Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Al Ghaniyy

Kategori: Asmaul Husna

▶️ Allah itu Al-Ghaniyy ◀️

Artinya adalah Maha Kaya.
Dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun.
Justru makhluk-makhluk-Nya lah yang meminta dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta’ala Yang Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Semua yang ada dilangit dan dibumi adalah kepunyaan Allah termasuk diri kita sendiri.
Oleh sebab itu apapun yang kita terima atau apapun yang kita miliki di dunia ini semata-mata hanyalah amanah (titipan) dari-Nya.
Allah memberikan semua itu dengan tujuan agar kita dapat mengumpulkan amal dengan apa yang dititipkan Allah tersebut sehingga Dia berkenan memasukkan kita kedalam syurga-Nya.

💡 Pada dasarnya segala apapun yang diberikan Allah Ta’ala kepada kita adalah berupa amanah yang harus kita kelola dengan baik dan benar sesuai dengan syareat yang telah Dia tentukan.
Dan di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggung jawabannya.
Apabila kita mengelola tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah Dia tentukan, maka kita akan celaka dan masuk kedalam neraka.

💡 Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita merasa memiliki segala apapun yang ada di dunia ini termasuk diri kita sendiri.
Karena merasa memiliki adalah penyebab tumbuhnya segala penyakit-penyakit hati.
Sehingga apabila mendapatkan sesuatu merasa karena kemampuan sendiri atau kepintaran sendiri.
Seharusnya kita merasa malu apabila amanah-amanah tersebut kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu dan mendurhakai Allah.
Ibaratnya ada seseorang yang kita beri kebaikan-kebaikan, akan tetapi dibelakang kita dia berkhianat, memusuhi dan bermaksud mencelakakan kita.

Akan tetapi kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini merasa memiliki segala apapun yang Allah titipkan (amanahkan) kepadanya.
Setelah itu amanah-amanah tersebut akan dia pakai untuk kedurhakaan kepadaNya dan memenuhi segala kebutuhan hawa nafsunya.

💡 Di dalam kehidupan ini apabila kita membutuhkan sesuatu yang penting bukan untuk kepuasan hawa nafsu, maka bermohonlah hanya kepada Allah Ta’ala.
Karena Dia adalah Dzat Yang Maha Kaya Dan Maha Memberi Kekayaan.
Dan hal ini tidak hanya masalah harta saja tetapi juga masalah ilmu, tenaga dan lain sebagainya.

―Al Ghaniyy termasuk dalam 99 Asma’ul husna.

۞ Variasi nama:
Al-Ghaniyy, Al-Ghaniy, Al Ghaniy
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Abdurrahman bin Mahdi

Siapa itu Abdurrahman bin Mahdi? Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hassan Al-Anbari Al-Luklu’i Al-Hafizh Al-Kabir Imamul Ilmi, Asy-Syahir. Kun-yah beliau adalah “Abu Sa’id”. Beliau dilahirkan pada tahun 135 Hijriah. Sejak usia belia, beliau sudah rajin dalam menuntut ilmu agama. Guru dan Murid Abdurrahman bin Mahdi Di antara guru beliau adalah Aiman bin Nabil, Mu’aw … • Abu Sa’id, Abdur Rahman ibnu Mahdi

Tauhid Rububiyah

Apa itu Tauhid Rububiyah? Tauhid Rububiyah atau Rububiyah Allah adalah mengesakan Allah dalam tiga perkara yaitu penciptaan-Nya, kekuasaan-Nya, dan pengaturan-Nya. Makna Tauhid Rububiyah Allah Maknanya, menyakini bahwa Allah adalah Dzat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala mamfaat dan menolak segala mudharat. Dzat yang meng … • Rububiyah, rububiyyah, Rubbubiyah

hablun

Apa itu hablun? hab.lun tali; hubungan; hablun minallah hubungan antara manusia dan Allah; hubung-an vertikal manusia dengan Allah; untuk menjaga hablun minallah, umat Islam diwajibkan mendirikan salat lima waktu; hablun minannas hubungan sesama manusia; hubungan horizontal antara manusia dan manusia; dalam rangka meme-lihara hablun mi … •

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Asmaul Husna

Hai isteri-isteri Nabi,
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya & ucapkanlah perkataan yang baik,
QS. Al-Ahzab [33]: 32

