Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Abdullah bin Jahsy al-Asadi

Kategori: Sahabat Nabi

Abdullah bin Jahsy bin Ri’ab bin Ya‘mur al-Asadi (عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي, lahir ca. 40 sebelum hijrah – wafat di Madinah, 3 Hijriyah (625 Masehi)) adalah seorang sahabat, sepupu, dan sekaligus saudara ipar Nabi Muhammad.

Abdullah termasuk pemeluk Islam pertama. Dia memimpin pasukan pertama dalam Islam yang sukses, yaitu pasukan Ekspedisi Nakhlah.
Dia syahid dalam Perang Uhud bersama paman Nabi, Hamzah bin Abdul-Muththalib.

Biografi
Ayahnya adalah Jahsy bin Ri’ab bin Ya‘mur, keturunan Bani Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah.
Kabilah Bani Ghanam dari Bani Asad bin Khuzaimah adalah salah satu kabilah suku Quraisy.
Bani Ghanam bersekutu dengan Bani Abdu Syams, sukunya Utsman bin Affan.
Semua laki-laki dan perempuan dari suku Bani Ghanam masuk Islam dan hijrah ke Madinah.

Ibunya adalah Umaimah binti Abdul-Muththalib bin Hasyim bin Abdi-Manaf bin Qushay, bibi Nabi Muhammad.
Dia memiliki dua saudara, Ubaidullah dan Abu Ahmad, yang bersama-sama ketiganya masuk Islam sebelum dakwah Nabi Muhammad di Darul Arqam, dan seorang saudari yang dinikahi Nabi Muhammad, Zainab binti Jahsy.

Termasuk generasi as-Sābiqūn al-Awwalūn
Sebelum Islam, terjadi beberapa peristiwa di Mekah yang terjadi berhubungan dengan Nabi Muhammad, seperti renovasi Ka’bah lima tahun sebelum kenabian Muhammad.
Ketika itu, terjadi perselisihan di antara empat pemimpin Quraisy yang bisa memicu peperangan, yaitu tentang siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad pada posisi yang seharusnya.
Mereka kemudian menjadikan Muhammad, yang ketika itu belum menjadi nabi, untuk memberi solusi.

Muhammad membentangkan selembar kain dan menawarkan keempat pemimpin itu bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya;
sebuah solusi yang diterima oleh keempat pemimpin tersebut.
Abdullah menjadi salah satu saksi ketika Nabi Muhammad menyelesaikan perselisihan, yang bisa membesar menjadi perang antar-suku, ini secara adil.

Ketika Muhammad mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi, Abdullah adalah salah satu di antara yang menerima dakwah Islam, yaitu melalui Abu Bakar ash-Shiddiq, bahkan sebelum Muhammad berdakwah di Darul Arqam.
Muhammad baru berdakwah di Darul Arqam ketika pemeluk Islam mencapai tiga puluh orang.

Ubaidullah mengikuti Abdullah hijrah ke Habasyah, tetapi di sana dia masuk agama Nasrani dan meninggal dalam keyakinan tersebut.
۞ Variasi nama:
Abdullah bin Jahsh, Abd-Allah ibn Jahsh, Abdullah bin Jahsy
Biodata Abdullah bin Jahsh
Nama Abdullah bin Jahsh ( عبد الله بن جحش بن رياب ( رضي الله عنه
Level Sahabat Nabi (radhiyallahu anhu)
Tempat / Thn Lahir (Mekah)
Tempat Menetap Mekah, Madina
Tempat / Thn Wafat (Uhud, Hijaz, Uhud), Tahun 3 Hijriyah / 625 Masehi
Penyebab kematian Mati syahid
Kegemaran Recitation/Quran, Commander
Guru Nabi Muhammad ﷺ,
Orang tua Jahash bin Ri'ab / Umayma bint 'Abd al-Muttalib
Pasangan Zaynab bint Khazeemah,
or,
Fatima bint Abi Hubaysh
Saudara Zaynab bint Jahsh,
Hamnah bint Jahsh,
Abd' bin Jahsh,
Umm Habib bint Jahsh,
Ubaidullah bin Jahsh
Anak Muhammad bin 'Abdullah bin Jahsh
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video


Load More

Al-Ma’idah

Apa itu Al-Ma’idah? Surah Al-Ma’idah adalah surah ke-5 dalam Alquran. Surah ini terdiri dari 120 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Sekalipun ada ayat-ayatnya yang turun di Mekkah, namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yakni sewaktu peristiwa Haji Wada’. Surah ini dinamakan Al-Ma’idah (hid … • Al-Ma’idah, Al Ma’idah, Al Maidah, Al Maa’idah, Al Maa-idah, Al Maa’idah

takbir

Apa itu takbir? tak.bir seruan atau ucapan Allahu Akbar ‘Allah Mahabesar’; menjelang Idulfitri dan Idhuladha orang mengumandangkan takbir penyingkapan; takwil ; ia mendapat petunjuk melalui takbir mimpinya … •

