Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Tafsir al Qur`an

HR. Tirmidzi: 3286 – Diantara surah Allahab

… akah kalian akan mempercayaiku?” Kemudian Abu Lahab berkata apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Celaka engkau Kemudian Allah menurunkan ayat Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan s...

HR. Tirmidzi: 3285 – Diantara surah Annashr

… menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr dengan sanad ini seperti hadis tersebut hanya saja ia berkata kemudian Abdur Rahman bin ‘...

HR. Tirmidzi: 3284 – Diantara surah Alkautsar

… a Rasulullah ” Al Kautsar adalah sebuah sungai di Surga kedua tepinya terbuat dari emas dan jalurnya di atas mutiara dan batu mulia debunya dari minyak kasturi dan airnya lebih manis dar...

HR. Tirmidzi: 3276 – Diantara surah Azzalzalah

… esungguhnya beritanya adalah ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun wanita mengenai apa yang telah ia kerjakan di atasnya Bumi tersebut berkata ia telah berbuat demikian pada hari demi...

HR. Tirmidzi: 3275 – Diantara surah Albayyinah

… bin Mahdi telah menceritakan kepada kami dari Al Mukhtar bin Fulful ia berkata saya mendengar Anas bin Malik ia berkata seorang laki-laki berkata kepada nabi wahai orang terbaik Beliau menjawa...

HR. Tirmidzi: 3274 – Diantara surah Alqadar

… ta aku katakan kepadanya berdasarkan apakah engkau mengatakan hal tersebut wahai Abu Al Mundzir? Ia berkata dengan tanda yang telah dikabarkan Rasulullah atau dengan tanda bahwa matahari terbi...

HR. Tirmidzi: 3273 – Diantara surah Alqadar

… Yusuf bin Mazin serta Al Qasim bin Al Fadhl Al Haddani ia adalah orang yang tsiqah ia ditsiqahkan oleh Yahya bin Sa’id serta Abdur Rahman bin Mahdi sedangkan Yusuf bin Sa’d adalah ...

HR. Tirmidzi: 3271 – Diantara surah al’alaq

… aq ) ia berkata Abu Jahl berkata apabila aku melihat Muhammad sedang melakukan shalat niscaya akan aku injak lehernya Kemudian Nabi berkata “Seandainya ia melakukannya niscaya para Malai...

HR. Tirmidzi: 3270 – Diantara surah Attin

… a ia mengatakan balaa wa ana ‘alaa dzalika minasy syaahidiin (benar dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu) Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis yang hanya diriwayatka...

HR. Tirmidzi: 3268 – Diantara surah Adhdhuha

… ammad telah ditinggal Seketika itu pula Allah ta’ala menurunkan wahyu Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu (QS Addhuha ) Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Tidakkah kamu perhatikan,
bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit & di bumi?
Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang,
melainkan Dialah keempatnya.
Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melainkan Dialah keenamnya.
QS. Al-Mujadilah [58]: 7

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami,
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
QS. Al-‘Ankabut [29]: 69

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu.
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
QS. An-Najm [53]: 28

Para malaikat menenangkan Nabi Lûth & berkata,
“Jangan sekali-kali kamu takut kepada kekejian kaummu, dan jangan bersedih karena kami. Kami telah datang untuk menghancurkan penduduk negeri ini. Kami akan menyelamatkanmu & keluargamu”
QS. Al-‘Ankabut [29]: 33

Podcast

Doa

Instagram