Category: Fara`idh

HR. Tirmidzi: 2040 – Yang mewarisi wala”

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah: telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Selu...

HR. Tirmidzi: 2030 – Warisan bibi

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Manshur: telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari ‘Amr bin Muslim dari Thawus dari ‘Aisyah dia berkata, “Bibi dari...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam & (dirikanlah pula salat) subuh.
Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
QS. Al-Isra’ [17]: 78

Tidakkah kamu perhatikan,
bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit & di bumi?
Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang,
melainkan Dialah keempatnya.
Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melainkan Dialah keenamnya.
QS. Al-Mujadilah [58]: 7

Berzikirlah selalu kepada Tuhanmu.
Lakukanlah salat subuh di pagi hari & zuhur serta asar di siang hari.
Di waktu malam,
lakukanlah salat magrib & isya.
Dan isilah pula waktu malam yang panjang itu untuk bertahajud.
QS. Al-Insan [76]: 25

Wahai kaumku, tetaplah pada sikap ingkar & dusta kalian itu. Aku pun akan tetap laksanakan apa yang diperintah Tuhanku. Kalian kelak akan tahu siapa di antara kita yang akan mendapatkan azab yang sangat hina & abadi yang tak ada akhirnya
QS. Az-Zumar [39]: 39

Podcast

Hadits & Doa

Instagram