Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Muslim: 3156 – Menjual budak mudabbar

و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُا دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَه
Shahih Muslim hadis nomor 3156
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah(1) dan Ishaq bin Ibrahim(2) dari Ibnu ‘Uyainah(3), Abu Bakar(4) berkata:
telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah(5) dia berkata:
‘Amru(6) pernah mendengar Jabir(7) berkata,
“Seorang laki-laki Anshar pernah membebaskan seorang budak miliknya dengan cara dubur, namun dia tidak memiliki harta selain budak tersebut.
Lantas Rasulullah ﷺ menjualkan budak tersebut.”

Jabir berkata,
“Kemudian budak tersebut dibeli oleh Ibnu Nahham.
Budak tersebut adalah seorang Qibthi yang meninggal di awal pemerintahan Ibnu Zubair.”

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id(8) dan Ibnu Rumh(9) dari Laits bin sa’d(10) dari ‘Amru bin Dinar(11) telah menceritakan kepada kami Al Mughirah(12) -yaitu Al Hizami- dari Abdul Majid bin Suhail(13) dari ‘Atha bin Abu Rabah(14) dari Jabir bin Abdullah(15).
(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hasyim(16) telah menceritakan kepada kami Yahya(17) -yaitu Ibnu Sa’id- dari Al Husain bin Dzakwan Al Mu’allim(18) telah menceritakan kepadaku ‘Atha(19) dari Jabir(7).

(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma’i(21) telah menceritakan kepada kami Mu’adz(22) telah menceritakan kepadaku Ayahku(23) dari Mathar(24) dari ‘Atha bin Abu Rabah(14) dan Abu Zubair(26) dan ‘Amru bin Dinar(11) bahwa Jabir bin Abdullah(15) pernah menceritakan kepada mereka mengenai jual beli budak mudabbar, setiap orang dari mereka berkata,
dari Nabi ﷺ yang semakna dengan hadis Hamamd bin ‘Uyainah dari ‘Amru dari Jabir.”


(1) 👤 Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman, Al ‘Abasiy, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(2) 👤 Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, Al Hanzhaliy Al Marwaziy, Abu Ya’qub, Ibnu Rahawaih ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 238 Hijriah (± 852 Masehi) ☖ Hidup di Himsh ⚑ Wafat di Nihawand.

(4) 👤 Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin ‘Utsman, Al ‘Abasiy, Abu Bakar ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 235 Hijriah (± 850 Masehi) ☖ Hidup di Kufah.


(5) 👤 Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi ‘Imran Maimun, Al Hilaliy, Abu Muhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Kufah ⚑ Wafat di Marur Rawdz.

(6) 👤 Amru bin Dinar Al Atsram, Al Jumahiy, Abu Muhammad, Al Atsram ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 126 Hijriah (± 744 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz.


(7) 👤 Jabir bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin Haram, Al Anshari As Sulamiy, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 78 Hijriah (± 697 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.

(8) 👤 Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin ‘Abdullah , Ats Tsaqafiy Al Baghlaniy, Abu Raja’ ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 240 Hijriah (± 854 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.


(9) 👤 Muhammad bin Rumhi bin Al Muhajir, At Tajibiy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 242 Hijriah (± 856 Masehi) ☖ Hidup di Maru.

(10) 👤 Laits bin Sa’ad bin ‘Abdur Rahman, Al Fahmiy, Abu Al Harits ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 175 Hijriah (± 791 Masehi) ☖ Hidup di Maru.


(11) 👤 Amru bin Dinar Al Atsram, Al Jumahiy, Abu Muhammad, Al Atsram ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 126 Hijriah (± 744 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz.

(12) 👤 Al Mughirah bin ‘Abdur Rahman bin ‘Abdullah bin Khalid bin Khizam , Qushay ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ☖ Hidup di Madinah.


(13) 👤 Abdul Majid bin Suhail bin ‘Abdur Rahman bin ‘Auf, Az Zuhriy Al Qurasyiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ☖ Hidup di Madinah.

(14) 👤 Atha’ bin Abi Rabbah Aslam, Al Qurasyiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 114 Hijriah (± 732 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.


(15) 👤 Jabir bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin Haram, Al Anshari As Sulamiy, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 78 Hijriah (± 697 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.

(16) 👤 Abdullah bin Hasyim bin Hayyan, Al ‘Abdiy Ath Thusiy, Abu ‘Abdur Rahman ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 255 Hijriah (± 869 Masehi) ☖ Hidup di Himsh.


(17) 👤 Yahya bin Sa’id bin Farrukh, Al Qaththan At Tamimiy, Abu Sa’id, Al Ahwal ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 198 Hijriah (± 814 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(18) 👤 Al Husain bin Dzakwan, Al ‘Audzi, Al Muktib Al Mu’allim ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 145 Hijriah (± 762 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(19) 👤 Atha’ bin Abi Rabbah Aslam, Al Qurasyiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 114 Hijriah (± 732 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.

(20) 👤 Jabir bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin Haram, Al Anshari As Sulamiy, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 78 Hijriah (± 697 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.


(21) 👤 Malik bin ‘Abdul Wahid, Al Misma’iy, Abu Ghassan ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 230 Hijriah (± 845 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(22) 👤 Mu’adz bin Hisyam bin Abi ‘Abdullah , Ad Dustuwa’iy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan tua ↺ Wafat tahun 200 Hijriah (± 816 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(23) 👤 Hisyam bin Abi ‘Abdullah Sanbar, Ad Dastuwa’i Ar Rib’i, Abu Bakar ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 154 Hijriah (± 771 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(24) 👤 Mathar bin Thahman, As Sulamiy, Abu Raja’, Al Warraq ✶ Tabi’ul Atba’ kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 129 Hijriah (± 747 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(25) 👤 Atha’ bin Abi Rabbah Aslam, Al Qurasyiy, Abu Muhammad ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 114 Hijriah (± 732 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz ⚑ Wafat di Marur Rawdz.

(26) 👤 Muhammad bin Muslim bin Tadrus, Al Asadiy, Abu Az Zubair ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 126 Hijriah (± 744 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz.


(27) 👤 Amru bin Dinar Al Atsram, Al Jumahiy, Abu Muhammad, Al Atsram ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 126 Hijriah (± 744 Masehi) ☖ Hidup di Marur Rawdz.

(28) 👤 Jabir bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin Haram, Al Anshari As Sulamiy, Abu ‘Abdullah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 78 Hijriah (± 697 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.

Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

HR. Bukhari: 2078 – Menjual budak mudabbar

… ada kami dari Salamah bin Kuhail dari dari Jabir berkata: Nabi membeli Al Mudabbar (seorang budak yang dijanjikan bebas jika tuannya meninggal). Telah menceritakan kepada kami telah menceritak...

HR. Bukhari: 2079 – Menjual budak mudabbar

… ah ma, keduanya mengabarkan bahwa mereka mendengar Rasulullah pernah ditanya tentang seorang budak perempuan yang belum menikah berzina, maka Beliau : “Cambuklah dia kemudian jika dia be...

HR. Muslim: 3155 – Menjual budak mudabbar

… a Nu’ain bin Abdullah membeli budak tersebut dari beliau seharga seratus dirham lalu uang tersebut diserahkan kepadanya (Jabir)” berkata “Aku pernah mendengar Jabir bin Abdul...

HR. Bukhari: 2349 – Menjual budak mudabbar

… telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin DInar aku mendengar Jabir bin ‘Abdullah ma berkata: “Ada seorang laki-laki membebaskan seorang budak dengan cara mudabbar, lalu Nabi ...

HR. Bukhari: 2080 – Menjual budak mudabbar

… ika seorang budak wanita berzina dan terbukti perzinahannya maka dia dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan. Jika berzina lagi maka dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan dan jika berzin...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir.
Dan ampunilah kami ya Tuhan kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 5

[ DOA MEMOHON AMPUNAN BAGI KEDUA ORANG TUA & KAUM MUKMININ ]

Ya rabb kami,
ampunilah aku & kedua Ibu Bapakku & semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan (hari kiamat).
QS. Ibrahim [14]: 41

Allah yang ciptakanmu, memberi rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu yang demikian?
Maha Sucilah Dia & Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
QS. Ar-Rum [30]: 40

hanya pelindungku ialah Yang telah menurunkan Al Kitab (Alquran) & Dia melindungi orang-orang yang saleh.
QS. Al-A’raf [7]: 196

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #30

Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah jika kita melihat kemungkaran untuk mencegahnya pertama kali dengan … بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً Arti dari hadist diatas adalah...

Pendidikan Agama Islam #7

Alquran adalah keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah … Hukum yang mengatur hubu...

Pendidikan Agama Islam #20

Berikut adalah contoh bahwa Allah Subhanahu Wa Ta`ala Maha Mendahulukan. Zakat menurut bahasa زكة , yang bermakna …Yang termasuk mustahiq (orang berhak menerima zakat) berikut yaitu … Setel...

Kamus

musaadah

Apa itu musaadah? mu.sa.a.dah sokongan; tunjangan; sumbangan; bantuan … •

tanah suci

Apa itu tanah suci? daerah atau negara yang dianggap suci oleh para penganut agama … •

Ayat Mutasyabihat

Apa itu Ayat Mutasyabihat? Jenis ayat menurut maknanya Ada dua jenis ayat dibagi menurut maknanya: Ayat Muhkamat yakni ayat dengan makna jelas dan langsung. Ayat Mutasyabihat yakni dengan makna sama...

At-Tahrim

Apa itu At-Tahrim? Surah At-Tahrim adalah surah ke 66 dalam Alquran. Surah ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 12 ayat. Dinamakan At-Tahrim karena pada awal surah ini terdapat kata tuharr...

Utbah bin Abu Lahab

Siapa itu Utbah bin Abu Lahab? Utbah bin Abu Lahab adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Utbah juga mantan menantu Nabi, karena Utbah menikahi Ruqayyah. Utbah juga keponakan Ab...

Hadits Hasan

Apa itu Hadits Hasan? Hadits Hasan adalah tingkatan hadits yang ada di bawah hadits Shahih. Menurut Imam Tirmidzi, hadits Hasan adalah hadits yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentang...

Instagram