Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 4613 – Keutamaan Uwais Al Qarni radhiallahu ‘anhu

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَت

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Muhammad bin Al Mutsanna serta Muhammad bin Basysyar.
Ishaq berkata:
Telah mengabarkan kepada kami.

Sedangkan yang lainnya berkata:
Telah menceritakan kepada kami.
Lafazh ini milik Ibnu Al Mutsanna:
Telah menceritakan kepada kami Mu’adz Ibnu Hisyam:
Telah menceritakan kepadaku Bapakku:
dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Usair bin Jabir dia berkata:
“Ketika Umar bin Khaththab didatangi oleh rombongan orang-orang Yaman, ia selalu bertanya kepada mereka:
‘Apakah Uwais bin Amir dalam rombongan kalian? ‘ Hingga pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khaththab bertemu dengan Uwais seraya bertanya:
‘Apakah kamu Uwais bin Amir? ‘ Uwais menjawab:
‘Ya.

Benar saya adalah Uwais.’ Khalifah Umar bertanya lagi:
‘Kamu berasal dari Murad dan kemudian dan Qaran? ‘ Uwais menjawab:
‘Ya benar.
‘ Selanjutnya Khalifah Umar bertanya lagi:
‘Apakah kamu pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham pada dirimu? ‘ Uwais menjawab:
‘Ya benar.’ Khalifah Umar bertanya lagi:
‘Apakah ibumu masih ada? ‘ Uwais menjawab:
‘Ya, ibu saya masih ada.
Khalifah Umar bin Khaththab berkata:
‘Hai Uwais, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

‘Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman yang berasal dari Murad kemudian dari Qaran.
Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar uang dirham.

Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya.
Kalau ia bersumpah atas nama Allah maka akan dikabulkan sumpahnya itu, maka jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, lakukanlah! ‘ Oleh karena itu hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku! ‘ Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar bin Khaththab.

Setelah itu, Khalifah Umar bertanya kepada Uwais:
‘Hendak pergi kemana kamu hai Uwais? ‘ Uwais bin Amir menjawab:
‘Saya hendak pergi ke Kufah ya Amirul mukminin.’ Khalifah Umar berkata lagi:
‘Apakah aku perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah? ‘Uwais bin Amir menjawab:
‘Saya Iebih senang berada bersama rakyat jelata ya Amirul mukminin.
‘ Usair bin Jabir berkata:
‘Pada tahun berikutnya, seorang pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Makkah.
Selesai melaksanakan ibadah haji, ia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin Khaththab.

Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais kepadanya.
Pejabat itu menjawab:
‘Saya membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan hidup dalam kondisi yang sangat sederhana.
Umar bin Khaththab berkata:
‘Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

‘Kelak Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-orang Yaman.
Ia berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran.

Ia pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham.
Kalau ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya akan dikabulkan sumpahnya.

Jika kamu dapat meminta agar ia berkenan memohonkan ampunan untukmu, maka laksanakanlah! ‘ Setelah itu, pejabat Kufah tersebut Iangsung menemui Uwais dan berkata kepadanya:
‘Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku! ‘ Uwais bin Amir dengan perasaan heran menjawab:
‘Bukankah engkau baru saja pulang dari perjalanan suci, ibadah haji di Makkah? Maka seharusnya engkau yang memohonkan ampunan untuk saya.’ Pejabat tersebut tetap bersikeras dan berkata:
‘Mohonkanlah ampunan untukku hai Uwais? ‘ Uwais bin Amir pun menjawab:
‘Engkau baru pulang dari ibadah haji, maka engkau yang Iebih pantas mendoakan saya.
‘ Kemudian Uwais balik bertanya kepada pejabat itu:
‘Apakah engkau telah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khaththab di Madinah? ‘ Pejabat Kufah itu menjawab:
‘Ya.
Aku telah bertemu dengannya.
‘ Akhirnya Uwais pun memohonkan ampun untuk pejabat Kufah tersebut.
Setelah itu, Uwais dikenal oleh masyarakat luas, tetapi ia sendiri tidak berubah hidupnya dan tetap seperti semula.

Usair berkata:
‘Maka aku memberikan Uwais sehelai selendang yang indah, hingga setiap kali orang yang melihatnya pasti akan bertanya:
‘Dari mana Uwais memperoleh selendang itu? ‘”

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video Terkait

More Videos

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah,
dan tidak lesu & tidak (pula) menyerah (kepada musuh).
Allah menyukai orang-orang yang sabar.

QS. Ali ‘Imran [3]: 146

Dan jika mereka bermaksud menipumu,
maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu).
Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya & dengan para mukmin,
QS. Al-Anfal [8]: 62

Dan taatilah Allah & Rasul,
supaya kamu diberi rahmat.
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu & kepada Surga yang luasnya seluas Langit & Bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
QS. Ali ‘Imran [3]: 132-133

Jadilah engkau pemaaf & suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
QS. Al-A’raf [7]: 199

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muall...

Pendidikan Agama Islam #4

Surah dalam Alquran yang mengatakan larangan untuk melakukan terlalu banyak, makan dan minum adalah … Setelah Yakin, dalam surah Al-A’raf ayat 26, pakaian terbaik ada di mata Allah Subhana...

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu...

Kamus

Mesir

Di mana itu Mesir? Mesir, nama resmi Republik Arab Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Afrika....

Bani Qaynuqa

Siapa itu Bani Qaynuqa? Bani Qaynuqa adalah satu di antara tiga suku Yahudi yang tinggal di Yatsrib, sekarang Madinah. Pada tahun 624, mereka diusir oleh Nabi Islam, Muhammad, karena dituduh melangga...

Zainab binti Khuzaimah

Siapa itu Zainab binti Khuzaimah? Zainab binti Khuzaimah adalah istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang dikenal dengan kebaikan, kedermawanan, dan sifat santunnya terhadap orang miskin...

Ibnu Abi Mulaikah

Siapa itu Ibnu Abi Mulaikah? Ibnu Abi Mulaikah adalah seorang ulama kota Mekkah, hafidz Qur’an, dan perawi hadits yang ternama dari golongan tabi’in. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Ub...

Az-Zamakhsyari

Siapa itu Az-Zamakhsyari? Zamakhsyari merupakan seorang mufassir muktazilah yang memiliki karya al-Kasyaf, salah satu kitab tafsir hebat di masanya. Sebagai pembaca dan pegiat kajian tafsir, anda past...

Abu Dzar Al-Ghifari

Siapa itu Abu Dzar Al-Ghifari? Jundub bin Junadah bin Sakan atau lebih dikenal dengan nama Abu Dzar al-Ghifari atau Abizar al-Ghifari adalah sahabat Nabi Muhammad. Biografi Abu Dzar berasal dari su...

Instagram