Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Shalat

HR. Tirmidzi: 444 – Shalat tasbih

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala’ telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab Al Uqli telah menceritakan kepada kami Musa bin ‘Ubaidah telah menceritakan kep...

HR. Tirmidzi: 443 – Shalat tasbih

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak telah mengabarkan kepada kami ‘Ikrimah bin ‘Ammar telah menceritakan kepadaku ...

HR. Tirmidzi: 442 – Shalat istikharah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Al Mawali dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah dia berkata, adalah Rasulullah ﷺ mengajari ...

HR. Tirmidzi: 441 – Shalat hajat

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Isa bin Yazid Al Baghdadi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Bakr As Sahmi dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir dari Abdullah bin Bakr ...

HR. Tirmidzi: 440 – Shalat saat singgah

Telah menceritakan kepada kami Abu Isa Muhmmad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Daud At Thayalisi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim bin Abu Al Wadldlah dia adalah Ab...

HR. Tirmidzi: 439 – Shalat dhuha

Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub Al Baghdadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi’ah dari Fudlail bin Marzuq dari ‘Athiyah Al ‘Aufi dari Abu Sa’id Al ...

HR. Tirmidzi: 438 – Shalat dhuha

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdil A’la Al Bashri telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ dari Nahas bin Qahm dari Syaddad Abu ‘Ammar dari Abu Hurairah ...

HR. Tirmidzi: 437 – Shalat dhuha

Telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far As Samnani telah menceritakan kepada kami Abu Mushir telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyasy dari Bahir bin Sa’d dari Khali...

HR. Tirmidzi: 436 – Shalat dhuha

Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah mengabarkan kepada kami Syu’bah dari Amru bin Murrah dari Abdurrahman...

HR. Tirmidzi: 435 – Shalat dhuha

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala’ telah menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq dia berkata, telah menceritakan kepadaku Musa bin Fulan bin...

HR. Tirmidzi: 426 – Qunut saat witr

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari Buraid bin Abu Maryam dari Abu Al Khaura’ As Sa’di dia berkata, Al Hasan bin Ali ra...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Orang yang makan (ambil) riba tak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran (tekanan) gila. Disebabkan mereka berkata jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah halalkan jual beli & mengharamkan riba
QS. Al-Baqarah [2]: 275

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya,
hanyalah ulama (orang yang mengetahui kebesaran & kekuasaan Allah).
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
QS. Fatir [35]: 28

Kami telah kemukakan amanat kepada langit, bumi & gunung,
maka semua enggan memikul amanat itu & mereka khawatir akan mengkhianatinya,
dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim & amat bodoh
QS. Al-Ahzab [33]: 72

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
QS. Luqman [31]: 34

Podcast

Doa

Instagram