Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 4909 – Doa ketika takut

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَ
Shahih Muslim hadis nomor 4909
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna(1) dan Ibnu Basysyar(2) dan ‘Ubaidullah bin Sa’id(3) -dan lafadh ini milik Ibnu Sa’id- mereka berkata:
telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Hisyam(4) telah menceritakan kepadaku Bapakku(5) dari Qatadah(6) dari Abul ‘Aliyah(7) dari Ibnu ‘Abbas(8) bahwasanya Nabi ﷺ pernah berdoa ketika dalam kesulitan yaitu:
“LAA-ILAAHA ILLALLOOHUL ‘AZHIIMUL HALIIM, LAA-ILAAHA ILLALLOOH ROBBUL’ARSYIL ‘AZHIIM, LAA-ILAAHA ILLALLAH ROBBUSSAMAAWAATI WAROBBUL ARDHI WAROBBUL’ARSYIL KARIIMI “Tiada sesembahan yang hak selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Penyantun.
Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Penguasa arsy yang agung.

Tiada sesembahan yang hak selain Allah, Tuhan langit dan bumi serta Tuhan arasy yang mulia.”

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah(9) telah menceritakan kepada kami Waki’(10) dari Hisyam(11) dengan sanad ini.

Dan hadis Mu’adz bin Hisyam lebih sempurna.
Dan telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin Humaid(12) telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bisyr Al ‘Abdi(13) telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abu ‘Arubah(14) dari Qatadah(6) bahwasanya Abul ‘Aliyah Ar Riyahi(16) bercerita kepada mereka dari Ibnu ‘Abbas(8) bahwa Rasulullah ﷺ berdo’a dengan do’a tersebut ketika dalam kesulitan, -lalu dia menyebutkan redaksi yang sama dengan Hadis Mu’adz bin Hisyam dari Bapaknya dari Qatadah- namun dengan kalimat:
‘Rabbus samawati wal Ardli’ Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim(18) telah menceritakan kepada kami Bahz(19) telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah(20) telah mengabarkan kepadaku Yusuf bin ‘Abdullah bin Al Harits(21) dari Abul ‘Aliyah(7) dari Ibnu ‘Abbas(8) bahwasanya Nabi ﷺ Apabila menghadapi suatu masalah beliau mengucapkan:
-lalu disebutkan redaksi yang serupa dengan Hadis Mu’adz dari Bapaknya, dengan tambahan:
‘Laailaaha Illallah Rabbul Arsyil Karim.’
(3) 👤 Ubaidullah bin Sa’id binYahya, Al Yasykuriy As Sarakhsiy, Abu Qudamah ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 241 Hijriah (± 855 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.

(2) 👤 Muhammad bin Basysyar bin ‘Utsman, Al ‘Abdiy, Abu Bakar, Bindar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(4) 👤 Mu’adz bin Hisyam bin Abi ‘Abdullah , Ad Dustuwa’iy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 200 Hijriah (± 816 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(5) 👤 Hisyam bin Abi ‘Abdullah Sanbar, Ad Dastuwa’i Ar Rib’i, Abu Bakar ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 154 Hijriah (± 771 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(6) 👤 Qatadah bin Da’amah bin Qatadah, As Sadusiy, Abu Al Khaththab ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 117 Hijriah (± 735 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Hait.

(7) 👤 Rufai’ bin Mihran, Abu Al ‘Aliyyah ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 90 Hijriah (± 709 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(8) 👤 Abdullah bin ‘Abbas bin ‘Abdul Muthallib bin Hasyim , Al Qurasyiy Al Hasyimiy, Abu Al ‘Abbas ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 68 Hijriah (± 688 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Tha’if.

(9) 👤 Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman, Al ‘Abasiy, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(10) 👤 Waki’ bin Al Jarrah bin Malih, Ar Ru’asiy, Abu Sufyan ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 196 Hijriah (± 812 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Ainul Wardah.

(11) 👤 Hisyam bin Abi ‘Abdullah Sanbar, Ad Dastuwa’i Ar Rib’i, Abu Bakar ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 154 Hijriah (± 771 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(12) 👤 Abdul Hamid bin Humaid bin Nashr, Al Kaisysyiy, Abu Muhammad, Abdu ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 249 Hijriah (± 863 Masehi) ☖ Hidup di Himsh ⚑ Wafat di Karbala.

