Abubakar Ahmad al-Baihaqi

Kategori: Perawi Hadis

Imam Baihaqi (Khasrujard, 994/384 H – Naysabur, 1066/458 H), atau lengkapnya Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi (bahasa Arab: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي), adalah seorang ulama ahli fiqh, ushul fiqh, hadist, dan salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syafi’i.

Masa muda

Imam Baihaqi dilahirkan di Khasrujard, Baihaq, yaitu di Naysabur di Persia (sekarang provinsi Khorasan, Iran) pada tahun 994. Ia mempelajari hadist dan mendalami fiqh mazhab Syafi’i, dan dalam hal akidah mengikuti mazhab Asy’ari.
Dalam pencarian ilmunya, ia mendatangi para ulama di Baghdad, Kufah, dan Mekkah, sebelum akhirnya kembali lagi ke Baihaq.

Pengajaran

Imam Baihaqi kemudian mengajar di Naysabur, dan menjadi orang pertama yang mengumpulkan naskah-naskah fiqh Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Mabsuth, sekaligus menjadi penyebar fiqh mazhab Syafi’i.
Imam al-Haramain al-Juwaini berkomentar tentang pemahaman Imam Baihaqi terhadap mazhab Syafi’i:
“ Tidak ada pengikut mazhab Syafi’i yang mempunyai keutamaan melebihi Baihaqi, karena karyanya dalam mengembangkan mazhab dan pendapat Syafi’i.”


Sedangkan Imam adz-Dzahabi pernah berkata mengenai keluasan ilmunya, bahwa kalau Al-Baihaqi menghendaki, maka ia mampu membuat mazhab sendiri karena keluasan ilmu dan pemahamannya akan masalah-masalah khilafiyah.

Karya-karya

Beberapa karya Imam Baihaqi, antara lain:
● Al-Sunan al-Kubra
● Ma`arifa al-Sunan wa al-Athar
● Bayan Khata Man Akhta`a `Ala al-Shafi`i
● Al-Mabsut
● Al-Asma’ wa al-Sifat
● Al-I`tiqad `ala Madhhab al-Salaf Ahl al-Sunna wa al-Jama`a
● Dala’il al-Nubuwwa
● Shu`ab al-Iman
● Al-Da`awat al-Kabir
● Al-Zuhd al-Kabir
● Al-Arb`un al-Sughra
● Al-Khilafiyyat
● Fada’il al-Awqat
● Manaqib al-Shafi`i
● Manaqib al-Imam Ahmad
● Tarikh Hukama al-Islam

Wafat

Imam Baihaqi wafat di Naysabur pada tahun 1066 dan dimakamkan di Khasrujard.

Referensi:
Mursi, Muhammad Sa’id.
Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah.
Penerjemah: Khoirul Amru Harahap, Lc, MHI dan Achmad Faozan Lc. MAg,
Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.۞ Variasi nama: Imam Baihaqi, HR. Baihaqi, HR. al-baihaqi, al-baihaqi, Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Baihaqi

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
▪ imam baihaqi menurut ulama

Video Pembahasan

Panggil Video Lainnya

Hadits Shahih

Ayat Alquran

QS. Az Zukhruf (Perhiasan) – surah 43 ayat 49 [QS. 43:49]

49. Dan setiap ada bencana yang ditimpakan kepada Fir’aun dan kaumnya, mereka berkata, “Wahai pesihir, maksudnya Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengangkat bencana itu dan melepaskan kami da … 43:49, 43 49, 43-49, Surah Az Zukhruf 49, Tafsir surat AzZukhruf 49, Quran Az-Zukhruf 49, Surah Az Zukruf ayat 49

QS. Al An ‘aam (Hewan Ternak) – surah 6 ayat 24 [QS. 6:24]

Lihatlah dan renungkan secara mendalam, wahai Rasulullah, bagaimana mereka, orang-orang musyrik dan orang-orang yang mempertuhankan manusia, berbohong terhadap diri mereka sendiri dengan mengingkari n … 6:24, 6 24, 6-24, Surah Al An ‘aam 24, Tafsir surat AlAnaam 24, Quran Al Anaam 24, Al Anam 24, AlAnam 24, Al An’am 24, Surah Al Anam ayat 24

Podcast

Hadits & Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #5

Orang yang suka berbohong adalah orang … jujur kaya munafik mukmin yang suka melarikan diri Benar! Kurang tepat! Bekerja tepat

Pendidikan Agama Islam #8

Hukum penggunaan hadis sebagai dasar hukum adalah … haram makruh sunnah wajib mubah Benar! Kurang tepat! Sumber kedua hukum dalam

Pendidikan Agama Islam #30

Di bawah ini adalah cara untuk menjadikan semangat mengamalkan ilmu dalam kehidupan kecuali … Mengikuti teman yang suka membolos Mencari

Instagram