Alquran adalah … sosial kemasyarakatan tauhid akhlak muamalah fikih Benar! Kurang tepat! Sebab-sebab turunnya ayat Alquran

Pendidikan Agama Islam #20

Zakat menurut bahasa زكة , yang bermakna … memanah mengeluarkan memberikan membersihkan melepaskan Benar! Kurang tepat! Yang termasuk mustahiq (orang

Instagram