Shaleh `alaihis salam

Siapa itu Shaleh `alaihis salam? Shālih adalah salah seorang nabi dan rasul dalam agama Islam yang diutus kepada Kaum Tsamūd. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 SM. Dia telah diberikan mukjizat yaitu seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah yakni bagi menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Tsamud. … • Shaleh

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kategori: Sahabat Nabi

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
QS. At-Talaq [65]: 4

۞ Variasi nama:
Abdullah bin Jahsh, Abd-Allah ibn Jahsh, Abdullah bin Jahsy
Kategori: Sahabat Nabi

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar,
dan timbanglah dengan neraca yang benar.
Itulah yang lebih utama (bagimu) & lebih baik akibatnya.
QS. Al-Isra’ [17]: 35

۞ Variasi nama:
Abdullah bin Jahsh, Abd-Allah ibn Jahsh, Abdullah bin Jahsy
Kategori: Sahabat Nabi

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit & bumi & mengadakan gelap & terang,
namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.
QS. Al-An’am [6]: 1

۞ Variasi nama:
Abdullah bin Jahsh, Abd-Allah ibn Jahsh, Abdullah bin Jahsy
Kategori: Sahabat Nabi

Hai Bani Israil,
ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu & Aku telah melebihkan kamu atas segala umat yang lain di alam ini.
QS. Al-Baqarah [2]: 122

۞ Variasi nama:
Abdullah bin Jahsh, Abd-Allah ibn Jahsh, Abdullah bin Jahsy

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan

Kuis Agama Islam #31

Umat Islam yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas akan memperoleh pahala amal jariyah. Amal jariyah artinya …Ilmu yang bermanfaat adalah …Menyampaikan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad kepada orang lain yang belum mengetahui disebut dengan …Berikut ulama yang berasal dari Indonesia adalah …Sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenaranya oleh hati nurani manusia dinamakan …

Pendidikan Agama Islam #20

Berikut adalah contoh bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala Maha Mendahulukan. Zakat menurut bahasa زكة , yang bermakna …Yang termasuk mustahiq (orang berhak menerima zakat) berikut yaitu … Setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat maka diganti oleh sahabat sebagai pemimpin ummat disebut … Jasa khalifah Umar bin Khatab yang sampai saat ini masih dipergunakan, yaitu …

Pendidikan Agama Islam #3

Pembatasan aurat wanita adalah … Berikut ini yang bukan termasuk orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah … Dalam Islam, pakaian harus … Sebelum berpakaian, kita harus … Bagian tubuh yang tidak ditampakkan sesuai dengan ajaran Islam disebut …

Kamus

warak

Apa itu warak? wa.rak patuh dan taat kepada Allah; kita harus warak berpantang segala larangan badak … • wara’

perawi

Apa itu perawi? pe.ra.wi orang yang meriwayatkan hadis orang yang meriwayatkan hadis … •

muhrim

Apa itu muhrim? muh.rim orang yang sedang mengerjakan ihram; orang laki-laki yang dianggap dapat menjaga dan melindungi wanita yang melakukan ibadah haji dan/atau umrah orang yang masih ada hubungan keluarga dekat sehingga terlarang menikah dengannya; mahram … •

Zindiq

Apa itu Zindiq? Zindiq secara etimologi berarti “kotoran yang membahayakan”. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih atau hukum islam berarti seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agama. Menurut Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad, Zindiq yaitu orang yang menampakan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Pada zaman Rasulullah, seseorang yang memiliki … •

Hisnul Muslim

Apa itu Hisnul Muslim? Hisnul Muslim atau lengkapnya “Hishnul Muslim min Adzkaril Kitabi Was Sunnah” yang dalam bahasa Indonesia berarti “Benteng/Perisai Seorang Muslim” sebuah buku yang disusun oleh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani. Buku saku yang begitu populer dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia … • Hishnu al-Muslim

Ibnu Sirin

Siapa itu Ibnu Sirin? Abubakar Muhammad bin Sirin al-Bashri atau disingkat Ibnu Sirin, adalah salah seorang tokoh ulama ahli fiqih dan perawi hadis dari golongan tabi’in yang menetap di Bashrah. Ibnu Sirin juga terkenal kemampuannya dalam menakwilkan mimpi, serta atas kesalehannya. Ayahnya bernama … • Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin