Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Al Maani

Kategori: Asmaul Husna

▶️ Allah itu Al-Mani’ ◀️

Artinya Maha Pencegah, Allah berkuasa untuk mencegah hamba-hamba-Nya dari perbuatan yang memancing dosa sesuai dengan kehendak-Nya.

Tidak semua permohonan yang diinginkan hamba-hambaNya dikabulkan oleh Allah Ta’ala.
Sehingga apabila permohonan hamba-Nya justru akan memudhoratkannya, maka permohonan tersebut akan Allah Ta’ala cegah.
Karena Allah Ta’ala adalah Al Mani’.

💡 Pertama sekali apabila Allah Ta’ala belum menghendaki untuk mengabulkan keinginan hamba-Nya, maka Allah Ta’ala akan mencegah hamba-Nya untuk berdo’a.
Karena barang siapa yang berdo’a, maka 50 persen sudah terkabul.
Yang kedua, apabila hamba-Nya menghendaki sesuatu dan diapun telah berdo’a, akan tetapi apabila do’anya itu tekabul justru akan memudhoratkannya, maka Allah Ta’ala tidak akan mengabulkan do’anya tersebut.
Oleh sebab itu apabila kita memohon sesuatu kepada Allah Ta’ala tetapi belum terkabul, maka hendaknya kita terima dengan ikhlas.
Karena apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah justru akan memudhoratkan kita yang bisa menjerumuskan kedalam neraka.
Apakah nantinya kita akan menjadi sombong, atau riya’ atau akan melampaui batas (memperturutkan hawa nafsu).

💡 Disini bisa kita renungkan begitu besar keinginan Allah untuk menyelamatkan hamba-hambaNya diakhirat kelak.
Sehingga berbagai macam cara Allah lakukan agar hamba-hambaNya bisa masuk kedalam syurga-Nya.
Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau selamat dan selalu memperturutkan hawa nafsunya.
Hal ini disebabkan kebanyakan manusia lebih memilih kehidupan dunia yang semu dan sebentar dari pada kehidupan akhirat yang kekal.
Dalam hidup ini apabila keinginan kita tidak dikabulkan maka akan kecewa, padahal ini telah dicontohkan dalam kehidupan orang tua dan anak.
Sebagai orang tua tidak semua keinginan anaknya dikabulkan.
Misal anak kecil minta pisau, tentunya sebagai orang tua tidak diberi, karena akan membawa kemudhoratan baginya.
Begitupun juga Allah, apabila keinginan sang hamba akan membawa kemudhoratan maka tidak akan dikabulkan, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Semestinya dengan tercegahnya keinginan yang akan memudhoratkan kita harus bersyukur.

―Al Maani termasuk dalam 99 Asma’ul husna.

۞ Variasi nama:
Al-Maani, Al-Mani
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

Ilmu kalam

Apa itu Ilmu kalam? Ilmu kalām adalah disiplin filsafat mencari prinsip-prinsip teologi Islam melalui dialektika. Dalam bahasa Arab perkataan ini secara harfiah bermakna “kata-kata”. Seorang cendekiawan kalam digelari sebagai seorang mutakallim . Terdapat banyak tafsiran mengapa disiplin ini digelar “kalam”; salah … •

Hadis Mu’allaq

Apa itu Hadis Mu’allaq? Hadis Mu’allaq adalah bila sanad sebuah hadits terputus pada penutur 5 hingga penutur 1, alias tidak ada sanadnya. Contoh: “Seorang pencatat hadis mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah mengatakan….” tanpa ia menjelaskan sanad antara dirinya hingga Rasulullah. … • Mu’allaq, Mu’allaq, Muallaq

Manquul

Apa itu Manquul? Manquul berasal dari bahasa Arab “naqola yanqulu”, yang artinya adalah “pindah”. Maka ilmu yang “manquul” adalah ilmu yang dipindahkan dari guru kepada muridnya. Dalam pelajaran tafsir, “Tafsir manquul” berarti mentafsirkan suatu ayat Al Quran dengan ayat Al Quran yang lainnya, mentafsirkan ayat Al Quran dengan Hadits, atau mentafsirkan ayat Al Qur … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Asmaul Husna

…,
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia,
sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat lalai.
QS. Ar-Rum [30]: 6-7

۞ Variasi nama:
Al-Maani, Al-Mani
Kategori: Asmaul Husna

Apa mereka tak berjalan di muka bumi lalu mereka punya hati yang dengan itu mereka dapat MEMAHAMI atau punya telinga yang dengan itu mereka dapat MENDENGAR?
Karena sungguh bukan mata itu yang buta, tapi yang buta, ialah HATI dalam dada
QS. Al-Hajj [22]: 46

۞ Variasi nama:
Al-Maani, Al-Mani
Kategori: Asmaul Husna

Barang siapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapat di muka bumi tempat yang luas lagi rezeki yang banyak.
QS. An-Nisa’ [4]: 100

۞ Variasi nama:
Al-Maani, Al-Mani
Kategori: Asmaul Husna

…,
dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.
QS. Az-Zumar [39]: 7

۞ Variasi nama:
Al-Maani, Al-Mani

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #11

Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan buruk, juga memiliki kebiasaan baik. Di bawah ini yang tidak termasuk kebiasaan baik masyarakat Arab sebelum Islam adalah … Berikut ini yang bukan merupakan substansi dakwah Rasulullah di Mekkah adalah … Dalam QS. Al-Muddassir ayat 1-7 adalah menjadi dasar bagi Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melakukan dakwah di Mekkah secara … Dari proses dakwah secara diam-diam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melakukan dakwah di Mekkah, maka terdapat beberapa sahabat yang masuk Islam pertama kali. Mereka dikenal dengan sebutan … Cara yang pertama kali ditempuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melakukan dakwah di Mekkah secara terang- terangan adalah …

Pendidikan Agama Islam #23

Qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke … Al Falaq artinya … Ayat ke 5 dari surah al-Falaq yaitu … … Percaya kepada Allah dan Rasulnya termasuk rukun … Meja, kursi, manusia, hewan dan tumbuhan adalah merupakan salah satu cara mengenal Allah Subhanahu Wa Ta`ala melalui …

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya …Ilmu yang bermanfaat adalah …Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan …Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah …Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan …

Kamus

Mahar

Apa itu Mahar? Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. Istilah yang sama pula digunakan sebaliknya bila pemberi...

Jahiliyah

Apa itu Jahiliyah? Jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekkah berada dalam ketidaktahuan . Akar istilah jahiliyyah adalah bentuk kata kerja I pada kata ja...

egalitarian

Apa itu egalitarian? ega.li.ta.ri.an /Egalitarian/ a egaliter; sikap suku padang pasir yang egalitarian terasa cocok dengan visi masyarakat Islam; penganut atau penganjur egalitarianisme … •...

Antakya

Di mana itu Antakya? Antakya , adalah sebuah kota yang terletak di tepi timur sungai Orontes kurang lebih 30 kilometer dari pesisir. Kota ini adalah ibu kota Provinsi Hatay, Turki. Penduduknya sebesa...

Abu Bakar Ash-Shiddiq

Siapa itu Abu Bakar Ash-Shiddiq? Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq , adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi, dan khalifah pert...

Minhaj

Apa itu Minhaj? Minhaj atau Manhaj, menurut bahasa arab artinya jalan yang jelas & terang. Allah Ta’ala berfirman, yang artinya, ”Untuk tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan &...