Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 3802 – Kebolehan memintakan ijin orang lain untuk mengikuti undangan, asal+G778 dioptimiskan dibolehkan

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, demikian juga diriwayatkan dari jalur lain, dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair lafazh ini miliknya, telah menceritakan kepada kami Bapakku, Telah menceritakan kepada kami Sa’d bin Sa’id, Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radliallahu ‘anhu dia berkata:
Abu Thalhah menyuruhku mendatangi Rasulullah ﷺ untuk mengundang beliau makan ke rumahnya, dan Abu Thalhah telah menyediakan hidangan.
Lalu aku pergi mengundang beliau.

Aku dapati beliau sedang bersama orang banyak.
Beliau menengok kepadaku sehingga aku malu karenanya.

Lalu aku katakan:
Abu Thalhah mengundang anda makan ke rumahnya, sudilah Anda berkenaan (memenuhinya)! ‘ Maka beliau berkata:
‘Berdirilah semuanya! ‘ Kata Abu Thalhah:
‘Ya, Rasulullah! Aku hanya menyediakan makanan untuk Anda seorang.’ Lalu beliau menyentuh makanan yang tersedia itu dan mendoakan keberkahan bagi makanan tersebut.

Kemudian beliau bersabda:

‘Suruh masuk kawan-kawan itu sepuluh orang.’ Kata beliau:
‘Silahkan Makanlah! ‘ Dari sela-sela jari beliau keluar sesuatu (berupa makanan), maka makanlah mereka sampai kenyang, sesudah itu mereka keluar.

Kata beliau:
‘Suruh masuk sepuluh orang lagi.’ Mereka makan pula sampai kenyang.

Begitulah seterusnya secara bergantian mereka masuk sepuluh orang, sehingga tidak seorangpun yang ketinggalan, semuanya masuk dan makan sampai kenyang.
Kemudian ternyata makanan masih tersisa sebanyak semula.”
Dan Telah menceritakan kepadaku Said bin Yahya Al Umawi Telah menceritakan kepadaku Bapakku Telah menceritakan kepada kami Sa’d bin Sa’id dia berkata:
Aku mendengar Anas bin Malik berkata:
Abu Thalhah mengutusku untuk mengundang Rasulullah ﷺ…dan seterusnya seperti Hadits yang diriwayatkan Ibnu Numair, tapi dia berkata pada akhir hadisnya:
‘Kemudian beliau mengambil sisa makanan dan mengumpulkannya lalu mendo’akan keberkahan untuknya hingga makanan tersebut kembali (banyak) seperti semula, kemudian beliau bersabda:

‘Yang ini bukan untuk kalian.’ Dan Telah menceritakan kepadaku Amru An Naqid, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja’far Ar Raqi, Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Amru dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Anas bin Malik dia berkata:
Abu Thalhah menyuruh Ummu Sulaim agar membuat makanan yang khusus untuk Rasulullah ﷺ saja.

Kemudian dia mengutusku untuk mengundang beliau ﷺ…… dan seterusnya dengan Hadits yang serupa.
Namun disebutkan di dalamnya, ‘Lalu beliau ﷺ meletakan tangannya sambil menyebut nama Allah kemudian berkata:
‘Persilahkan sepuluh orang masuk, lalu mereka masuk.
‘ Beliau bersabda:

‘Makanlah dan ucapkanlah basmalah.’ Mereka pun kemudian makan hingga jumlah mereka mencapai tujuh puluh orang laki-laki.

Setelah itu Nabi ﷺ dan yang menjamunya makan hingga habis.
Dan Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Humaid Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, Telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Muhammad dari Amru bin Yahya dari Bapaknya dari Anas bin Malik -dengan kisah ini- (kisah Abu Thalhah menjamu Rasulullah ﷺ).

-Dari Nabi Shallallah ‘Alaihi Wa Sallam.- Dan disebutkan di dalamnya:
‘Lalu Abu Thalhah berdiri di depan pintu hingga Rasulullah ﷺ datang.

Kemudian dia berkata:
‘Wahai Rasulullah Shallallah ‘Alaihi Wa Sallam, kami hanya memiliki sedikit makanan.’ Rasulullah menjawab:
‘Bawa kesini, sesungguhnya Allah akan memberikan keberkahan.
‘ Dan telah menceritakan kepada kami ‘Abad bin Humaid, Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Al Bajali, Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Musa, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ dengan Hadits ini.
Dan di dalamnya disebutkan, ‘Kemudian Rasulullah ﷺ dan tuan rumahnya makan.

