Bani Makhzum

Kategori: Nama Golongan

Bani Makhzum (بنو مخزوم‎, Banu Makhzum) adalah suatu klan (bagian) dari suku Quraisy yang menetap di Mekkah.
Bani Makhzum adalah keturunan dari Makhzum bin Yaqazhah bin Murrah, yaitu cucu dari tokoh Murrah bin Ka’ab.

Selain Bani Makhzum, Murrah juga nenek moyang dari Bani Taim, Bani Zuhrah, Bani Asad, Bani Abdu Manaf, dan Bani Abdud Dar, yang menetap di Mekkah dan sekitarnya.

Tokoh

Beberapa tokoh terkenal dari Bani Makhzum, antara lain:
Abu Jahal, pemimpin penduduk Mekkah dari Bani Makhzum
Walid bin al-Mughirah, tokoh senior Bani Makhzum
• Abu Salamah bin Abdul Asad, Sahabat Nabi
Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad dan sebelumnya istri Abu Salamah
Khalid bin Walid, Sahabat Nabi
Ikrimah bin Amr, Sahabat Nabi dan anak Abu Jahal
Abubakar bin Abdurrahman, Tabi’in dan ulama Madinah
Said bin al-Musayyib, Tabi’in dan ulama Madinah


۞ Variasi nama: Makhzum

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Shaad (Shaad) – surah 38 ayat 16 [QS. 38:16]

16. Dan mereka dengan nada sinis dan penuh keingkaran berkata, “Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.” Dengan ucapan ini mereka bermaksud memperolok N … 38:16, 38 16, 38-16, Surah Shaad 16, Tafsir surat Shaad 16, Quran Shad 16, Sad 16, Surah Shad ayat 16

QS. Ash Shaffaat (Barisan-barisan) – surah 37 ayat 21 [QS. 37:21]

21. Dikatakan kepada mereka, “Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Pada hari ini Allah akan memberi keputusan dan balasan atas semua keingkaranmu.” … 37:21, 37 21, 37-21, Surah Ash Shaffaat 21, Tafsir surat AshShaffaat 21, Quran Al-Shaffat 21, AshShaffat 21, Ash Shafat 21, Ash Shaffat 21, Surah Ash Shaffat ayat 21

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #18

Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu … agamaku untuk selamanya aku tidak menyembah untukku agamaku apa yang kamu sembah untukmu

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya … Amal perbuatan yang menuju

Pendidikan Agama Islam #2

Sifat adil Allah berlaku untuk … orang kafir yang senang menolong sesama jin semua ciptaan Allah orang kaya yang bersedekah

Instagram