Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

HR. Bukhari: 6026 – Siapa yang menyukai perjumpaan Allah, Allah menyukai perjumpaan kepada-Nya

Shahih Bukhari hadis nomor 6026
Telah menceritakan kepada kami Hajjaj(1) telah menceritakan kepada kami Hammam(2) telah menceritakan kepada kami Qatadah(3) dari Anas(4) dari Ubadah bin Shamit(5) dari Nabi ﷺ, bersabda:

“Barang siapa Mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya, sebaliknya barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya.”

Kontan ‘Aisyah atau sebagian isteri beliau berkomentar ‘kami juga cemas terhadap kematian! ‘ Nabi lantas bersabda:

“Bukan begitu maksudnya, namun maksud yang benar, seorang mukmin jika kematian menjemputnya, ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karamah-Nya, sehingga tak ada sesuatu apapun yang lebih ia cintai daripada apa yang dihadapannya, sehingga ia mencintai berjumpa Allah, dan Allah pun mencintai berjumpa kepadanya.

Sebaliknya orang kafir jika kematian menjemputnya, ia diberi kabar buruk dengan siksa Allah dan hukuman-Nya, sehingga tidak ada yang lebih ia cemaskan daripada apa yang di hadapannya, ia membenci berjumpa Allah, sehingga Allah pun membenci berjumpa dengannya.”

Abu Daud(6) dan Amru(7) meringkasnya dari Syu’bah(8) dan Said(9) mengatakan dari Qatadah(3) dari Zurarah(11) dari Sa’d(12) dari ‘Aisyah(13) dari Nabi ﷺ.(1) 👤 Hajjaj bin Al Minhal, ABuMuhammad ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 217 Hijriah (± 832 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.

(2) 👤 Hammam bin Yahya bin Dinar, Al Azdiy Al ‘Awdziy, Abu ‘Abdullah ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 165 Hijriah (± 782 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah .


(3) 👤 Qatadah bin Da’amah bin Qatadah, As Sadusiy, Abu Al Khaththab ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 117 Hijriah (± 735 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Hait.

(4) 👤 Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram, Al Anshariy Al Madaniy, Abu Hamzah ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 91 Hijriah (± 710 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.


(5) 👤 Ubadah bin Ash Shamit bin Qais, Al Anshariy, Abu Al Wlid ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 34 Hijriah (± 655 Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Fisa.

(6) 👤 Sulaiman bin Daud bin Al Jarud, Ath Thayyalisiy, Abu Daud ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 204 Hijriah (± 819 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.


(7) 👤 Amru bin Marzuq, Al Bahiliy, Abu ‘Utsman ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 224 Hijriah (± 839 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(8) 👤 Syu’bah bin Al Hajjaj bin Al Warad, Al Azdiy Al Wasithiy, Abu Bistham ✶ Tabi’ut Tabi’in kalangan tua ↺ Wafat tahun 160 Hijriah (± 777 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Bashrah.


(9) 👤 Sa’id bin Abi ‘Urubah Mihran, Al Yasykuriy Al ‘Adawiy, Abu An Nadlor ✶ Tabi’in (tidak jumpa Shahabat) ↺ Wafat tahun 156 Hijriah (± 773 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(10) 👤 Qatadah bin Da’amah bin Qatadah, As Sadusiy, Abu Al Khaththab ✶ Tabi’in kalangan biasa ↺ Wafat tahun 117 Hijriah (± 735 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah ⚑ Wafat di Hait.


(11) 👤 Zurarah bin Awfaa, Abu Hajib ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ↺ Wafat tahun 93 Hijriah (± 712 Masehi) ☖ Hidup di Bashrah.

(12) 👤 Sa’ad bin Hisyam bin ‘Amir, Al Anshariy ✶ Tabi’in kalangan pertengahan ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di India.


