Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Fara`idh

HR. Tirmidzi: 2040 – Yang mewarisi wala”

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah: telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Selu...

HR. Tirmidzi: 2030 – Warisan bibi

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Manshur: telah mengabarkan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari ‘Amr bin Muslim dari Thawus dari ‘Aisyah dia berkata, “Bibi dari...

HR. Tirmidzi: 2029 – Warisan bibi

Telah menceritakan kepada kami Bundar: telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Abdurrahman bin Al Harits dari Hakim bin ‘Abbad bin ...

HR. Tirmidzi: 2027 – Warisan nenek

Telah menceritakan kepada kami Al Anshari: telah menceritakan kepada kami Ma’n: telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari ‘Utsman bin Ishaq bin Kharasyah dari Qabishah bin...

HR. Tirmidzi: 2026 – Warisan nenek

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Umar: telah menceritakan kepada kami Sufyan: telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dia berkata pada suatu kali: Qabishah berkata: dan pada kali yang la...

HR. Tirmidzi: 2025 – Warisan kakek

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin ‘Arafah: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Al Hasan dari ‘Imran bin Hushain dia berkata: Se...

HR. Tirmidzi: 2024 – Warisan ‘ashabah

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman: telah mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim: telah menceritakan kepada kami Wuhaib: telah menceritakan kepada kami Ibnu Thaw...

HR. Tirmidzi: 2023 – Warisan saudara perempuan

Telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Ash Shabbah Al Baghdadi: telah mengabarkan kepada kami Ibnu ‘Uyainah: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Munkadir dia mendengar Jabir bin &...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Musa berkata
“Mohonlah pertolongan kepada Allah & bersabarlah, sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah,
dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya.
Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa”
QS. Al-A’raf [7]: 128

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik,
walaupun dia menarik hatimu.
QS. Al-Baqarah [2]: 221

Maka Maha Tinggi Allah,
Raja Yang Sebenarnya,
tiada Tuhan selain Dia,
Dan siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah,
padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu,
maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya
QS. Al-Mu’minun [23]: 116-117

Katakanlah,
“Cukuplah Allah bagiku.”
Kepada-Nya-lah bertawakal orang-orang yang berserah diri.
QS. Az-Zumar [39]: 38

Podcast

Doa

Instagram