Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Hukum Hudud

HR. Tirmidzi: 1383 – Hukuman ta’zir

… hadis ini dari Bukair namun ia melakukan kesalahan di dalamnya Dan ia mengatakan Dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi ini adalah salah yang shahih adalah Hadis Al Lai...

HR. Tirmidzi: 1380 – Hukuman tukang sihir

… n sahabat Nabi dan selain mereka ini menjadi pendapat Malik bin Anas Asy Syafi’i berkata Sesungguhnya seorang penyihir dibunuh jika ia melakukan perbuatan sihir yang mencapai kekufuran n...

HR. Tirmidzi: 1378 – Murtadd

… wanita jika ia murtad dari Islam Sebagian kelompok dari para ulama berpendapat Ia dibunuh ini menjadi pendapat Al Auza’i Ahmad dan Ishaq Sedangkan sebagian dari mereka berpendapat Ia dip...

HR. Tirmidzi: 1375 – Menzinahi hewan

… engan hadis itu kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats Tsauri hadis ini lebih shahih dari hadis pertam...

HR. Tirmidzi: 1374 – Menzinahi hewan

… engar sesuatu pun dari Rasulullah tentang hal itu tetapi aku melihat Rasulullah membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya dan hal itu telah dilakukan Abu Isa berkata Hadis ini tida...

HR. Tirmidzi: 1373 – Wanita dipaksa berzina

… gan taubat yang sekiranya seluruh penduduk Madinah bertaubat niscaya dapat mengimbanginya” Abu Isa berkata Hadis ini hasan gharib shahih ‘Alqamah bin Wa`il bin Hujr mendengar dari ...

HR. Tirmidzi: 1372 – Wanita dipaksa berzina

… r bin Hujr tidak mendengar dari ayahnya dan tidak mendapatinya dikatakan bahwa ia dilahirkan setelah meninggal ayahnya satu bulan Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalanga...

HR. Tirmidzi: 1363 – Hukuman pemabuk

… Seperti hukuman paling ringan yaitu delapan puluh kali Maka Umar memerintahkannya Abu Isa berkata Hadis Anas adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan...

HR. Tirmidzi: 1362 – Hukuman pemabuk

… dalam masalah khamr Ia mengatakan Dalam hal ini ada hadis serupa dari Ali Abdurrahman bin Azhar Abu Hurairah As Sa`ib Ibnu Abbas dan Uqbah bin Al Harits Abu Isa berkata Hadis Abu Sa’id a...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dengan keterangan yang jelas itu,
Kami menerangkan bukti-bukti yang bermacam-macam,
agar menjadi tampak jalan kebenaran yang dilalui oleh orang-orang Mukmin & menjadi jelas jalan kebatilan yang dilalui oleh orang-orang kafir.
QS. Al-An’am [6]: 55

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya.
Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.
QS. Al-Munafiqun [63]: 11

Allah menjadikan kamu “cinta” kepada keimanan & menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran,
kefasikan,
dan kedurhakaan.
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,
QS. Al-Hujurat [49]: 7

Jadikanlah KESABARAN (dalam hadapi cobaan hidup) & SALAT (yang merupakan induk dari segala peribadatan) sebagai penolongmu.
Sungguh Allah Yang Maha Menundukkan selalu bersama orang-orang yang penyabar.
Dialah pelindung & penolong mereka
QS. Al-Baqarah [2]: 153

Podcast

Doa

Instagram