Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 4499 – Keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibnunya radhiallahu ‘anhuma

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
Shahih Muslim hadis nomor 4499
Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali(1) dan Muhammad bin Rafi’(2) dan lafazh ini milik Ibnu Rafi’.
Berkata Ishaq(3):
Telah mengabarkan kepada kami dan berkata Ibnu Rafi’(4):
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam(5):
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah(6) dari Bapaknya(7) dari Abu Ishaq(8) dari Al Aswad bin Yazid(9) dari Abu Musa(10) dia berkata:
“Pada suatu hari, saya dan saudara laki-laki saya baru datang dari Yaman.

Ketika datang, kami tidak melihat lbnu Mas’ud dan ibunya melainkan dalam keluarga Rasulullah ﷺ, karena seringnya mereka masuk dan berada di rumah beliau.”

Dan telah menceritakannya kepadaku Muhammad bin Hatim(11):
Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur(12):
Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf(13) dari Bapaknya(7) dari Abu Ishaq(8) bahwa dia mendengar Al Aswad(16) berkata:
Aku mendengar Abu Musa(10) berkata:
“Aku dan saudaraku datang dari Yaman.

(dan seterusnya dengan Hadis yang serupa).
Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb(18) dan Muhammad bin Al Mutsanna(19) dan Ibnu Basysyar(20) mereka berkata:
Telah menceritakan kepada kami ‘Abdur Rahman(21) dari Sufyan(22) dari Abu Ishaq(8) dari Al Aswad(16) dari Abu Musa(10) dia berkata:
‘Aku menemui Rasulullah ﷺ, dan aku menyangka Abdullah bin Mas’ud termasuk dari ahlul baitnya.’

-atau dia menyebutkan lafazh yang serupa dengan ini.’(3) 👤 Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, Al Hanzhaliy Al Marwaziy, Abu Ya’qub, Ibnu Rahawaih ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 238 Hijriah (± 852 Masehi) ☖ Hidup di Himsh ⚑ Wafat di Nihawand.


(2) 👤 Muhammad bin Rafi’ bin Abi Zaid Sabur, Al Qusyairiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 245 Hijriah (± 859 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.

(4) 👤 Muhammad bin Rafi’ bin Abi Zaid Sabur, Al Qusyairiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 245 Hijriah (± 859 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.


(5) 👤 “Yahya bin Adam bin Sulaiman, maula keluarga Abi Mu’ith”, Al Umawiy, Abu Zakariya ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 203 Hijriah (± 819 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Falisthina.

(6) 👤 Yahya bin Zakariya bin Abi Za’idah, Al Hamdaniy Al Wadi’iy, Abu Sa’id ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 183 Hijriah (± 799 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Mada’in.


(7) 👤 Zakariya bin Abi Za’idah Khalid, Al Hamdaniy Al Wadi’iy, Abu Yahya ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 148 Hijriah (± 765 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.

(8) 👤 Amru bin ‘Abdullah bin ‘Ubaid, As Suba’iy Al Hamdaniy, Abu Ishaq ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 128 Hijriah (± 746 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(9) 👤 Al Aswad bin Yazid bin Qais, An Nakha’iy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 75 Hijriah (± 694 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.

(10) 👤 Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor, Al Asy’ariy Al Madaniy, Abu Musa ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 50 Hijriah (± 670 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(11) 👤 Muhammad bin Hatim bin Maimun, Al Marwaziy, Abu ‘Abdullah , As Samin ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan biasa ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Baghdad.

(12) 👤 Ishaq bin Manshur , As Saluliy, Abu ‘Abdur Rahman ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 205 Hijriah (± 820 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(13) 👤 Ibrahim bin Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq, As Subay’iy ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.

(14) 👤 Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq, As Subay’iy ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 157 Hijriah (± 774 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(15) 👤 Amru bin ‘Abdullah bin ‘Ubaid, As Suba’iy Al Hamdaniy, Abu Ishaq ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 128 Hijriah (± 746 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.

