Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 4150 – Membunuh ular

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَيْفِيٍّ وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّه
Shahih Muslim hadis nomor 4150
Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin ‘Amru bin Sarh(1):
Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah bin Wahb(2):
Telah mengabarkan kepadaku Malik bin Anas(3) dari Shaifi(4) yaitu budak dari Ibnu Aflah:
Telah mengabarkan kepadaku Abu As Saib(5) -budak- Hisyam bin Zuhrah bahwa suatu ketika dia menemui Abu Sa’id Al Khudri(6) di rumahnya.
Abu Saib berkata:
“Ketika itu saya mendapatkan Abu Said sedang shalat.

Lalu saya menungguinya hingga ia selesai shalat.
Tiba-tiba saya mendengar sesuatu yang bergerak di pelepah kurma di sudut rumah, lalu saya pun menoleh kepadanya.

Ternyata di sana ada seekor ular, maka saya meloncat dari tempat duduk saya untuk membunuhnya.
Namun, tak di duga sebelumnya, Abu Sa’id Al Khudri malah memberi isyarat kepada saya agar tetap duduk.

Akhirnya saya pun kembali ke tempat duduk saya.
Selesai shalat, Abu Sa’id menunjuk sebuah rumah di perkampungan itu seraya berkata:
‘Kamu melihat rumah itu hai sahabatku?’
Saya menjawab:
‘Ya, saya melihatnya.’

Abu Sa’id melanjutkan ucapannya:
‘Di rumah itu dulu ada seorang pemuda yang termasuk keluarga kami dan baru saja melangsungkan pernikahannya (pengantin baru).
Dulu kami berangkat menuju medan perang Khandak bersama Rasulullah ﷺ.

Ketika itu pemuda tersebut meminta izin kepada Rasulullah, pada tengah hari, untuk segera pulang menemui isterinya.
Akhirnya Rasulullah memberinya izin seraya berkata kepadanya:
‘Bawalah senjatamu, karena aku khawatir orang-orang Bani Quraizhah akan menyerangmu! ‘ Tak lama kemudian, lelaki itu mengambil senjatanya dan pulang ke rumahnya.

Setibanya di rumah, ia mendapati isterinya sedang berdiri di tengah pintu.
Tak ayal lagi, ia pun langsung mengarahkan tombaknya ke arah isterinya (karena rasa cemburu).

Namun isterinya malah berkata kepadanya:
‘Tahanlah tombakmu dan masuklah ke dalam rumah agar kamu tahu mengapa aku berada di luar! ‘ Laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan ternyata di dalamnya ada seekor ular besar yang sedang melingkar di atas tempat tidur.
Tanpa berkata-kata lagi, langsung ia tikam ular tersebut dengan tombak yang di pegangnya.

Setelah itu ia keluar seraya menancapkan tombaknya di depan rumah.
Tiba-tiba ular tersebut menghantamnya.

Tidak dapat diketahui dengan pasti, siapakah yang mati terlebih dahulu, ular atau pemuda itu?’
Abu Sa’id Al Khudri berkata:
‘Akhirnya kami mendatangi Rasulullah ﷺ untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada beliau.
Lalu kami berkata:
“Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia dapat hidup! ‘ Rasulullah pun menjawab:
‘Sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok jin yang telah masuk Islam.

Apabila kamu melihat sesuatu yang aneh dari mereka, maka berilah izin kepada mereka untuk menetap di rumah selama tiga hari.
Tetapi, jika setelah tiga hari tidak mau pergi juga, maka bunuhlah ia! Karena ia itu adalah syetan! ‘ Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’(7) Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir bin Hazim(8) Telah menceritakan kepada kami Bapakku(9) dia berkata:
Aku mendengar Asma’ bin Ubaid(10) bercerita dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan As Saib, menurut kami dia adalah Abu As Saib(5) dia berkata:
kami menemui Abu Sa’id Al Khudzri(12), tatkala kami sedang duduk, kami mendengar gerakan suara di bawah tempat tidurnya, lalu kami lihat ternyata seekor ular.

-dan seterusnya sebagaimana Hadis Malik dari Shaifi.
Dan di dalamnya disebutkan:
kemudian Rasulullah bersabda:

‘Sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok jin.

Apabila kamu melihat sesuatu yang aneh dari mereka, maka berilah izin kepada mereka untuk menetap di rumah selama tiga hari.
Tetapi, jika setelah tiga hari tidak mau pergi juga, maka bunuhlah ia! Karena ia itu adalah kafir! ‘ Beliau juga bersabda:

‘pergilah kalian untuk menguburkan teman kalian.’
(3) 👤 Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir, Al Ashbahiy Al Humairiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 179 Hijriah (± 795 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.

