Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Haji

HR. Tirmidzi: 887 – Perihal hajar aswad

… ya ‘Di manakah beliau shalat asar pada Hari Nafar? ‘ dia menjawab ‘Di Abthah’ lalu berkata ‘Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpinmu'̶...

HR. Tirmidzi: 886 – Perihal hajar aswad

… menceritakan kepada kami Zuhair bin Mu’awiyah dari Hisyam bin ‘Urwah dari dari menyatakan bahwa dia selalu membawa pulang air Zamzam Dia juga berkata “Rasulullah juga membawa...

HR. Tirmidzi: 885 – Perihal hajar aswad

… Muaqqat yaitu yang tidak dicampur minyak wangi” Abu ‘Isa berkata “Ini merupakan hadis hasan gharib Tidak kami ketahui kecuali dari hadis Farqad As Sabakhi dari Sa’id b...

HR. Tirmidzi: 884 – Perihal hajar aswad

… Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata “Rasulullah mengenai Hajar Aswad ‘Demi Allah Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbic...

HR. Tirmidzi: 883 – Bacaan saat thawaf

… uquf Kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan secara marfu’ kecuali dari hadis ‘Atha bin Sa`ib Kebanyakan ulama mengamalkan hadis ini yaitu mereka menganjurkan seorang yang tha...

HR. Tirmidzi: 881 – Hari haji akbar

… ah secara mauquf lebih shahih dari riwayat Muhammad bin Ishaq secara marfu’ Demikian lebih dari seorang hafidh meriwayatkannya dari Abu Ishaq dari Al Harits dari secara mauquf telah meri...

HR. Tirmidzi: 880 – Hari haji akbar

… Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Abdushshamad bin Abdul Warits telah menceritakan kepada kami dari dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Ishaq dari Al Harits dari berkata “Aku ...

HR. Tirmidzi: 864 – Lain-lain

… mad bin Mani’ telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak telah mengabarkan kepadaku dari dari dari bahwa dia mengingkari adanya pengucapan syarat dalam haji dan berkata ̶...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Di antara tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia ciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri,
supaya kau merasa tenteram padanya,
dijadikan-Nya rasa kasih & sayang.
Sungguh pada yang demikian itu benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.
QS. Ar-Rum [30]: 21

Hanya Dialah yang menurunkan hujan dari awan hingga mengakibatkan sungai & lembah dapat mengalirkan air.
Semua itu sesuai dengan ketentuan takdir yang telah ditetapkan Allah untuk dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan & membuahkan pohon.
QS. Ar-Ra’d [13]: 17

Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.
QS. Al-Baqarah [2]: 275

Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan (sementara) & Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal.
QS. Al-Mu’min [40]: 39

Podcast

Doa

Instagram