(13) 👤 Muhammad bin Bisyir bin Al Furafashah, Al ‘Abdiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 203 Hijriah (± 819 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(14) 👤 Sa’id bin Abi ‘Urubah Mihran, Al Yasykuriy Al ‘Adawiy, Abu An Nadlor ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 156 Hijriah (± 773 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(15) 👤 Qatadah bin Da’amah bin Qatadah, As Sadusiy, Abu Al Khaththab ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 117 Hijriah (± 735 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Hait.


(16) 👤 Rufai’ bin Mihran, Abu Al ‘Aliyyah ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 90 Hijriah (± 709 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(17) 👤 Abdullah bin ‘Abbas bin ‘Abdul Muthallib bin Hasyim , Al Qurasyiy Al Hasyimiy, Abu Al ‘Abbas ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 68 Hijriah (± 688 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Tha’if.


(18) 👤 Muhammad bin Hatim bin Maimun, Al Marwaziy, Abu ‘Abdullah , As Samin ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan biasa ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Baghdad.

(19) 👤 Bahza bin Asad, Abu Al Aswad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 197 Hijriah (± 813 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(20) 👤 Hammad bin Salamah bin Dinar, Abu Salamah, Al Khazzaz ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 167 Hijriah (± 784 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(21) 👤 Yusuf bin ‘Abdullah bin Al Harits, Al Anshariy, Abu Al Walid ✶ Tabi’in kalangan biasa ☖ Hidup di Bashrah.


(22) 👤 Rufai’ bin Mihran, Abu Al ‘Aliyyah ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 90 Hijriah (± 709 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(23) 👤 Abdullah bin ‘Abbas bin ‘Abdul Muthallib bin Hasyim , Al Qurasyiy Al Hasyimiy, Abu Al ‘Abbas ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 68 Hijriah (± 688 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Tha’if.

Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:
Shahih Bukhari 5869
Shahih Bukhari 5870
Shahih Bukhari 6876
Shahih Bukhari 6879
Sunan Tirmidzi 3357
Sunan Ibnu Majah 3873
• Musnad Ahmad 1908
• Musnad Ahmad 2183
• Musnad Ahmad 2227
• Musnad Ahmad 2286
• Musnad Ahmad 2400
• Musnad Ahmad 2406
• Musnad Ahmad 2437
• Musnad Ahmad 2980
• Musnad Ahmad 3183
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

Load More

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Wahai orang yang melipat diri dengan selimut,
bangunlah pada malam hari untuk melakukan salat.
Kurangilah waktu tidurmu.
Isilah–dengan salat–seperdua malam atau kurang sedikit hingga mencapai sepertiganya.
QS. Al-Muzzammil [73]: 1-3

Dan Dialah Allah (yang disembah),
baik di langit maupun di bumi,
Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan & apa yang kamu lahirkan & mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.
QS. Al-An’am [6]: 3

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan & menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir),

sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya & karunia.
Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.
QS. Al-Baqarah [2]: 268

Jika kamu menampakkan sedekah,
maka itu baik.
Dan jika kamu sembunyikannya & berikan pada orang fakir,
maka menyembunyikan itu lebih baik.
Dan Allah akan hapuskan sebagian kesalahanmu,
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan
QS. Al-Baqarah [2]: 271

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-...

Pendidikan Agama Islam #25

Surah Al-Insyirah terdiri dari … ayat.Surah Al-Insyirah diawali dengan lafal … أَلَمْ dalam surah Al-Insyirah berarti …وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ayat...

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah memperca...

Kamus

tafakur

Apa itu tafakur? Tafakur adalah kegiatan berfikir atau merenungkan segala penomena yang terjadi di alam semesta. Baik itu dari suatu kejadian ataupun dari suatu pengalaman inderawi. Dalam Qur’an...

Lebaran

Apa itu Lebaran? Le.ba.ran hari raya umat Islam yang jatuh pada tgl 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan; Idulfitri … •

Abu Daud

Siapa itu Abu Daud? Imam Abu Dawud . Adalah salah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapn...

Asy-Syura

Apa itu Asy-Syura? Surah Asy-Syura adalah surah ke-42 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah makkiyah, terdiri atas 53 ayat. Dinamakan Asy-Syura yang berarti Musyawarah diambil dari kata Syuura yan...

Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi’i

Siapa itu Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi’i? Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i al-Muththalibi al-Qurasyi atau singkatnya Imam Asy-Syafi’i adalah seorang mufti besar Sunni...

baytul ‘izzah

Di mana itu baytul ‘izzah? Arti Baitul Izzah adalah langit dunia. Ada dua rumah di langit: 1⃣ Baitul ma’mur 2⃣ Baitul Izzah Baitul izzah, adalah tempat di langit dunia. Mengenai keb...

Instagram