(13) 👤 Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq, At Taymiyyah, Ummu ‘Abdullah, Ummu Al Mu’minin ✶ Shahabat ↺ Wafat tahun 58 Hijriah (± Masehi) ☖ Hidup di Madinah ⚑ Wafat di Madinah.Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut:
Shahih Bukhari 6027
Shahih Muslim 4844
Shahih Muslim 4845
Shahih Muslim 4846
Shahih Muslim 4847
Shahih Muslim 4848
Sunan Tirmidzi 986
Sunan Tirmidzi 987
Sunan Tirmidzi 2231
Sunan Nasai 1811
Sunan Nasai 1813
Sunan Nasai 1814
Sunan Nasai 1815
Sunan Ibnu Majah 4254
• Musnad Ahmad 7785
• Musnad Ahmad 8200
• Musnad Ahmad 9075
• Musnad Ahmad 11605
• Musnad Ahmad 17567
• Musnad Ahmad 21638
• Musnad Ahmad 21682
• Musnad Ahmad 23043
• Musnad Ahmad 23149
• Musnad Ahmad 24546
• Musnad Ahmad 24647
• Musnad Ahmad 24796
• Musnad Darimi 2638
Bagi ke FB
Bagi ke TW
Bagi ke WA

Video Terkait

Load More

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sungguh Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam
QS. Ali ‘Imran [3]: 97

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
QS. As-Saff [61]: 3

Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah tahu apa yang di hadapan mereka & di belakang mereka, dan mereka tak tahu apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit & bumi
QS. Al-Baqarah [2]: 255

Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir.
Dan ampunilah kami ya Tuhan kami.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 5

Podcast

Doa

Soal & Pertanyaan Agama

Pendidikan Agama Islam #10

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu pertama di … Wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkandung dalam surah … Sejak wahyu di Surah Al Muddasir : 1-7, Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkhotbah. Awalnya nabi melakukan dakwah kepada … Khotbah Nabi Muhammad saat masih di Mekah, difokuskan langsung pada esensi-esensi utama, yaitu … … Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhotbah di kota Mekah kurang lebih selama …

Pendidikan Agama Islam #6

Sifat dasar hukum Alquran adalah keseimbangan dalam hal aspek material dan psikologis, yang disebut sebagai … Alquran dimulai dengan surah Al Fatihah (pembukaan) dan berakhir dengan surah … Alquran adalah panduan dan pedoman manusia bagi mereka yang beriman. Ini dikonfirmasikan oleh Allah dalam surah … Alquran bertindak sebagai Hudan, yang artinya adalah … Dalam Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa Alquran adalah pedoman untuk orang …

Pendidikan Agama Islam #19

Berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dinamakan … Hari kiamat di jelaskan dalam Alquran, surah … .Tempat berkumpulnya manusia di akhirat di sebut padang … Salah satu hikmah mempercayai datangnya hari akhir, yaitu … … Surah yang menjelaskan bahwa ‘Allah Subhanahu Wa Ta`ala tempat meminta’, yaitu … …

Kamus

Mujahadah An-Nafs

Apa itu Mujahadah An-Nafs? Mujahadah An-Nafs diartikan sebagai pengendalian atau kontrol terhadap diri. Mujahadah An-Nafs terdiri atas dua kata yakni Mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh sementara An-Nafs artinya adalah diri, nafsu, ego, jiwa dan sebagainya. … •

Ad-Daruquthni

Siapa itu Ad-Daruquthni? Al-Imam al-Hafidz Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ud bin an-Nu’man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi atau lebih dikenal dengan ad-Daruquthni lahir di Dar al-Quthn, Bagdad, Irak, pada tahun 306 H, dan wafat pada tahun 385 H a … • ad-Daruqutni, Abu al-Hasan, Ali bin Umar, Sunan Ad-Daruquthni

jaiz

Apa itu jaiz? ja.iz diizinkan menurut agama ; mubah … •

Al-Mulk

Apa itu Al-Mulk? Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Alquran. Surah ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 30 ayat. Dinamakan Al Mulk yang berarti Kerajaan di ambil dari kata Al Mulk yang yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini disebut juga dengan At Tabaarak yang berarti Maha Suci. Nom … • Al-Mulk, Al Mulk

Umar bin Khattab

Siapa itu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. ‘Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafshah, istri Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Sunni, ‘Umar termasuk sal … • Umar ibn al-Khattab, ‘Umar bin Al Khaththab, ‘Umar bin al-Khatthab • Umar bin Khatab, Umar Ibnu Khattab, Umar Ibnul Khattab, Umar bin al-Khaththab, Umar bin Khaththab, Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khathab, Umar, Umar r.a.

raja’

Apa itu raja’? Makna raja’ adalah berharap. … •

Instagram