Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Nikah

HR. Tirmidzi: 1057 – Dimakruhkan azl

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar dan Qutaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Qaza’ah dari Abu Sa’id ber...

HR. Tirmidzi: 1056 – Azl

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ibnu Abu Umar berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari ‘Amr bin Dinar dari ‘Atha` dari Jabir bin Abdullah berkata:...

HR. Tirmidzi: 1055 – Azl

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Yahya bin Abu Katsir da...

HR. Tirmidzi: 1046 – Syarat akad pernikahan

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja’far dari Yazid bin Abu Habib dari Martsad bin Abdullah...

HR. Tirmidzi: 1043 – Larangan nikah syighar

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari, telah menceritakan kepada kami Ma’an telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ melarang nikah ...

HR. Tirmidzi: 1042 – Larangan nikah syighar

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadlal, telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil berkata: Al Hasan mence...

HR. Tirmidzi: 1041 – Keharaman nikah mut’ah

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah saudara Qabishah bin Uqbah, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats Tsauri dari Musa bin U...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan sesungguhnya kamu (Nabi Muhammad ﷺ) benar-benar berbudi pekerti yang agung.
QS. Al-Qalam [68]: 4

Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh & ia dalam keadaan beriman,
maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya)
dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.
QS. Ta Ha [20]: 112

Jadikanlah KESABARAN (dalam hadapi cobaan hidup) & SALAT (yang merupakan induk dari segala peribadatan) sebagai penolongmu.
Sungguh Allah Yang Maha Menundukkan selalu bersama orang-orang yang penyabar.
Dialah pelindung & penolong mereka
QS. Al-Baqarah [2]: 153

Tuhan, restui kami. Jadikan kami & anak cucu kami manusia yang ikhlas berbuat demi Engkau. Ajarkan pada kami tata cara peribadatan di rumah suci ini. Terimalah taubat kami jika kami lalai & bersalah. Sungguh Engkau Maha Menerima taubat
QS. Al-Baqarah [2]: 128

Podcast

Doa

Instagram