Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Az-Zamakhsyari

Kategori: Ulama

Zamakhsyari merupakan seorang mufassir muktazilah yang memiliki karya al-Kasyaf, salah satu kitab tafsir hebat di masanya.
Sebagai pembaca dan pegiat kajian tafsir, anda pasti tidak asing dengan tafsir al-Kasyaf.

Kitab tafsir yang dikarang oleh Zamakhsyari ini dinilai sebagai salah satu kitab tafsir terbaik di masanya.
Akan kurang utama jika para pembaca tafsir tidak mengenal seorang Zamkhsyari.
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Umar bin Muhammad bin ‘Umar al-Khawarizmi.

Menurut Az-Zahabi dalam Tafsir wal Mufassirun, ia biasa dikenal dengan kunyah Abu al-Qasim dan dijuluki dengan laqab Jarullah (tetangga Allah).
Ia merupakan seorang Imam Hanafiyah dan Mu’tazilah.
Ia dilahirkan pada bulan rajab 467 H (1074 M) di sebuah desa bernama Zamakhsyar yang merupakan bagian dari kota Khawarizm –Bukhara-Rusia.
Zamakhsyari yang dari kecil mengalami cacat kaki, mendapatkan pendidikan dasarnya serta belajar menghafalkan Al-Qur’an dari Ayahnya yang merupakan ulama’ besar di daerahnya.

Selanjutnya ia melanjutkan jenjang pendidikannya di Khawarizm (Bukhara) yang merupakan pusat peradaban Islam pada masa itu.
Selain itu ia juga belajar di Baghdad dan Khurasan bersama dengan ulama-ulama besar.
Di manapun kakinya berpijak, di situ ia belajar bersama ulama-ulama’ besar di kota tersebut.
Dalam bidang bahasa dan sastra, Zamakhsyari berguru kepada Abu Mudhor Muhammad bin Jarir al-Dhabi al-Isfahani.

Dari Al-Isfahani juga ia mengenal dan mendalami Muktazilah.
Selain al-Isfahani, ia juga berguru kepada Abu ‘Ali al-Hasan bin al-Mudhoffar al-Naisaburi dan Abu Manshur al-Jawaliqi.

Dalam bidang hadis, ia berguru kepada Abu Manshur Nasr al-Haritsi, Abu Sa’ad as-Syaqani dan Abu Khattab bin Abi al-Bathar.
Sedankan dalam bidang fikih, ia belajar banyak dari al-Damaghani al-Hanafi, al-Sadid al-Khayyath, Abdullah bin Talhah al-Yabiri.
Dari ia, Zamakhsyari belajar kitab Imam Syibawaih.

Tidak diragukan lagi bahwa ia adalah seorang ulama’ besar di zamannya.
Kepribadiannya yang sangat gigih dalam belajar serta menuntut ilmu membuatnya menguasai beberapa fan ilmu.
Bahkan menurut Abu al-Yaman Zabid bin al-Hasan al-Kindi (w. 613 H) Zamakhsyari adalah orang non-Arab yang pada masa itu paling menguasai bahasa dan sastra Arab.

Zamakhsyari merupakan ulama’ yang sangat produktif.
Selain menguasai berbagai bidang keilmuan, ia juga berkontribusi dalam kemajuan peradaban Islam melalui karya-karyanya.
Saking banyaknya karya yang telah ditorehkan, bahkan ada beberapa karya yang belum ditemukan sampai sekarang.
Jika ditotal, maka seluruh jumlah karya Zamakhsyari adalah 47 karya.

Zamakhsyari pernah tinggal di Makkah selama dua kali yakni pada tahun 502 H dan 526 H. Bahkan kitab Al-Kasyaf pun ditulisnya saat tinggal di Makkah kali kedua.
Kemudian ia kembali ke kota asalnya, Khawarizm.
Pada tahun 538 H, ia meninggal dan dimakamkan di daerah Jurjaniyah, Khawarizm.
Disarikan dari buku Tafsir wal Mufassirun karya Adz-Zahabi, Al-Zamakhsyari karya Ahmad Muhammad al-Hufi dan karya Dr. A.
Husnul Hakim IMZI, MA, yang berjudul Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir.

