Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Zakat

HR. Tirmidzi: 617 – Larangan meminta

… sulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam ” Sesungguhnya perbuatan meminta-minta akan memberikan bekas yang buruk pada muka kecuali seseorang yang meminta haknya dari baitul mal kepad...

HR. Tirmidzi: 616 – Larangan meminta

… hiyyah Assa’di Abdullah bin Mas’ud Mas’ud bin Amru Ibnu Abbas Tsauban Ziyad bin Harits Ash Shuda’i Anas Hubsyi bin Junadah Qabishah bin Mukhariq Samrah dan Ibnu Umar Ab...

HR. Tirmidzi: 615 – Menyegerakan zakat

… lama berselisih pendapat dalam mempercepat pembayaran zakat sebagian mereka di antaranya Sufyan Ats Tsauri berpendapat bahwa lebih baik tidak dipercepat di awal tahun sedangkan Imam Syafi̵...

HR. Tirmidzi: 614 – Menyegerakan zakat

… ‘il bin Zakariya dari Hajjaj bin Dinar dari Al Hakam bin ‘Utaibah dari Hujayyah bin ‘Adi dari bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam u...

HR. Tirmidzi: 612 – Zakat fitri

… baginya membayar zakat fitrah mereka ini adalah pendapat Imam Malik Syafi’i dan Ahmad Dan sebagian yang lain berkata wajibnya seseorang membayar zakat fitrah budak-budak mereka walaupun ...

HR. Tirmidzi: 611 – Zakat fitri

… anusia menakarnya dengan hanya membayar setengah sha’ dari gandum Abu ‘Isa berkata Ini merupakan hadis hasan shahih dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Abu Sa’id Ibnu...

HR. Tirmidzi: 610 – Zakat fitri

… hasan gharib dan Umar bin Harun meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Juraij dia berkata dari Abbas bin Mina’ dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam maka dia menyebutkan sebagian hadi...

HR. Tirmidzi: 609 – Zakat fitri

… u ‘alaihi wa salam dan yang lainnya berpendapat bahwa setiap makanan (zakatnya) satu sha’ kecuali gandum yang hanya setengah sha’ ini adalah perkataan Sufyan Ats Tsauri dan A...

HR. Tirmidzi: 605 – Sedekah atas nama mayit

… tidak ada suatu amalan yang pahalanya sampai kepada mayyit kecuali shadaqah dan do’a Sebagian mereka (ahlul hadis) meriwayatkan hadis ini dari Amru bin Dinar dari ‘Ikrimah dari Na...

HR. Tirmidzi: 601 – Hak peminta

… ‘alaihi wa sallam kepadanya “Jika kamu tidak memiliki sesuatu kecuali secuil daging yang dibakar (panggang) maka berikanlah padanya” Dalam bab ini (ada juga riwayat dari -pen...

HR. Tirmidzi: 600 – Keutamaan sedekah

… asan dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam “Sesungguhnya shadaqah itu menghindarkan dari murka Allah dan menghindarkan seseorang dari meninggal ...

HR. Tirmidzi: 599 – Keutamaan sedekah

… lah Ramadlan Beliau menjawab “Bulan Sya’ban untuk memuliakan Ramadlan ” Beliau ditanya lagi lalu Shadaqah apa yang paling utama? Beliau menjawab “Shadaqah di bulan Rama...

HR. Tirmidzi: 598 – Keutamaan sedekah

… dan penglihatan tanpa menyatakan bagaimana hakekatnya serta tidak menyamakannya dengan sifat makhluk maka hal ini tidak termasuk tasybih dan ini sesuai dengan firman Allah “tidak ada ses...

HR. Tirmidzi: 597 – Keutamaan sedekah

… nung sebagaimana seseorang diantara kalian membesarkan anak kudanya” dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari ‘Aisyah ‘Ady bin Hatim ‘Anas Abdullah bin Abu ‘Au...

HR. Tirmidzi: 594 – Sedekah untuk kerabat

… Hafshah binti Sirin dari Salman bin ‘Amir (dalam riwayatnya) dia tidak menyebutkan dari Ar Rabab Hadis Sufyan Ats Tsauri dan Ibnu ‘Uyainah lebih shahih Demikianlah yang diriwayatka...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

― Doa Agar Diberi Kemudahan Semua Urusan ―

Wahai Tuhan kami,
berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu & sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).
QS. Al-Kahf [18]: 10

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

QS. An-Najm [53]: 39

Adapun orang yang beriman & orang beramal saleh,
maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan.
QS. Al-Kahf [18]: 88

Podcast

Doa

Instagram