(2) 👤 Abdullah bin Wahab bin Muslim, Al Qurasyiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 197 Hijriah (± 813 Masehi) ☖ Hidup di Maru ⚑ Wafat di Maru.


(4) 👤 Shaifiy bin Ziyad, Al Anshariy, Abu Ziyad ✶ Tabi’in kalangan biasa ☖ Hidup di Madinah.

(5) 👤 “Abdullah bin As Sa’ib, maula Hisyam bin Zahrah”, Al Anshariy, Abu As Sa’ib ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ☖ Hidup di Madinah.


(6) 👤 Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid, Al Khudriy Al Anshariy, Abu Sa’id ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 74 Hijriah (± 693 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.

(7) 👤 Muhammad bin Rafi’ bin Abi Zaid Sabur, Al Qusyairiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 245 Hijriah (± 859 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.


(8) 👤 Wahab bin Jarir bin Hazim, Al Azdiy, Abu Al ‘Abbas ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 206 Hijriah (± 821 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(9) 👤 Jarir bin Hazim bin Zaid, Abu An Nadlor ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 170 Hijriah (± 786 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(10) 👤 Asma’ bin ‘Ubaid bin Mukhariq, Adl Dlaba’iy, Abu Al Mufadlol ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 141 Hijriah (± 758 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(11) 👤 “Abdullah bin As Sa’ib, maula Hisyam bin Zahrah”, Al Anshariy, Abu As Sa’ib ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ☖ Hidup di Madinah.


(12) 👤 Sa’ad bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid, Al Khudriy Al Anshariy, Abu Sa’id ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 74 Hijriah (± 693 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.


Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:
Sunan Abu Daud 4575
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

Load More
HR. Muslim: 4149 – Membunuh ular

… pada kami ‘Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami Telah menceritakan kepada kami Al A’masy Telah menceritakan kepadaku dari Al Aswad dari dia berkata ‘Ketika kami bersama Rasulullah di sebuah gua…-dan seterusnya yang serupa dengan Hadis Jarir dan Abu Mu’awiyah- • HR Muslim 4149, Hadits Shahih Muslim 4149, Hadits Muslim No. 4149

HR. Abu Daud: 4574 – Membunuh ular

… rkan bahwa ia mendengar Abu Sa’id Al Khudri berkata “Rasulullah “Sesungguhnya ular hitam itu dari jin barangsiapa melihatnya dalam rumahnya hendaklah ia memintanya untuk keluar hingga tiga kali dan jika tetap berada di dalam rumah hendaklah ia membunuhnya karena itu adalah setan” • HR Abu Daud 4574, Hadits Abu Daud 4574, Shahih Abu Daud 4574, Hadits Abu Daud No. 4574

HR. Muslim: 4144 – Membunuh ular

… Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami yaitu Al Qaththan dari Telah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Lubabah mengabarkan kepada Ibnu Umar ‘Sesungguhnya Rasulullah telah melarang membunuh ular-ular kecil’ • HR Muslim 4144, Hadits Shahih Muslim 4144, Hadits Muslim No. 4144

HR. Abu Daud: 4576 – Membunuh ular

… berada di rumah-rumah kalian maka katakanlah kepada mereka ‘Aku sumpahi kalian atas janji yang pernah Nuh ambil dari kalian aku sumpahi kalian atas janji yang pernah Sulaiman ambil dari kalian yakni agar kalian tidak mengganggu kami jika mereka tetap kembali maka bunuhlah mereka” • HR Abu Daud 4576, Hadits Abu Daud 4576, Shahih Abu Daud 4576, Hadits Abu Daud No. 4576

HR. Abu Daud: 4569 – Membunuh ular

… menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan As Sukari dari Ishaq bin Yusuf dari dari Abu Ishaq dari Al Qasim bin ‘Abdurrahman dari dari Ibnu Mas’ud ia berkata “Rasulullah “Bunuhlah semua ular barangsiapa siapa takut mengambil mereka sebagai musuh maka ia bukan dari golonganku” • HR Abu Daud 4569, Hadits Abu Daud 4569, Shahih Abu Daud 4569, Hadits Abu Daud No. 4569

HR. Muslim: 4147 – Membunuh ular

… ahb Telah menceritakan kepadaku bahwa Telah menceritakan kepadanya bahwa Abu Lubabah suatu hari lewat di depan Ibnu ‘Umar yang sedang berada di sebuah rumah besar di samping rumah ‘Umar bin Khaththab dia sedang mengejar seekor ular -dan seterusnya seperti Hadis Al Laits bin Sa’d- • HR Muslim 4147, Hadits Shahih Muslim 4147, Hadits Muslim No. 4147

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ceritakan juga,
wahai Muhammad,
kisah Ayyûb.
Tatkala menderita sakit,
ia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata,

“Ya Tuhanku,
aku terserang penyakit yang membahayakan,
dan Engkau adalah Zat Yang Paling Pengasih.”
QS. Al-Anbiya [21]: 83

Sesungguhnya Allah,
hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat,
dan Dialah Yang menurunkan hujan,
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.
QS. Luqman [31]: 34

Siksaan yang keras & kehancuran akan dirasakan oleh orang yang terbiasa mencela orang lain dengan ucapan atau isyarat,
atau selalu menceritakan aib orang lain.
QS. Al-Humazah [104]: 1

Kami akan bacakan (Alquran) kepadamu (Muhammad) sehingga kau tak akan lupa,
kecuali jika Allah menghendaki.
Sungguh, Dia mengetahui yang terang & yang tersembunyi.
Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (dunia & akhirat)
QS. Al-A’la [87]: 6-8

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #22

Karena rajin belajar maka Afit selalu juara dalam setiap perlombaan antar sekolah, pernyataan tersebut merupakan contoh … Takdir yang bisa diubah dinamakan … Salah satu contoh takdir muallaq (bisa diubah) adalah … Matahari berputar mengelilingi sumbunya, termasuk contoh takdir … Yang tidak termasuk cara beriman kepada qada dan qadar Allah adalah …

Pendidikan Agama Islam #21

Pembukuan Alquran dilakukan pada masa khalifah … Setiap bencana dan musibah yang menimpa manusia di bumi sudah tertulis dalam kitab … Bu Nindi mempersiapkan pakaian bayi, karena bu Nindi tidak lama lagi akan melahirkan bayinya, perilaku bu Nindi termasuk meyakini … Allah Subhanahu Wa Ta`ala.Allah Subhanahu Wa Ta`ala tidak akan merubah nasib suatu kaum , sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya, arti ayat tersebut terdapat dalam Alquran surah ar-Rad ayat … Salah satu contoh hikmah beriman kepada qada bagi siswa adalah …

Pendidikan Agama Islam #13

Nama pedang Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu … … Apa nama peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam? … Apa makanan kegemaran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Apa warna kesukaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam? … Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya … kali.”

Kamus

Al-Munafiqun

Apa itu Al-Munafiqun? Surah Al-Munafiqun adalah surah ke-63 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Madaniyah, terdiri atas 11 ayat. Dinamakan Al Munaafiqun yang berarti Orang-orang yang munafik karena surat ini mengungkapkan sifat-sifat orang-orang munafik. Nomor Surah Nama Surah … • Al-Munafiqun, Al Munafiqun

telekung

Apa itu telekung? te.le.kung kain selubung berjahit untuk menutup aurat wanita Islam pada waktu salat; mukena … •

Fisabilillah

Apa itu Fisabilillah? Fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pe … •

Abdul Malik bin Abdul ‘Aziz bin Juraij

Siapa itu Abdul Malik bin Abdul ‘Aziz bin Juraij? Ibnu Jurayj adalah seorang Islam. Dia termasuk di antara Taba ‘at-Tabi’in dan meriwayatkan banyak kisah Isra’iliyat. Lahir: 699 M, Mekkah, Arab Saudi Meninggal: 767 M, Bagdad, Irak Orang Tua: Abd al-‘Aziz ibn Jurayj Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ada kisah yang sangat berharga untuk pembelajaran kita yang diriwayatkan … • Ibnu Juraij

As Syakuur

Apa itu As Syakuur? Allah itu Asy-Syakur ◀ Allah itu Asy-Syakur yang memiliki maknya Yang Maha Menghargai/Maha Mensyukuri. Allah itu sangat menghargai amal perbuatan makhluk-makhluk-Nya. &128161; Allah akan membalas amal baik yang kita lakukan meskipun itu adalah amalan yang kecil dan sepele sekalipun. Karena dimata Allah segala perbuatan itu pantas untuk menda … • As-Syakuur, As-Syakur, Al Syakur

Asbabun Nuzul

Apa itu Asbabun Nuzul? Sebab-sebab atau peristiwa yang menyebabkan ayat al-Quran diturunkan pada zaman Rasulullah ﷺ Mengetahui sebab ayat itu diturunkan adalah penting untuk menentukan sesuatu hukum. Waris-waris yang mempunyai bahagian tetap dalam ashabul menerima harta pusaka si mati. Mereka sumua ialah furudh empat golongan lelaki dan lapan golongan perempuan. … •

Instagram