Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Hadits Dha’if

Kategori: Istilah Umum

Hadis lemah atau Hadits Dha’if (حديث ضعيف‎) adalah kategori hadis yang tertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Definisi
Definisi Hadits dhaif menurut Imam Al-Baiquni adalah:
“Setiap hadis yang tingkatannya berada dibawah hadits hasan (tidak memenuhi syarat sebagai hadis shahih maupun hasan) maka disebut hadits dho’if dan hadis (seperti) ini banyak sekali ragamnya.”
— Manzhumah al-Baiquniyah
Sebab kelemahan
Suatu hadits dikategorikan lemah disebabkan oleh:
 • Terputusnya rantai periwayatan (sanad)
 • Adanya kelemahan/cacat pada seorang atau beberapa orang penyampai riwayat (perawi) hadis tersebut.

Macamnya
Terdapat berbagai tingkatan derajat hadis lemah, mulai dari yang lemahnya ringan hingga yang parah bahkan palsu.
Ibnu Hibban telah membagi hadits dhaif menjadi 49 (empat puluh sembilan) jenis.
Di antara macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah, seperti:
 • Mursal: Hadis yang disebutkan oleh Tabi’in langsung dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa menyebutkan siapa shahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasul.
  Digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkan adanya Tabi’in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya (namun tidak disebutkan).
  Jika dapat dipastikan perawi (periwayat) yang tidak disebutkan tersebut adalah seorang shahabat maka tidak tergolong sebagai hadis lemah.
 • Mu’dhol: Hadis yang dalam sanadnya ada dua orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut.
 • Munqathi (terputus): Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad.
  Setiap hadis Mu’dhal adalah Munqathi, namun tidak sebaliknya.
 • Mudallas: Seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan.
  Hadis mudallas ada dua macam, yaitu Tadlis Isnad (menyembunyikan sanad) dan tadlis Syuyukh (menyembunyikan personal).
 • Mu’an’an: Hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan ‘an fulan (riwayat seseorang dari seseorang).
 • Mudhtharib (guncang): Hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan/bertentangan (serta tidak bisa diambil jalan tengah).
 • Syadz (ganjil): Hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang tsiqah (tepercaya).
  Atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur namun perawinya tersebut kurang tepercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis.
 • Munkar: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang tsiqah.
 • Matruk: Hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta.
 • Maudhu'(Hadis palsu): Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi, di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan.
 • Bathil: Sejenis Hadis palsu yang (jelas-jelas) menyelisihi prinsip-prinsip syariah.
 • Mudraj: Perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan Hadits Nabi.
  Sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis.
  Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun yang dibawahnya, diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan atau melengkapi maksud kata tertentu dalam lafal hadis.
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

furuk

Apa itu furuk? fu.ruk hukum tentang kewajiban agama yang tidak pokok yang dijabarkan dari hukum dasar; hukum tambahan; perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat dalam salat Tarawih itu bukanlah mengenai ajaran pokok, melainkan mengenai masalah furuk … •

Al-Waqi’ah

Apa itu Al-Waqi’ah? Surah Al-Waqi’ah adalah surah ke-56 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamai dengan Al Waaqi’ah , diambil dari perkataan Al Waaqi’ah yang terdapat pada ayat pertama. Nomor Surah N … • Al-Waqi’ah, Al-Waqiah, Al-Waaqi’ah, Al Waqiah, Al Waaqi’ah

Wali Allah

Apa itu Wali Allah? Walī , dalam bahasa Arab berarti adalah ‘seseorang yang dipercaya’ atau ‘pelindung’, makna secara umum menjadi ‘Teman Allah’ dalam kalimat walīyu ‘llāh. Al Qur’an menjelaskan Waliallah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. “Ingatlah sesungguh wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan … • Waliallah

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Istilah Umum

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
Maka orang-orang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
QS. Al-Hadid [57]: 7

Kategori: Istilah Umum

Dan Dia tundukkan malam & siang, matahari & bulan untukmu.
Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya)
QS. An-Nahl [16]: 12

Kategori: Istilah Umum

Sesungguhnya Allah & malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.
Hai orang-orang yang beriman,
bershalawatlah kamu untuk Nabi & ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
QS. Al-Ahzab [33]: 56

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #23

Qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke … Al Falaq artinya … Ayat ke 5 dari surah al-Falaq yaitu … … Percaya kepada Allah dan Rasulnya termasuk rukun … Meja, kursi, manusia, hewan dan tumbuhan adalah merupakan salah satu cara mengenal Allah Subhanahu Wa Ta`ala melalui …

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Pendidikan Agama Islam #18

Turunnya surah Ad-Dhuha menunjukkan… ..kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Surah Ad-Dhuha ayat ke-enam menunjukkan salah satu masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … sebagai … Berikut ini yang bukan kandungan surah Ad-Dhuha adalah… .. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Arti al-Kaafirun adalah … Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu …

Kamus

Qatadah bin Da’amah

Siapa itu Qatadah bin Da’amah? Qatadah bin Da’amah as-Sadūsī, Abū ʾl-Khattāb, ‏قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب ‎ , adalah seorang perawi hadis dari kota Basrah, Irak. Hidupnya Imam Qatadah berasal dari suku Al-Sadus, bagian dari Bani Syaiban yaitu suku Arab bagian utara. Ia merupakan seorang yang tuna netra dan mengandalkan kekuatan memorinya. Ia menghabiska … • Qatadah

dai

Apa itu dai? orang yang kerjanya berdakwah; pendakwah; melalui kegiatan dakwah, para dai menyebarluaskan ajaran agama … •

Haji Wada’

Apa itu Haji Wada’? Haji Wada’ atau Haji Perpisahan merupakan haji terakhir bagi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, nabi umat Islam, yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriyah . Kaum muslim mematuhi setiap gerakan, tindakan, dan gerak-gerik Nabi Muhammad pada ketika itu, dan setiap perbuatan yang dilakukan olehnya menjadi contoh untuk sela … • Hajji wadaa’, haji wadaa’, Hajji wadaa’

Pertempuran Yamamah

Apa itu Pertempuran Yamamah? Petempuran Yamamah terjadi pada Desember 632 di jazirah Arab pada wilayah Yamamah antara Khalifah Abu Bakar melawan Musailamah al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi. Latar Belakang Setelah meninggalnya Nabi Muhammad banyak suku-suku Arab yang kemudian kembali murtad dan melawan terhadap Kekhalifahan Islam di Madinah. Khalifah Abu Bakar mengk … • peperangan al yamamah, Perang Yamamah

Muhammad Ali Ash Shabuni

Siapa itu Muhammad Ali Ash Shabuni? Prof. DR. Muhammad Ali ash-Shabuni (محمد علي الصابوني‎, lahir di Aleppo, Suriah, 1 Januari 1930; adalah seorang mufassir dan ulama yang berasal dari Suriah, dan merupakah salah seorang Guru Besar ilmu tafsir di Umm Al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia. … • Muhammad Ali As Sabbuni, Muhammad Ali As Shobuni

Ashabul Kahfi

Siapa itu Ashabul Kahfi? Sekumpulan pemuda pengikut Nabi Allah ﷻ iaitu Nabi Isa `alaihis salam yang berdakwah kepada kaumnya supaya mentauhidkan Allah ﷻ tetapi telah mendapat tentangan yang hebat. Lalu mereka lari mendapatkan perlindungan di dalam gua. Mereka tertidur selama beratus-ratus tahun. Kemudian mereka terjaga daripada tidur dan menemui orang ramai. Selepas bebera … • Ashhabul Kahf