(16) 👤 Al Aswad bin Yazid bin Qais, An Nakha’iy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 75 Hijriah (± 694 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(17) 👤 Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor, Al Asy’ariy Al Madaniy, Abu Musa ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 50 Hijriah (± 670 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.

(18) 👤 Zuhair bin Harb bin Syaddad, Al Harasyiy An Nasa’iy, Abu Khaitsamah ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 234 Hijriah (± 849 Masehi) ☖ Hidup di Baghdad ⚑ Wafat di Baghdad.


(19) 👤 Muhammad bin Al Mutsannaa bin ‘Ubaid, Al ‘Anaziy, Abu Musa, Az Zaman ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(20) 👤 Muhammad bin Basysyar bin ‘Utsman, Al ‘Abdiy, Abu Bakar, Bindar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 252 Hijriah (± 866 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(21) 👤 Abdur Rahman bin Mahdiy bin Hassan bin ‘Abdur Rahman, Al ‘Anbariy Al Lu’lu’iy, Abu Sa’id ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(22) 👤 Sufyan bin Sa’id bin Masruq, Ats Tsauriy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 161 Hijriah (± 778 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Bashrah.


(23) 👤 Amru bin ‘Abdullah bin ‘Ubaid, As Suba’iy Al Hamdaniy, Abu Ishaq ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 128 Hijriah (± 746 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.

(24) 👤 Al Aswad bin Yazid bin Qais, An Nakha’iy, Abu ‘Amru ✶ Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 75 Hijriah (± 694 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.


(25) 👤 Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadldlor, Al Asy’ariy Al Madaniy, Abu Musa ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 50 Hijriah (± 670 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Kufah.Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:
Shahih Bukhari 4033
Sunan Tirmidzi 3742
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

No videos found matching your query.

HR. Muslim: 4498 – Keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibnunya radhiallahu ‘anhuma

… aleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman…” hingga akhir ayat (QS ALmaidah ) Rasulullah berkata kepadaku ‘Kamu termasuk dari golongan mereka’ • HR Muslim 4498, Hadits Shahih Muslim 4498, Hadits Muslim No. 4498

HR. Muslim: 4503 – Keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibnunya radhiallahu ‘anhuma

… urunnya surat tersebut Dan tidaklah satu ayat dari al Qur’an yang turun kecuali aku mengetahui mengenai apa ayat itu turun Sekiranya aku mengetahui ada orang yang lebih tahu dariku tentang kitabullah yang mana jarak orang itu harus di tempuh dengan onta pasti aku akan menemuinya” • HR Muslim 4503, Hadits Shahih Muslim 4503, Hadits Muslim No. 4503

HR. Muslim: 4505 – Keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibnunya radhiallahu ‘anhuma

… u ‘Adi Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya Dan telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Khalid Telah mengabarkan kepada kami yaitu Ibnu Ja’far keduanya dari dari Al A’masy melalui jalur mereka Keduanya berselisih dari jalur Syu’bah mengenai penyebutan keempat nama tersebut • HR Muslim 4505, Hadits Shahih Muslim 4505, Hadits Muslim No. 4505

HR. Muslim: 4502 – Keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibnunya radhiallahu ‘anhuma

… ipada saya dalam ilmu Al Qur’an maka saya pasti akan mengunjungi untuk berguru kepadanya” Syaqiq berkata “Lalu saya duduk di halaqah (majlis) para sahabat RasuIullah tetapi saya tidak mendengar seorang pun yang menyanggah ucapan Abdullah bin Mas’ud dan tiada pula yang mencelanya” • HR Muslim 4502, Hadits Shahih Muslim 4502, Hadits Muslim No. 4502

HR. Muslim: 4504 – Keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibnunya radhiallahu ‘anhuma

