Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Abu Hurairah

Kategori: Sahabat Nabi

Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi (عبدالرحمن بن صخر الأذدي) (lahir 598 – wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah (أبو هريرة), adalah seorang Sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan dalam isnad-nya oleh kaum Islam Sunni.
Ibnu Hisyam berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdur Rahman bin Shakhr.

Masa muda
Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman.
Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah, dan sejak kecil sudah menjadi yatim.
Ketika mudanya ia bekerja pada Basrah binti Ghazawan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya.
Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus-Syams (hamba matahari) dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah (ayah/pemilik kucing) karena suka merawat dan memelihara kucing.

Diriwayatkan atsar oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah.
Abdullaah bin Raafi’ berkata,
“Aku bertanya kepada Abu Hurairah,
“Mengapa engkau bernama kuniyah Abu Hurairah?”
Ia menjawab,
“Apakah yang kau khawatirkan dariku?”
Aku berkata,
“Benar, demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu.”
Abu Hurairah berkata,
“Aku dahulu bekerja menggembalakan kambing keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil (Hurairah).
Lalu ketika malam tiba aku menaruhnya di sebatang pohon, jika hari telah siang aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya, maka aku diberi kuniyah Abu Hurairah (bapaknya si kucing kecil).”
Menjadi muslim
Thufail bin Amr, seorang pemimpin Bani Daus, kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi muslim.
Ia menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak.
Ketika Abu Hurairah pergi bersama Thufail bin Amr ke Makkah, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman (hamba Maha Pengasih).
Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi muslim, sebelum bergabung dengan kaum muhajirin di Madinah tahun 629. Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi.
Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 632 di Madinah.
Peran politik
Umar bin Khattab pernah mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu.
Saat Umar bermaksud mengangkatnya lagi untuk yang kedua kalinya, ia menolak.
Ketika perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia tidak berpihak kepada salah satu di antara mereka.
Periwayat hadits
Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadits.
Di antara yang meriwayatkan hadist darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain.
Imam Bukhari pernah berkata:
“Tercatat lebih dari 800 orang perawi hadits dari kalangan sahabat dan tabi’in yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah”.
Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah terhadap hadits Nabi.
Marwan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadits, dan sekretaris Marwan mencatatnya.
Setahun kemudian, Marwan memanggilnya lagi dan Abu Hurairah pun menyebutkan semua hadits yang pernah ia sampaikan tahun sebelumnya, tanpa tertinggal satu huruf.
Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syaikh As-Subki dengan judul Fatawa’ Abi Hurairah.
Abu Hurairah sejak kecil tinggal bersama Rasulullah.
Keturunan
Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan, yang disebut Ahlush Shuffah, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi.
Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan Said bin Musayyib, yaitu salah seorang tokoh tabi’in terkemuka.
Wafat
Pada tahun 678 atau tahun 59 H, Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Jannatul Baqi.
۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Biodata Abu Hurairah
Nama Abu Hurairah ( أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) [Generasi ke-1]
Tempat / Thn Lahir (Baha, Yemen). Tahun 12 Sebelum Hijriyah / 603 Masehi
Tempat Menetap Mekah, Madina, Yemen, Bahrain
Tempat / Thn Wafat (Madinah), Tahun 59 Hijriyah / 681 Masehi
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Narrator [ ع - صحابة ], Fiqh
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Abu Bakr As-Siddique,
'Umar ibn al-Khattab,
Fadl ibn al-'Abbas,
Ubayy ibn Ka'b,
Usamah ibn Zayd,
'Aisha bint Abi Bakr,
نضرة بن أبي نضرة الغفاري,
Ka'b al-Ahbar
Murid Mahrar bin Abi Huraira,
ibn Abbas,
ibn Umar,
Anas bin Malik,
Wathla bin al-'Asqa',
Jabir ibn 'Abdullah,
Marwan bin al-Hakam bin Abi al-'As,
Qubaysa bin Zuwayb,
Sa'id ibn al-Musayyib,
Salman al-Aghar Abu 'Abdullah,
Qays bin Abi Hazim,
Malik bin Abi 'Amir,
Abu Umama bin Sahl,
Abu Idrees al-Khulani,
Abu 'Uthman al-Nahdi,
Abu Sufyan,
Abu Rafi' al-Sa'agh,
Abu Zara' bin 'Amr /Harm,
al-Aghr Abu Muslim,
ابن فارض,
Basr bin Sa'id al-Madni,
Bashayr bin Nahayk,
بعجة الجهني,
Thabit bin Ayad al-Ahnf,
Hafs bin 'Asim bin 'Umar,
حميد,
Abu Salama bin 'Abdur Rahman,
Hameed bin 'Abdur Rahman,
Hanzalah bin 'Ali bin al-Aslami,
Khbab al-Madni Sahb al-Mqswrh,
Khalas bin 'Amr al-Hajri,
al-Hakam bin Myna'a al-Ansari Mwlahm,
Khalid bin Ghlaq,
Ziyad bin Ryah,
Salim bin 'Abdullah bin 'Umar,
Zararah bin Awfa al-'Amiri al-Harshi,
Salm Abu al-Ghy al-Madni,
Salm bin 'Abdullah al-Nasri,
Kaysan Abu Sa'id al-Muqbari,
Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan),
al-Hasan al-Basri,
Ibn Sirin,
Sa'id bin 'Amr bin Sa'id bin al-Aas,
Sulayman ibn Yasar,
Sa'id bin Yasar,
Abu al-Hubab,
Sinan bin Abi Sinan,
'Amir bin Sa'd ibn Abi Waqqas,
Sharih bin Hani' al-Harithi,
Shfa bin Mat',
Tawus bin Kaysan,
'Ikrama,
Mujahid bin Jabir,
'Ata' bin Abi Rabah,
'Amir al-Sha'bi,
'Abdullah bin Rbah,
'Abdullah bin Shaqayq al-Aqayli,
Tha'laba bin Sa'ayr,
أبو الوليد عبد الله بن الحارث المصري,
Sa'id bin al-Hari bin Abi Sa'id,
Sa'id bin Sm'an al-Ansari,
Sa'id bin Marjana
Orang tua / Umaima/Maymuna
Pasangan Basra bint Ghazwan
Anak Daughter
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