Referensi: Islami.co

۞ Variasi nama:
Imam az-Zamakhsyari, Zamakhsyari
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Salamah bin Qais

Siapa itu Salamah bin Qais? Salamah bin Qais adalah salah seorang sahabat nabi Muhammad ﷺ. Suatu hari Khalifah Umar bin Khathab berjaga-jaga sepanjang malam di Kota Madinah. Ia ingin agar penduduk dapat tidur nyenyak dan tenang. Hal itu nyaris ia lakukan setiap malam. Ketika ia tengah melakukan ronda di antara rumah-rumah dan pasar, muncul dalam benaknya seorang sahabat Ras … • Salamah bin Qaisar

Husain bin Ali

Siapa itu Husain bin Ali? Al-Husain bin ‘Alī bin Abī Thālib adalah putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra dan cucu Nabi. Dia dianggap oleh Syiah sebagai Imam ketiga Syiah dan ayah dari dinasti Imam Syiah dari Dua Belas Imam dari Ali bin Husain hingga Mahdi. Ia juga dike … • Hussain ibn ‘Ali ibn Abi Talib, Husayn ibn Ali

pengislaman

Apa itu pengislaman? peng.is.lam.an proses, cara, perbuatan menyebarkan agama Islam … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Ulama

Dialah Allah,
Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak & tidak pula diperanakkan,

dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia.

QS. Al-Ikhlas [112]: 1-4

۞ Variasi nama:
Imam az-Zamakhsyari, Zamakhsyari
Kategori: Ulama

Katakanlah:
“Berjalanlah di muka bumi,
kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”.
QS. Al-An’am [6]: 11

۞ Variasi nama:
Imam az-Zamakhsyari, Zamakhsyari
Kategori: Ulama

Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya,
Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya & Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
QS. Asy-Syura [42]: 19

۞ Variasi nama:
Imam az-Zamakhsyari, Zamakhsyari
Kategori: Ulama

Jika Allah menghendaki untuk membinasakan kalian,
niscaya Dia–karena kemahasempurnaan kekuasaan-Nya–akan melakukannya.
Lalu Dia menciptakan makhluk baru yang sesuai dengan kebijakan-Nya.
QS. Fatir [35]: 16

۞ Variasi nama:
Imam az-Zamakhsyari, Zamakhsyari

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #18

Turunnya surah Ad-Dhuha menunjukkan… ..kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Surah Ad-Dhuha ayat ke-enam menunjukkan salah satu masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … sebagai … Berikut ini yang bukan kandungan surah Ad-Dhuha adalah… .. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Arti al-Kaafirun adalah … Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu …

Pendidikan Agama Islam #14

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut? … Dalam Islam, teladan yang baik disebut juga dengan istilah … Dalam Islam, pengendalian diri atau kontrol terhadap diri, disebut juga dengan … Pengertian Mujahadah An-Nafs adalah … Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan …

Pendidikan Agama Islam #1

Arti fana adalah … Tuhan memiliki sifat Al Karim, yang berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala merupakan zat Yang ..Allah memiliki sifat Al Kariim yang tercantum dalam Alquran surah … Tuhan memiliki sifat Al Matiin, yang berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah zat Yang … Dalam Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al Matiin yang tercantum dalam Alquran surah …

Kamus

Maslahah murshalah

Apa itu Maslahah murshalah? Adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan. … • Maslahah, murshalah

rukuk

Apa itu rukuk? ru.kuk sikap membungkuk pada waktu salat, dengan tangan ditekankan di lutut sehingga punggung dan kepala sama rata … •

Al-Hajj

Apa itu Al-Hajj? Surah Al-Hajj adalah surah ke-22 dalam Alquran. Surah ini terdiri dari 78 ayat . Sebagian ayat dari surah ini diturunkan di Mekkah dan sebagian lagi di Madinah, oleh karena itu para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai golongan surah ini Surah ini dinamai surah ini Al-Hajj, karena surah ini menge … • Al-Hajj, Al Hajj

Hadis Musnad

Apa itu Hadis Musnad? Hadis Musnad. Sebuah hadis tergolong musnad apabila urutan sanad yang dimiliki hadis tersebut tidak terpotong pada bagian tertentu. Urut-urutan penutur memungkinkan terjadinya penyampaian hadis berdasarkan waktu dan kondisi, yakni rawi-rawi itu memang diyakini telah saling bertemu dan menyampaikan hadis. Hadis ini juga dinamakan muttashilus sanad a … • maushul

Al Aakhir

Apa itu Al Aakhir? Allah itu Al-Akhir ◀ Yaitu Allah itu Yang Maha Akhir. Bahkan kekuasaan Allah itu tidak akan pernah ada akhirnya. Dia kekal dan abadi. Al Aakhir termasuk dalam 99 Asma’ul husna. … • Al-Aakhir, Al-Akhir

Al Jabbar

Apa itu Al Jabbar? Allah itu Al-Jabbar◀ Allah itu Al-Jabbar atau Maha Pemaksa, dengan begitu tidak ada satupun yang bisa untuk mengingkari bahkan menunda kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena, kekuasaan Allah sangatlah besar dan mutlak. &128161; Sehingga jika Allah sudah berkehendak, maka hal itu tidak mungkin bisa diingkari. Segala makhluk yang ada di lan … • Al-Jabbar