Namun makanan itu tetap tersisa yang dapat mencukupi untuk tetangganya.’ Dan telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Hulwani, Telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, Telah menceritakan kepada kami Bapakku dia berkata:
‘Aku mendengar Jarir bin Zaid menceritakan dari ‘Amru bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik dia berkata:
Abu Thalhah melihat Rasulullah ﷺ dalam keadaan tidur di masjid dengan membolak-balikkan tubuhnya, kemudian Abu Thalhah menemui Ummu Sulaim dan berkata:
‘Aku melihat Rasulullah Shallallah ‘Alaihi Wa Sallam tidur di masjid dengan membolak-balikkan tubuhnya, sepertinya beliau sedang lapar.
‘ -Kemudian perawi menyebutkan Hadits diatas.- Dan disebutkan di dalamnya:
‘Lalu Rasulullah Shallallah ‘Alaihi Wa Sallam, Abu Thalhah, Ummu Sulaim dan Anas bin Malik makan, namun makanan itu tetap tersisa.

Maka kami membagikannya kepada tetangga kami.’ Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At Tujibi, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, Telah mengabarkan kepadaku Usamah bahwa Ya’qub bin Abdullah bin Abu Thalhah Al Anshari telah menceritakan kepadanya, dia mendengar Anas bin Malik berkata:
‘Pada suatu hari aku mendatangi Rasulullah ﷺ.
Aku mendapatkan beliau sedang duduk berbincang-bincang dengan para sahabatnya, sedangkan perut beliau dalam keadaan di ikat.
Seingatku beliau mengikatkan batu pada perutnya.
Lalu aku bertanya kepada para sahabatnya:
‘Kenapa Rasulullahu Shallallah ‘Alaihi Wa Sallam mengikat perutnya? ‘ Mereka menjawab:
‘Beliau sedang lapar.’ Akupun segara pergi menemui Abu Thalhah suami Ummu Sulaim binti Milhan, Aku katakan kepadanya:
‘Wahai Bapak, Aku melihat Rasulullah ﷺ mengikat perutnya, lalu aku tanyakan kepada para sahabatnya, mereka menjawab:
‘Beliau sedang lapar.’ Abu Thalhah pun masuk menemui ibuku, dia bertanya kepadanya:
‘Apakah ada makanan? ‘ Dia menjawab:
‘Ya aku punya sepotong roti dan beberapa kurma, apabila Rasulullah ﷺ datang kepada kita sendirian, kita bisa membuat beliau menjadi kenyang.
Namun jika ada orang lain bersama beliau, maka makanan itu tidak cukup untuk mereka.’ -Kemudian perawi menyebutkan semua kisah Hadits di atas.
Dan telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin As Syaa’ir, Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Harb bin Maimun dari An Nadhr bin Anas dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ -mengenai Abu Thalhah menjamu makanan kepada Rasulullah sebagaimana Hadits mereka.’

Bagikan ke FB
Bagikan ke TW
Bagikan ke WA

Video Terkait

No videos found matching your query.

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Siapa kerjakan perbuatan jahat, maka dia tak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu.
Dan siapa kerjakan amal saleh laki atau perempuan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.
QS. Al-Mu’min [40]: 40

Allah menjadikan kamu “cinta” kepada keimanan & menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran,
kefasikan,
dan kedurhakaan.
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,
QS. Al-Hujurat [49]: 7

Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.

Beri maaflah kami,
ampunilah kami,
dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami,
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
QS. Al-Baqarah [2]: 286

Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
QS. An-Nisa’ [4]: 103

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … S...

Pendidikan Agama Islam #28

Siapa nama ayah Nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam? … Siapa nama Nabi setelah Nabi Isa ‘Alaihissalam? … Setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagaimana hukum mempelajari Ilmu...

Pendidikan Agama Islam #17

Dalam Alquran, surah Ad-Dhuha turun setelah surah …Surah Ad-Dhuha termasuk kategori surah …اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۖ lafal tersebut adalah surah Ad-...

Kamus

Mullah

Apa itu Mullah? Mullah adalah salah suatu gelar yang biasa diberikan kepada seorang ulama agama Islam. Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab mawla atau maula, yang dapat berarti ‘pemimpinR...

Mubahalah

Apa itu Mubahalah? Mubāhalah atau Li’an adalah memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah/dusta, sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. Etimologi Mubāhalah be...

girah

Apa itu girah? gi.rah cemburu terhadap musuh agama dan sebagainya; ia berpandangan tajam, jernih, fanatik, dan girah terhadap keselamatan dakwah pohon, Ellipeia nervosa … •

Dzu as-Suwayqatayn

Apa itu Dzu as-Suwayqatayn? Dzu as-Suwaqatayn dalam eskatologi Islam adalah seorang atau kaum dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka’bah menjelang hari kiamat. Dalam Musnad-nya Imam Ahmad me...

Al-Jinn

Apa itu Al-Jinn? Surah Al-Jinn adalah surah ke-72 dalam Alquran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 28 ayat. Dinamakan “al-Jinn” yang berarti “Jin” diambil da...

Zainab binti Khuzaimah

Siapa itu Zainab binti Khuzaimah? Zainab binti Khuzaimah adalah istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang dikenal dengan kebaikan, kedermawanan, dan sifat santunnya terhadap orang miskin...

Instagram