۞ Variasi nama:
Al-Ghaniyy, Al-Ghaniy, Al Ghaniy
Kategori: Asmaul Husna

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (‘Arafah) & mohonlah ampun kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Baqarah [2]: 199

۞ Variasi nama:
Al-Ghaniyy, Al-Ghaniy, Al Ghaniy
Kategori: Asmaul Husna

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita,
maka periksa dengan teliti agar kamu tak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu
QS. Al-Hujurat [49]: 6

۞ Variasi nama:
Al-Ghaniyy, Al-Ghaniy, Al Ghaniy
Kategori: Asmaul Husna

(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman & beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya.
QS. At-Talaq [65]: 11

۞ Variasi nama:
Al-Ghaniyy, Al-Ghaniy, Al Ghaniy

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #21

Pembukuan Alquran dilakukan pada masa khalifah … Setiap bencana dan musibah yang menimpa manusia di bumi sudah tertulis dalam kitab … Bu Nindi mempersiapkan pakaian bayi, karena bu Nindi tidak lama lagi akan melahirkan bayinya, perilaku bu Nindi termasuk meyakini … Allah Subhanahu Wa Ta`ala.Allah Subhanahu Wa Ta`ala tidak akan merubah nasib suatu kaum , sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya, arti ayat tersebut terdapat dalam Alquran surah ar-Rad ayat … Salah satu contoh hikmah beriman kepada qada bagi siswa adalah …

Pendidikan Agama Islam #14

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih remaja, baginda telah bekerja mengambil upah sebagai pengembala binatang ternak. Apakah binatang tersebut? … Dalam Islam, teladan yang baik disebut juga dengan istilah … Dalam Islam, pengendalian diri atau kontrol terhadap diri, disebut juga dengan … Pengertian Mujahadah An-Nafs adalah … Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda bahwa berjihad (berjuang) yang paling utama adalah melawan …

Pendidikan Agama Islam #29

Sebagai perumpamaan orang yang mengajak berbuat baik, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan adalah … Berikut kedudukan orang yang menuntut ilmu, kecuali … potongan ayat di atas terdapat pada Alquran surah … Ilmuan muslim yang dalam bidang kedokteran yang berasal dari Persia yaitu … Siapakah nabi yang lebih memilih ilmu daripada harta?

Kamus

Ruqyah

Apa itu Ruqyah? Ruqyah atau rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit akibat dari ‘ain , sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan dan gangguan jin. Definisi ruqyah Pengertian ruqyah secara terminologi adalah al-‘udzah yang digunakan untu … • Rukyat, rukyah

At-Tur

Apa itu At-Tur? Surah At-Tur adalah surah ke-52 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 49 ayat. Dinamakan at-Tur yang berarti Bukit diambil dari kata At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Yang dimaksud dengan bukit disini ialah bukit Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa menerima Taurat dari All … • Ath-Thuur, Ath Thuur, Ath-Thur, Ath Thur, At-Tur

Zakaria `alaihis salam

Siapa itu Zakaria `alaihis salam? Zakariya adalah salah seorang nabi yang disebut di dalam Al Kitab dan Qur’an. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 2 SM dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Ia memiliki 1 orang ana … • Zakaria, Zakariyya, Zakariya, Zakharia

Tijaniah

Apa itu Tijaniah? Ti.ja.ni.ah aliran tarekat Islam yang didirikan oleh Abdul Abas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar at-Tijani … •

Transaksi istina’

Apa itu Transaksi istina’? Transaksi istina’ adalah transaksi yang menyebabkan penerima transaksi bertanggung jawab untuk membuatkan benda dengan kriteria tertentu. Sehingga adanya proses memproduksi atau membuat barang adalah syarat mutlak dalam transaksi ini. Oleh karena itu, tidak ada transaksi istina’ kecuali untuk barang-barang yang harus dibuat atau diproduksi oleh man … • istina, istina’

Zalim

Apa itu Zalim? Zalim dalam ajaran Islam adalah meletakkan sesuatu/ perkara bukan pada tempatnya. Orang yang berbuat zalim disebut zalimin dan lawan kata dari zalim adalah adil. Etimologi Kata zalim berasal dari bahasa Arab, dengan huruf “dzho lam mim” yang bermaksud gelap. Di dalam al-Qur’an menggunakan kata zhulm selain itu juga … • Dzholim, dzolim, dolim