Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 4432 – Keutamaan Sa’d bin Abu Waqqash radhiallahu ‘anhu

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata:
Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Musa:
Telah menceritakan kepada kami Zuhair:
Telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb:
Telah menceritakan kepadaku Mush’ab bin Sa’ad dari Bapaknya bahwa ada beberapa ayat Al Qur’an yang turun berkenaan dengan Sa’ad.
Mush’ab berkata:
“Ibu Sa’ad bersumpah tidak akan mau berbicara dengan Sa’ad selama-lamanya hingga ia (Sa’ad) meninggalkan ajaran Islam.

Selain itu, ibunya juga tidak mau makan dan minum.”
Ibu Sa’ad berkata kepada Sa’ad:
“Hai Sa’ad, kamu pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkanmu agar kamu selalu berbuat baik kepada kedua orang tuamu?.

Sekarang aku adalah ibumu, maka aku perintahkan kepadamu agar meninggalkan Islam.”
Mush’ab berkata:
‘Ibu Sa’ad bertahan untuk tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam hingga jatuh pingsan karena lemah.

Kemudian Umarah, anak laki-Iakinya, memberinya minum.
Lalu ibunya itu selalu memanggil Sa’ad.

kemudian turunlah firman Allah yang berbunyi:
‘Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya’ (QS. Al Ankabuut(29): 8).

Sedangkan ayat yang lain berbunyi:
Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mematuhi keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.’ (QS. Luqmaan (31): 15).
Saad berkata:
Rasulullah ﷺ pernah memperoleh rampasan perang yang sangat banyak dan ternyata di dalamnya ada sebilah pedang.

Lalu saya ambil pedang itu dan membawanya kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata:
“Ya Rasulullah, berikanlah pedang tersebut kepada saya, karena saya adalah orang yang telah engkau kenal perangainya.”
Tetapi Rasulullah ﷺ malah berkata:
“Hai Sa’ad, kembalikanlah pedang itu ke tempat semula, di tempat kamu mengambilnya.
‘” Lalu saya pergi, hingga ketika saya ingin mengambilnya kembali, maka saya pun mencela diri saya sendiri.
Setelah itu saya menghampiri Rasulullah sambil berkata:
“Ya Rasulullah, berikanlah pedang itu kepada saya!” Namun Rasulullah tetap pada pendiriannya semula dan menjawabnya dengan suara yang keras:
“Hai Sa’ad, sudah ‘kukatakan kepadamu kembalikan pedang itu ke tempat di mana kamu mengambilnya!” Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan firmannya berbunyi:
‘Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang’ (QS. Al Anfaal(8): 1).
Sa’ad berkata:
“Ketika saya jatuh sakit, saya mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah.

Setelah itu, beliau pun mendatangi saya.
Lalu saya berkata kepada beliau:
‘Ya Rasulullah, izinkahlah saya membagikan harta sebagai wasiat sesuka hati.

Tetapi, rupanya Rasulullah melarangnya.
Saya katakan lagi:
“Bagaimana kalau separuhnya?”
Beliau tetap melarangnya.

Kemudian saya berkata lagi:
“Bagaimana kalau sepertiganya?”
BeIiau terdiam sesaat dan setelah itu memperbolehkan wasiat sepertiga harta.
Saad berkata:
“Saya pernah mendatangi beberapa orang Anshar dan Muhajirin.

Kemudian mereka berkata:
‘Kemarilah hai Sa’ad, kami akan memberimu makanan dan minuman keras (khamer).’ (Saat itu khamar memang belum diharamkan).

Lalu saya mendatangi untuk bergabung dengan mereka di suatu kebun.
Ternyata di sana ada kepala unta yang telah dipanggang dan satu wadah minuman keras.

Kemudian saya makan dan minum dengan sepuasnya bersama mereka.
Kebetulan pada saat itu sedang didiskusikan dan dibicarakan antara mereka tentang keutamaan kaum Anshar dan kaum Muhajirin.
Maka saya pun menyatakan bahwa kaum Muhajirin Iebih baik dan utama daripada kaum Anshar.
Tentu saja pernyataan saya itu sangat kontroversial dan menyinggung banyak orang yang hadir pada saat itu.
Hingga ada salah seorang dari mereka mengambil salah satu dagu dan kepala unta lalu memukulkannya kepada saya hingga mencederai hidung saya.
Lalu saya datang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi pada diri saya.
Akhirnya turunlah firman Allah yang berbunyi:
“Sesungguhnya minuman Khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah terbuat keji yang termasuk perbuatan syetan.”
(Al Maidah: 90) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar keduanya berkata:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far:
Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Simak bin Harb dari Mush’ab bin Sa’ad dari Bapaknya dia berkata:
“Ada empat ayat Al Qur’an yang turun berkenaan dengan ku, dan seterusnya sebagaimana yang semakna dengan Hadits Zuhair dari Simak.
Di dalam Hadist Syu’bah ada tambahan:
‘Apabila mereka ingin memberi makan kepada ibunya, mereka membuka dengan tongkat, lalu menuangkan makanan ke dalamnya.
Juga di sebutkan di dalam Hadits tersebut:
‘lalu salah seorang dari mereka memukul hidung Sa’ad hingga sobek.’

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video Terkait

More Videos

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu,
sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
QS. An-Naml [27]: 88

Sungguh syaitan bermaksud hendak timbulkan permusuhan & kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar & berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah & sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
QS. Al-Ma’idah [5]: 91

Allah memusnahkan riba & menyuburkan sedekah.
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran,
dan selalu berbuat dosa.
QS. Al-Baqarah [2]: 276

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallah...

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muall...

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-...

Kamus

Mu’adz bin Jabal

Siapa itu Mu’adz bin Jabal? Mu’adz bin Jabal adalah sahabat nabi yang berbai’at kepada Rasulullah sejak pertama kali. Sehingga ia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam . Mu&...

Minhaj

Apa itu Minhaj? Minhaj atau Manhaj, menurut bahasa arab artinya jalan yang jelas & terang. Allah Ta’ala berfirman, yang artinya, ”Untuk tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan &...

Ta Ha

Apa itu Ta Ha? Surah Ta Ha adalah surah ke-20 dalam Alquran. Surah ini terdiri atas 135 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamai Ta Ha, diambil ayat pertama surah ini. Sebagaima...

Al-Lahab

Apa itu Al-Lahab? Surah Al-Lahab atau Al-Massad adalah surat ke-111 dalam Alquran. Surat ini terdiri atas 5 ayat dan termasuk surat makiyyah. Nama surat ini diambil dari kata Al Lahab yang terdapat pa...

Kakbah

Apa itu Kakbah? Kak.bah bangunan suci yang terletak di dalam Masjidilharam di Mekah, berbentuk kubus, dijadikan kiblat salat bagi umat Islam dan tempat tawaf pada waktu menunaikan ibadah haji dan umr...

istianah

Apa itu istianah? is.ti.a.nah permohonan pertolongan kepada Allah; upaya mencapai kebahagiaan selain bekerja keras adalah istianah … •

Instagram