Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

adzan

Kategori: Istilah Salat

Azan (ejaan KBBI) atau adzan (أذان) merupakan panggilan bagi umat Islam untuk memberitahu masuknya salat fardu.
Dikumandangkan oleh seorang muazin setiap salat lima waktu.
biasanya setelah azan selalu di iringi dengan iqomah sebagai seruan bahwa salat akan dilaksanakan.

Lafal azan

Lafal azan terdiri dari tujuh bagian:

 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar (2 kali)
  “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar”
 2. Asyhadu alla ilaha illallah (2 kali)
  “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah”
 3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2 kali)
  “Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah”
 4. Hayya ‘alash sholah (2 kali)
  “Mari menunaikan salat
 5. Hayya ‘alal falah (2 kali)
  “Mari meraih kemenangan”
 6. Ashsalatu khairum minan naum (2 kali)
  Salat itu lebih baik daripada tidur”
  (hanya diucapkan dalam azan Subuh)
 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar (1 kali)
  “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar”
 8. Lailaha ilallah (1 kali)
  “Tiada Tuhan selain Allah”
Sejarah azan dan iqamah

Azan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah.
Mulanya, pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberitahu masuknya waktu salat dam mengajak orang ramai agar berkumpul ke masjid untuk melakukan salat berjamaah.

Di dalam musyawarah itu ada beberapa usulan.
Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu salat telah masuk.
Apabila benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada umum.
Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup trompet seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi.

Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng seperti yang biasa dilakukan oleh orang Nasrani.
Ada seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu salat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi di mana orang-orang bisa dengan mudah melihat ke tempat itu, atau setidaknya, asapnya bisa dilihat orang walaupun berada di tempat yang jauh.
Yang melihat api itu, hendaklah datang menghadiri salat berjamaah.

Semua usulan yang diajukan itu ditolak oleh Nabi.
Tetapi, dia menukar lafal itu dengan assalatu jami’ah (marilah salat berjamaah).
(KYP3095) Lantas, ada usul dari Umar bin Khattab jika ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum Muslim untuk salat pada setiap masuknya waktu salat.
Kemudian saran ini bisa diterima oleh semua orang dan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menyetujuinya.

Asal muasal azan dan iqamat


Lafal azan tersebut diperoleh dari hadis tentang asal muasal azan dan iqamah:

Abu Daud mengisahkan bahwa Abdullah bin Zaid berkata sebagai berikut:
“Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk salat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi.
Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng.
Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya,
“apakah ia bermaksud akan menjual lonceng itu?
Jika memang begitu, aku memintanya untuk menjual kepadaku saja”.
Orang tersebut justru bertanya,”
Untuk apa?”
Aku menjawabnya,
“Bahwa dengan membunyikan lonceng itu, kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan salat”.
Orang itu berkata lagi,
“Maukah kamu kuajari cara yang lebih baik?
dan aku menjawab,
“ya”
dan dia berkata lagi dengan suara yang amat lantang:

 • Allahu Akbar Allahu Akbar
 • Asyhadu alla ilaha illallah
 • Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
 • Hayya ‘alash sholah (2 kali)
 • Hayya ‘alal falah (2 kali)
 • Allahu Akbar Allahu Akbar
 • La ilaha illallah

Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan menceritakan perihal mimpi itu kepadanya, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, berkata,
“Itu mimpi yang sebetulnya nyata.
Berdirilah disamping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu.
Dia harus mengumandangkan adzan seperti itu dan dia memiliki suara yang amat lantang.”
Lalu akupun melakukan hal itu bersama Bilal.”
Rupanya, mimpi serupa dialami pula oleh Umar.
Ia juga menceritakannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Setelah lelaki yang membawa lonceng itu melafalkan azan, dia diam sejenak, lalu berkata:
“Kau katakan jika salat akan didirikan:

 • Allahu Akbar, Allahu Akbar
 • Asyhadu alla ilaha illallah
 • Asyhadu anna Muhammadarrasullulah
 • Hayya ‘alash sholah
 • Hayya ‘alal falah
 • Qod qomatish sholah (2 kali), artinya “Salat akan didirikan”
 • Allahu Akbar, Allahu Akbar
 • La ilaha illallah

Begitu subuh, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian kuberitahu dia apa yang kumimpikan.
Diapun bersabda:
“Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insya Allah.
Bangkitlah bersama Bilal dan ajarkanlah kepadanya apa yang kau mimpikan agar diadzankannya (diserukannya), karena sesungguhnya suaranya lebih lantang darimu.”
Ia berkata: Maka aku bangkit bersama Bilal, lalu aku ajarkan kepadanya dan dia yang berazan.
Ia berkata: Hal tersebut terdengar oleh Umar bin al-Khaththab ketika dia berada di rumahnya.
Kemudian dia keluar dengan selendangnya yang menjuntai.
Dia berkata:
“Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, sungguh aku telah memimpikan apa yang dimimpikannya.”
Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Maka bagi Allah-lah segala puji.”

Kejadian dalam hadits tersebut terjadi di Madinah pada tahun pertama Hijriah atau 622 M.


۞ Variasi nama: azan

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sungguh syaitan bermaksud hendak timbulkan permusuhan & kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar & berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah & sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
QS. Al-Ma’idah [5]: 91

Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu,
(dan Dia menciptakan) sungai-sungai & jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,
QS. An-Nahl [16]: 15

Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku & kepada ibu bapakku & untuk kerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh
QS. An-Naml [27]: 19

Segala puji bagi Allah yang telah penuhi janji-Nya kepada kami & telah (memberi) kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal
QS. Az-Zumar [39]: 74

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Pendidikan Agama Islam #5

Berikut ini, yang tidak mengandung moral terpuji, adalah … Orang yang jujur akan senantiasa mengatakan … Lawan kata dari jujur ??adalah … Orang yang suka berbohong adalah orang … Bekerja tepat waktu adalah salah satu ciri orang yang …

Pendidikan Agama Islam #4

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah … Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhanahu Wa Ta`ala adalah … Aurat dari tubuh pria adalah mulai … Fungsi pakaian adalah … Kejujuran adalah karakteristik dari seorang Muslim, sementara berbohong atau ketidakjujuran adalah fitur dari orang …

Kamus

al-khamsah

Apa itu al-khamsah? al-khamsah (الخمسة) lima; yaitu empat pengarang kitab kumpulan hadis (sunan): Abu Dawud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah; dan Imam Ahmad, salah satu pengarang kitab ...

Al Qaadir

Apa itu Al Qaadir? Allah itu Al-Qadir . Artinya Allah itu Maha Mampu, Maha Berupaya, Maha Kuasa, Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan. Allah itu mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Kemampuan A...

ahli ibadah

Apa itu ahli ibadah? orang yang taat menjalankan kewajiban agama (Islam dan sebagainya) … •

bank syariah

Apa itu bank syariah? bank yang didasarkan atas hukum Islam … •

Al-Lail

Apa itu Al-Lail? Surah Al-Lail (bahasa Arab:الّيل, al-Layl, “Malam”) adalah surah ke-92 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 21 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan ses...

Luqman

Apa itu Luqman? Surah Luqman (Arab: لقمان, “Luqman al-Hakim”) adalah surah ke-31 dalam Alquran. Surah ini terdiri dari atas 34 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah i...