Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Minuman

HR. Tirmidzi: 1807 – bernapas dalam bejana

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Yazid bin Sinan Al Jazari dari Ibnu Atha` bin Abu Rabah dari bapaknya dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah ...

HR. Tirmidzi: 1806 – bernapas dalam bejana

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Azrah bin Tsabit Al Anshari dari Tsumamah bin Anas dari Anas ...

HR. Tirmidzi: 1805 – bernapas dalam bejana

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Yusuf bin Hammad keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Sa’id dari Abu Ashim dari Anas bin Malik bahwa Nabi ﷺ bernafas ti...

HR. Tirmidzi: 1801 – Larangan minum berdiri

Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits dari Sa’id dari Qatadah dari Abu Muslim Al Jadzmi dari Al Jarud bin Al Mu’alli...

HR. Tirmidzi: 1800 – Larangan minum berdiri

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Sa’id bin Arubah dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi ﷺ telah melarang seseorang minum dalam...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal,
(yaitu mereka) yang bersabar & bertawakkal kepada Tuhannya.
QS. Al-‘Ankabut [29]: 58-59

“Ya Tuhan jadikan negeri ini negeri yang aman & berikan rezeki pada penduduknya yang beriman”
Allah berfirman
“Dan kepada orang kafirpun Aku beri kesenangan, lalu Aku paksa ia menjalani siksa neraka & itulah seburuk-buruk tempat kembali”
QS. Al-Baqarah [2]: 126

Hai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kamu & kuatkanlah kesabaranmu & tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) & bertakwalah kepada Allah,
supaya kamu beruntung.
QS. Ali ‘Imran [3]: 200

“Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit & di bumi”.
Katakanlah:
“Kepunyaan Allah”.
Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang.
Dia sungguh akan menghimpunmu pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya.

QS. Al-An’am [6]: 12

Podcast

Doa

Instagram