Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Abu Hurairah

Kategori: Sahabat Nabi

Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi (عبدالرحمن بن صخر الأذدي) (lahir 598 – wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah (أبو هريرة), adalah seorang Sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan dalam isnad-nya oleh kaum Islam Sunni.
Ibnu Hisyam berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdur Rahman bin Shakhr.

Masa muda
Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman.
Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah, dan sejak kecil sudah menjadi yatim.
Ketika mudanya ia bekerja pada Basrah binti Ghazawan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya.
Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus-Syams (hamba matahari) dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah (ayah/pemilik kucing) karena suka merawat dan memelihara kucing.

Diriwayatkan atsar oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah.
Abdullaah bin Raafi’ berkata,
“Aku bertanya kepada Abu Hurairah,
“Mengapa engkau bernama kuniyah Abu Hurairah?”
Ia menjawab,
“Apakah yang kau khawatirkan dariku?”
Aku berkata,
“Benar, demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu.”
Abu Hurairah berkata,
“Aku dahulu bekerja menggembalakan kambing keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil (Hurairah).
Lalu ketika malam tiba aku menaruhnya di sebatang pohon, jika hari telah siang aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya, maka aku diberi kuniyah Abu Hurairah (bapaknya si kucing kecil).”
Menjadi muslim
Thufail bin Amr, seorang pemimpin Bani Daus, kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi muslim.
Ia menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak.
Ketika Abu Hurairah pergi bersama Thufail bin Amr ke Makkah, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman (hamba Maha Pengasih).
Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi muslim, sebelum bergabung dengan kaum muhajirin di Madinah tahun 629. Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi.
Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 632 di Madinah.
Peran politik
Umar bin Khattab pernah mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu.
Saat Umar bermaksud mengangkatnya lagi untuk yang kedua kalinya, ia menolak.
Ketika perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia tidak berpihak kepada salah satu di antara mereka.
Periwayat hadits
Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadits.
Di antara yang meriwayatkan hadist darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain.
Imam Bukhari pernah berkata:
“Tercatat lebih dari 800 orang perawi hadits dari kalangan sahabat dan tabi’in yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah”.
Marwan bin Hakam pernah menguji tingkat hafalan Abu Hurairah terhadap hadits Nabi.
Marwan memintanya untuk menyebutkan beberapa hadits, dan sekretaris Marwan mencatatnya.
Setahun kemudian, Marwan memanggilnya lagi dan Abu Hurairah pun menyebutkan semua hadits yang pernah ia sampaikan tahun sebelumnya, tanpa tertinggal satu huruf.
Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syaikh As-Subki dengan judul Fatawa’ Abi Hurairah.
Abu Hurairah sejak kecil tinggal bersama Rasulullah.
Keturunan
Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan, yang disebut Ahlush Shuffah, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi.
Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang menikah dengan Said bin Musayyib, yaitu salah seorang tokoh tabi’in terkemuka.
Wafat
Pada tahun 678 atau tahun 59 H, Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Jannatul Baqi.
۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Biodata Abu Hurairah
Nama Abu Hurairah ( أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu) [Generasi ke-1]
Tempat / Thn Lahir (Baha, Yemen). Tahun 12 Sebelum Hijriyah / 603 Masehi
Tempat Menetap Mekah, Madina, Yemen, Bahrain
Tempat / Thn Wafat (Madinah), Tahun 59 Hijriyah / 681 Masehi
Penyebab kematian Natural
Kegemaran Narrator [ ع - صحابة ], Fiqh
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Abu Bakr As-Siddique,
'Umar ibn al-Khattab,
Fadl ibn al-'Abbas,
Ubayy ibn Ka'b,
Usamah ibn Zayd,
'Aisha bint Abi Bakr,
نضرة بن أبي نضرة الغفاري,
Ka'b al-Ahbar
Murid Mahrar bin Abi Huraira,
ibn Abbas,
ibn Umar,
Anas bin Malik,
Wathla bin al-'Asqa',
Jabir ibn 'Abdullah,
Marwan bin al-Hakam bin Abi al-'As,
Qubaysa bin Zuwayb,
Sa'id ibn al-Musayyib,
Salman al-Aghar Abu 'Abdullah,
Qays bin Abi Hazim,
Malik bin Abi 'Amir,
Abu Umama bin Sahl,
Abu Idrees al-Khulani,
Abu 'Uthman al-Nahdi,
Abu Sufyan,
Abu Rafi' al-Sa'agh,
Abu Zara' bin 'Amr /Harm,
al-Aghr Abu Muslim,
ابن فارض,
Basr bin Sa'id al-Madni,
Bashayr bin Nahayk,
بعجة الجهني,
Thabit bin Ayad al-Ahnf,
Hafs bin 'Asim bin 'Umar,
حميد,
Abu Salama bin 'Abdur Rahman,
Hameed bin 'Abdur Rahman,
Hanzalah bin 'Ali bin al-Aslami,
Khbab al-Madni Sahb al-Mqswrh,
Khalas bin 'Amr al-Hajri,
al-Hakam bin Myna'a al-Ansari Mwlahm,
Khalid bin Ghlaq,
Ziyad bin Ryah,
Salim bin 'Abdullah bin 'Umar,
Zararah bin Awfa al-'Amiri al-Harshi,
Salm Abu al-Ghy al-Madni,
Salm bin 'Abdullah al-Nasri,
Kaysan Abu Sa'id al-Muqbari,
Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan),
al-Hasan al-Basri,
Ibn Sirin,
Sa'id bin 'Amr bin Sa'id bin al-Aas,
Sulayman ibn Yasar,
Sa'id bin Yasar,
Abu al-Hubab,
Sinan bin Abi Sinan,
'Amir bin Sa'd ibn Abi Waqqas,
Sharih bin Hani' al-Harithi,
Shfa bin Mat',
Tawus bin Kaysan,
'Ikrama,
Mujahid bin Jabir,
'Ata' bin Abi Rabah,
'Amir al-Sha'bi,
'Abdullah bin Rbah,
'Abdullah bin Shaqayq al-Aqayli,
Tha'laba bin Sa'ayr,
أبو الوليد عبد الله بن الحارث المصري,
Sa'id bin al-Hari bin Abi Sa'id,
Sa'id bin Sm'an al-Ansari,
Sa'id bin Marjana
Orang tua / Umaima/Maymuna
Pasangan Basra bint Ghazwan
Anak Daughter
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Khamar