… gga kini aku selalu mencintainya setelah aku mendengar tentangnya dari Rasulullah Beliau “Ambillah oleh kalian Al Qur’an dari empat orang Yaitu dari Abdullah bin Mas’ud (beliau memulai darinya) kemudian dari Mu’adz bin Jabal dari Ubay bin Ka’ab dan dari Salim maula Abu Hudzaifah” • HR Muslim 4504, Hadits Shahih Muslim 4504, Hadits Muslim No. 4504

HR. Muslim: 4501 – Keutamaan Abdullah bin Mas’ud dan ibnunya radhiallahu ‘anhuma

… mi Abu Kuraib Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu ‘Ubaidah Telah menceritakan kepada kami dari Al A’masy dari Zaid bin Wahb dia berkata ‘Aku pernah duduk-duduk bersama Huzhaifah dan Abu Musa (lalu dia menyebutkan Hadisnya) Hadis Quthbah lebih banyak dan lebih sempurna • HR Muslim 4501, Hadits Shahih Muslim 4501, Hadits Muslim No. 4501

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

…,
laki-laki & perempuan yang berpuasa,
laki-laki & perempuan yang memelihara kehormatannya,
laki-laki & perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan & pahala yang besar.
QS. Al-Ahzab [33]: 35

Dan barang siapa bertawakkal pada Allah niscaya Allah mencukupkan (keperluan)nya.
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya.
Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu.
QS. At-Talaq [65]: 3

Jikalau Tuhanmu menghendaki,
tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu,
tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat,
kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu.
Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.
QS. Hud [11]: 118-119

Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
QS. Ali ‘Imran [3]: 130

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #8

Sumber kedua hukum dalam menetapkan Hukum tentang Alquran adalah … Hukum penggunaan hadis sebagai dasar hukum adalah … Orang yang menceritakan hadits disebut … Undang-undang tentang penggunaan Hadits-Maudu adalah … Berikut adalah hadits yang rusak, kecuali …

Pendidikan Agama Islam #26

Sebab-sebab turunnya ayat Alquran disebut … Nama lain dari surah Al-Insyirah adalah … Jumlah surah-surah dalam Alquran adalah … Pesan utama dari kandungan Alquran adalah … Surah yang terpanjang dalam Alquran adalah …

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Apa warna kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.”

Kamus

muhajirin

Apa itu muhajirin? mu.ha.ji.rin pengikut Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang ikut hijrah dari Mekah ke Medinah; cak orang-orang yang pindah; para pengungsi … •

As Syahiid

Apa itu As Syahiid? Allah itu Asy-Syahid ◀ Artinya bahwa Allah itu Maha Menyaksikan segala peristiwa, baik yang terjadi di dunia maupun di akhirat. Perbuatan-perbuatan kita senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, meskipun kita menyembunyikan hal itu dari orang lain, tapi percayalah bahwa Allah itu Maha Menyaksikan apa yang kita perbuat. &128161; … • As-Syahiid., As-Syahid, Al Syahid

Laut Merah

Di mana itu Laut Merah? Laut Merah atau Laut Teberau adalah sebuah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dengan Afrika. Jalur ke laut di selatan melewati Babul Mandib dan Teluk Aden sedangkan di utara terdapat Semenanjung Sinai dan Terusan Suez. Laut ini di tempat yang t … •

Al-Insyirah

Apa itu Al-Insyirah? Surah Al-Insyirah adalah surah ke-94 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Nomor Surah Nama Surah Alam Nasyrah الإنشراح‎ … • Alam Nasyrah, Al-Insyirah, Asy-Syarh, Al Insyirah

fadilat

Apa itu fadilat? fa.di.lat kemuliaan; keluhuran; umat Islam disunatkan berdoa memohonkan fadilat untuk Nabi Muhammad; keutamaan dalam ibadah, amal, dan sebagainya; banyak hadis menguraikan fadilat puasa … •

raja’

Apa itu raja’? Makna raja’ adalah berharap. … •

Instagram