Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Al-Baidhawi

Kategori: Ulama

Al-Imam al-Qadhi al-Mufassir Nashiruddin Abu Sa`id Abu al-Khair Abdullah bin Abi al-Qasim Umar bin Muhammad bin Abi al-Hasan Ali al-Baidlawi asy-Syirazi asy-Syafi`i (الإمام القاضي المفسر ناصر الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي‎) lahir di al-Baidha’, Persia pada awal abad ke-7 H wafat di Tabriz pada tahun 685 H/1292, namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 691 H, adalah seorang ulama di bidang Fikih, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Hadits, Tafsir dan Nahwu.
Karena ia lahir di kota al-Baidla` maka ia dinisbatkan sebagai al-Baidlawi (Orang al-Baidla’).

Guru-gurunya

Imam al-Baidlawi memiliki banyak guru, di antaranya:

• Ayahnya, Al-Imam Abu al-Qasim Umar bin Muhammad bin Ali al-Baidlawi (Wafat pada tahun 672 H), ia mempelajari darinya fikih mazhab syafi’i, ayahnya adalah seorang Qadhi di Syiraz dan terkenal atas keilmuan dan ketakwaannya, ayahnya sangat memberikan pengaruh terhadap al-Baidlawi, dan ia menulis perkataan-perkataan ayahnya di dalam karya-karyanya.
• Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Kahta’i ash-Shufi, Sahabat al-Baidlawi, ia belajar darinya tentang zuhud dan ibadah.
• Asy-Syaikh Syarafuddin Umar al-Busykani az-Zaki (wafat pada tahun 680 H), merupakan salah satu ulama besar.

Murid-muridnya

Imam al-Baidlawi memiliki banyak murid, di antaranya:

• Asy-Syaikh al-Imam Fakhruddin Abu al-Makarim Ahmad bin al-Hasan al-Jarbardi (Wafat pada tahun 746 H
• Asy-Syaikh Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Muhammad al-Muqri’
• Asy-Syaikh Ruhuddin bin asy-Syaikh Jalaluddin ath-Thayyar
• Al-Qadhi Zainuddin Ali bin Ruzbiha bin Muhammad al-Khanaji (Wafat pada tahun 707 H
• Al-Qadhi Ruhuddin Abu al-Ma`ali (Wafat pada tahun 735 H
• Tajuddin al-Hanaki

Karya

Tafsir yang bernama Anwar at-Tanzir wa Asrar at-Ta’wil, Tafsir ini dikenal dengan nama Tafsir al-Baidlawi
Minhaj al-Wushul ila Ilmi al-Ushul, dalam bidang ushul fiqih
• Thawali` al-Anwar fi Ushuliddin), dalam bidang ilmu kalam
• Al-Ghayatu al-Qashwa fi Dirayati al-Fatwa `ala Madzhab asy-Syafi`iyyah
Syarh al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh ar-Razi, dalam bidang ushul fiqih
• Mirshad al-Afham ila Mabadi’ al-Ahkam, Syarh Mukhtashar Ibnu al-Hajib, dalam bidang ushul fiqih
Syarh at-Tanbih Abu Ishaq asy-Syirazi, dalam bidang fikih, kitab ini terdiri dari 4 jilid
Syarh al-Muntakhab fi Ushul al-Fiqh al-Imam Fakhruddin ar-Razi
• Lubb al-Lubab fi ‘ilmi al-I`rab merupakan ringkasan Kafiyah Ibnu al-Hajib
• Al-Adzkiya
• Mishbah al-Arwah fi al-Kalam
• Muntaha al-Muna fi Syarhi al-Asma’ al-Husna
• Tuhfatu al-Abrar fi Syarhi Mashabih as-Sunnah al-Baghawi
• Risalah fi Maudhu`at al-`Ulum wa Ta`arifuha
• Nizhamu at-Tawarikh, menceritakan sejarah negeri Persia dan ia tulis dalam bahasa Persia
• Tasbi` al-Burdah yang dinamakan Al-Kawakib ad-Dariyyah Tasbi` al-Burdah al-Bushairiyyah fi Madhi Khairi al-Bariyyah’

Wafatnya

Ia wafat pada tahun 685 H/1292, dan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 691 H. Quthbuddin asy-Syirazi mewasiatkan agar al-Baidlawi dimakamkan disebelahnya, maka ia dimakamkan di sebelahnya di Kharandab, Tabriz.


۞ Variasi nama: Al Baidawi, Al Baidhawi

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
QS. Az-Zariyat [51]: 49

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit & apa yang ada di bumi.
Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.
QS. Al-Baqarah [2]: 284

Itulah petunjuk Allah,
yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.
Seandainya mereka mempersekutukan Allah,
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
QS. Al-An’am [6]: 88

Apa orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)?
Maka kecelakaan bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka dalam kesesatan yang nyata
QS. Az-Zumar [39]: 22

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #2

Salah satu Asmaul Husna, Allah memiliki sifat Al ‘Adl, yang berarti bahwa Allah … Allah memiliki sifat Yang Maha Mengumpulkan, yang artinya … Sifat adil Allah berlaku untuk … Salah satu Asmaul Husna adalah Al Akhir, yang berarti … Keberadaan Asmaul Husna, dijelaskan dalam Alquran surah …

Pendidikan Agama Islam #8

Sumber kedua hukum dalam menetapkan Hukum tentang Alquran adalah … Hukum penggunaan hadis sebagai dasar hukum adalah … Orang yang menceritakan hadits disebut … Undang-undang tentang penggunaan Hadits-Maudu adalah … Berikut adalah hadits yang rusak, kecuali …

Pendidikan Agama Islam #25

Surah Al-Insyirah terdiri dari … ayat.Surah Al-Insyirah diawali dengan lafal … أَلَمْ dalam surah Al-Insyirah berarti …وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ayat diatas terdapat dalam Alquran surah Al-Insyirah ayat …Surah Al-Insyirah turun sesudah surah …

Kamus

Al-Kafirun

Apa itu Al-Kafirun? Surah Al-Kafirun (bahasa Arab:الكافرون) adalah surah ke-109 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nama Al Kaafiruun (orang-orang kafir) ...

khawas

Apa itu khawas? kha.was ] golongan mukmin yang beramal semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta`ala. … •

sunah

Apa itu sunah? su.nah (1) jalan yang biasa ditempuh; kebiasaan; (2) aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam., baik perbuatan, ...

fadilat

Apa itu fadilat? fa.di.lat (1) kemuliaan; keluhuran; umat Islam disunatkan berdoa memohonkan fadilat untuk Nabi Muhammad; (2) keutamaan dalam ibadah, amal, dan sebagainya; banyak hadis menguraikan fa...

ibadah badaniah

Apa itu ibadah badaniah? ibadah yang dilakukan secara fisik, seperti salat … •

Sad

Apa itu Sad? Surah Sad (Arab: ص , “Ṣad”) adalah surah ke-38 dalam Alquran. Surah yang terdiri atas 88 ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Qamar. Di...