Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Al Muhshii

Kategori: Asmaul Husna

▶️ Allah itu Al-Muhsi ◀️

Artinya adalah Allah itu Yang Maha Menghitung segala sesuatu.
Perhitungan Allah itu sangat teliti dan cermat, sehingga tidak perlu diragukan lagi keakuratannya.

Setelah hari perhitungan telah diselesaikan, maka semua manusia akan menerima kitab catatan amal mereka masing-masing.
Ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri dan ada pula yang dengan belakang punggung.
Semua itu bergantung dari amal perbuatannya selama hidup di dunia.
Setelah itu masing-masing manusia akan ditetapkan oleh Allah Ta’ala, apakah dia termasuk orang-orang yang bahagia yang dimasukkan kedalam syurga atau termasuk orang-orang celaka yang dimasukkan kedalam neraka.

💡 Allah Ta’ala mengetahui semuanya secara terperinci dimana tempat dan tingkatan mereka masing-masing.
Karena syurga dan neraka ada tingkatan-tingkatannya, sehingga Allah Ta’ala tidak pernah salah di dalam menempatkan setiap manusia.
Ketetapan Allah Ta’ala ini bergantung amal perbuatan manusia selama hidupnya di dunia.
Orang-orang yang masuk syurga berdasarkan ketaqwaannya masing-masing.
Siapa yang paling banyak ketaqwaannya, maka dia akan masuk kedalam syurga yang paling tinggi.
Begitu juga sebaliknya siapa yang paling banyak kefasikannya (berdosa), maka akan masuk kedalam neraka yang paling bawah.

💡 Orang yang paling ringan (rendah) menerima azab didalam neraka adalah paman Rasulullah ﷺ yaitu Abu Thalib.
Karena dia banyak membantu dan melindungi Rasulullah ﷺ didalam berjuang, tetapi dia tidak mau beriman kepada Allah Ta’ala, sehingga dia masuk kedalam neraka.
Akan tetapi dia mendapatkan azab yang paling ringan, yaitu hanya memakai sandal (terompah) dari api neraka.
Walaupun dia hanya memakai terompah dari api neraka, tetapi otaknya mendidih.
Semakin banyak kefasikan, kedurhakaan, kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia, maka semakin berat siksaan yang dia terima didalam neraka.
Apabila keputusan telah selesai, maka ditentukanlah tempat-tempat semua manusia dan juga tingkatan-tingkatan tempatnya masing-masing.

―Al Muhshii termasuk dalam 99 Asma’ul husna.

۞ Variasi nama:
Al-Muhshii, Al-Muhshi
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Zaid bin Khattab

Siapa itu Zaid bin Khattab? Zaid bin Khattab atau Zaid bin al-Khattab adalah Sahabat Nabi Muhammad dari golongan Muhajirin. Ia adalah kakak dari Umar bin Khatab, dan terlebih dahulu masuk Islam, ia merupakan keturunan Bani ‘Adi, suku Quraisy, dari kabilah Kinanah. Nasab Zaid bin al-Khatab bin Nafiel bin Abdul ‘Uzza bin Rayy … •

istiazah

Apa itu istiazah? is.ti.a.zah permohonan kepada Tuhan untuk mendapat perlindungan dari gangguan setan; pembacaan auzu billahi minasysyaitanirrajim … •

Ar-Ra’d

Apa itu Ar-Ra’d? Surah Ar-Ra’d adalah surah ke-13 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 43 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan Ar-Ra’d yang berarti Guruh karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya …dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya, menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah s … • Ar-Ra’d, Ar-Ra’du, Rad, Ar Ra’d

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Asmaul Husna

Bukankah manusia berasal dari setetes air mani yang dikokohkan untuk dibentuk di dalam rahim,
lalu menjadi ‘alaqah (segumpal darah kental)
dan akhirnya diciptakan & disempurnakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya?
QS. Al-Qiyamah [75]: 37

۞ Variasi nama:
Al-Muhshii, Al-Muhshi
Kategori: Asmaul Husna

Orang-orang yang beriman & beramal sholeh,
kebahagiaanlah untuk mereka & tempat kembali (surga) yang baik.
QS. Ar-Ra’d [13]: 29

۞ Variasi nama:
Al-Muhshii, Al-Muhshi
Kategori: Asmaul Husna

(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.
QS. An-Nur [24]: 15

۞ Variasi nama:
Al-Muhshii, Al-Muhshi
Kategori: Asmaul Husna

Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)?
Tiada yang merasa aman & azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

QS. Al-A’raf [7]: 99

۞ Variasi nama:
Al-Muhshii, Al-Muhshi

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #3

Pembatasan aurat wanita adalah … Berikut ini yang bukan termasuk orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah … Dalam Islam, pakaian harus … Sebelum berpakaian, kita harus … Bagian tubuh yang tidak ditampakkan sesuai dengan ajaran Islam disebut …

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Sifat adil Allah berlaku untuk … Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir, yang berarti … Keberadaan Asmaul Husna, dijelaskan dalam Alquran surah …

Kamus

Utbah bin Abu Lahab

Siapa itu Utbah bin Abu Lahab? Utbah bin Abu Lahab adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Utbah juga mantan menantu Nabi, karena Utbah menikahi Ruqayyah. Utbah juga keponakan Abu Sufyan bin Harb, karena ibunya Ummu Jamil adalah saudara kandung Abu Sufyan bin Harb. Nama lengkap Utbah adalah Utbah bin Abu Lahab bin Abdul Muththalib. Ayah Ut … • Utba bin Abi Lahab, Utbah

Al-Hasyr

Apa itu Al-Hasyr? Surah Al-Hasyr adalah surah ke-59 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 24 ayat. Dinamakan Al Hasyr yang berarti pengusiran diambil dari perkataan Al Hasyr yang terdapat pada ayat ke-2 surat ini. Di dalam surat ini disebutkan kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang berdi … • Al-Hasyr, Al Hasyr

interpelator

Apa itu interpelator? in.ter.pe.la.tor anggota legislatif yang meminta keterangan kepada pemerintah … •

Al Mu’akkhir

Apa itu Al Mu’akkhir? Allah itu Al-Mu’akhkhir ◀ Artinya adalah Maha Mengakhirkan. Allah Maha Kuasa untuk mengakhirkan sesuatu, dan mampu menunda apa yang seharusnya terjadi. Misalnya adalah Allah menunda siksa-Nya terhadap orang-orang yang berdosa, dan memberikan kesempatan untuk mereka bertaubat. Al Mu’akkhir termasuk dalam 99 Asma’ul husna. … • Al-Mu’akkhir, Al-Mu’akhir

iblis

Apa itu iblis? ib.lis makhluk halus yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Tuhan; roh jahat; setan; digoda iblis; ia kemasukan iblis … •

Munfarid

Apa itu Munfarid? Munfarid itu artinya sendiri. Yang dimaksud dengan MUNFARID adalah melaksanakan sesuatu secara sendiri. Munfarid ini adalah lawan dari Jamaah atau berjamaah dimana sesuatu dilaksanakan secara bersama-sama atau kolektif. Pembahasan Istilah MUNFARID ini lekat dengan ibadah shalat. Adapun yang dimaksud dengan Shalat Munfari … •