More Videos

Malaikat

Apa itu Malaikat? Malaikat pada umumnya adalah makhluk supranatural yang ditemui di berbagai agama dan mitologi. Dalam agama-agama Abrahamik, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk surgawi yang baik hati yang bertindak sebagai perantara antara Tuhan atau Surga dan manusia. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk surgawi, ya … •

menghukumkan

Apa itu menghukumkan? meng.hu.kum.kan menghukum; menjatuhkan hukuman kpd; menjadikan hukum; memasukkan dalam hukum; menentukan menurut hukum Islam; Sos memerintah … •

‘Uyainah bin Hishn al-Fazary

Siapa itu ‘Uyainah bin Hishn al-Fazary? Diriwayatkan bahwa ‘Uyainah bin Hishn Al-Fazary datang kepada Nabi Muhammad ﷺ sebelum dia masuk Islam. Ketika itu beberapa orang sahabat Nabi yang fakir berada di sampingnya, di antaranya adalah Salman Al-Farisi yang sedang berselimut jubah dan tubuhnya mengeluarkan keringat, karena sedang menganyam daun korma. ‘Uyainah berkata kepada Rasul ﷺ, “Ap … • ‘Uyainah bin Hisn al-Fazary, Uyainah bin Hushn al-Fazari, Uyainah bin Hishn

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan,
QS. Asy-Syu’ara’ [26]: 85

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Kategori: Sahabat Nabi

“Aku bersumpah demi malam, ketika kegelapannya telah merata. Demi siang ketika cahayanya telah terang benderang. Demi Zat yang telah menciptakan dua jenis: laki-laki & perempuan, jantan & betina, dari setiap makhluk yang berkembang biak”
QS. Al-Lail [92]: 1-3

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Kategori: Sahabat Nabi

Dan sesungguhnya bagi kamu (Nabi Muhammad ﷺ) benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
QS. Al-Qalam [68]: 3

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Kategori: Sahabat Nabi

Segala puja & puji kita persembahkan kepada Allah semata,
karena Dialah Yang menciptakan & memelihara seluruh makhluk.
QS. Al-Fatihah [1]: 2

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Pendidikan Agama Islam #30

Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jika kita melihat kemungkaran untuk mencegahnya pertama kali dengan … بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً Arti dari hadist diatas adalah …Di bawah ini adalah cara untuk menjadikan semangat mengamalkan ilmu dalam kehidupan kecuali …كادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْرًا Arti dari kalimat di atas adalah …Siapakah ilmuan muslim yang pertama menjadi penemu Al-Jabar?

Pendidikan Agama Islam #18

Turunnya surah Ad-Dhuha menunjukkan… ..kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Surah Ad-Dhuha ayat ke-enam menunjukkan salah satu masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … sebagai … Berikut ini yang bukan kandungan surah Ad-Dhuha adalah… .. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Arti al-Kaafirun adalah … Arti dari lafal لَكُمْ دِينُكُمْ yaitu …

Kamus

Semit

Siapa itu Semit? Semit adalah suatu istilah yang mula-mula digunakan dalam linguistik dan etnologi untuk merujuk kepada sebuah “keluarga atau rumpun bahasa” asal Timur Tengah, yang sekara...

Ibnu Umar

Siapa itu Ibnu Umar? Abdullah bin Umar bin Khattab atau sering disebut Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar saja adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadits yang terkenal. Ia adalah anak ...

Ilyas `alaihis salam

Siapa itu Ilyas `alaihis salam? Ilyas adalah seorang utusan Allah. Ilyas merupakan keturunan ke-4 dari Nabi Harun. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 870 SM dan ditugaskan berdakwah kepada orang-or...

islamologi

Apa itu islamologi? is.la.mo.lo.gi ilmu tentang agama Islam dengan seluk-beluknya … •

Palestina

Di mana itu Palestina? Palestina adalah sebuah wilayah geografis di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Nama “Palestina” digunakan oleh penulis-penulis Yunani Kuno, dan kem...

Tabuk

Di mana itu Tabuk? Tabuk juga disebut sebagai Tabouk adalah ibu kota provinsi Tabuk, Arab Saudi bagian barat laut. Pada sensus tahun 2010, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 534.893 jiwa. Tabu...