Apa itu Khamar? Khamar adalah sebuah istilah Islam untuk “sari anggur yang difermentasikan” atau arak. Istilah tersebut terkadang secara garis yang lebih besar ditujukan kepada hal yang memabukkan secara umum, seperti candu dan ganja. Nabi Muhammad menyatakan: setiap hal yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar diharamkan. Muhammad menyatakan bahwa … •

warak

Apa itu warak? wa.rak patuh dan taat kepada Allah; kita harus warak berpantang segala larangan badak … • wara’

Al-Qasas

Apa itu Al-Qasas? Surah Al-Qasas adalah surah ke-28 dalam Alquran. Surah ini diturunkan di Makkah setelah Surah An-Naml dan terdiri dari 88 ayat. Surah ini diberi nama surah Al-Qasas karena mengambil kata dari ayat 25 yang berarti: “Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan ter … • Al-Qashash, Al-Qasas, Al Qasas, Al Qashash

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
QS. Al-Insyirah [94]: 6-8

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Kategori: Sahabat Nabi

“Aku tak minta kepadamu sesuatu upah atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan”.
Dan siapa yang kerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri
QS. Asy-Syura [42]: 23

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Kategori: Sahabat Nabi

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan),
maka siapa berat timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
QS. Al-A’raf [7]: 8

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi
Kategori: Sahabat Nabi

Wahai orang yang melipat diri dengan selimut,
bangunlah pada malam hari untuk melakukan salat.
Kurangilah waktu tidurmu.
Isilah–dengan salat–seperdua malam atau kurang sedikit hingga mencapai sepertiganya.
QS. Al-Muzzammil [73]: 1-3

۞ Variasi nama:
Abu Hurairah r.a., Abdur Rahman bin Shakhr, Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu Agama? … Kewajiban menuntut ilmu terdapat pada Alquran surah … Ada berapa syarat dalam menuntut ilmu? …

Pendidikan Agama Islam #9

Arti hadits maudhu’ adalah … Pengertian ijtihad menurut istilah adalah … Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan infefensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya disebut dengan … Berdasarkan bahasa, ijma artinya adalah … Era ketidaktahuan juga disebut zaman …

Kamus

Almasih

Apa itu Almasih? Al.ma.sih yang diselamatkan; Kris yang diurapi; Isa Almasih … • al-Masih

penghulu

Apa itu penghulu? peng.hu.lu kepala; ketua; penghulu kampung; penghulu negeri; penghulu kawal; kepala adat; kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya; penasihat urusan agama Islam di...

Yunus `alaihis salam

Siapa itu Yunus `alaihis salam? Yunus adalah sebuah nama dalam Tanakh atau Perjanjian Lama yang diberikan pada seorang nabi di utara Kerajaan Israel pada kisaran abad ke-8 Sebelum Masehi. Ia adalah to...

Al-‘Ankabut

Apa itu Al-‘Ankabut? Surah Al-‘Ankabut adalah surah ke-29 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 69 ayat serta termasuk golongan surah-surrah Makkiyah. Dinamai Al-‘Ankabut berhubung ...

sanat

Apa itu sanat? sa.nat tahun; sanat Islam atau Hijriah ditentukan berdasarkan perhitungan peredaran bulan … •