Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Kategori: Cerai dan li’an

HR. Tirmidzi: 1124 – Li’an

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah memberitakan kepada kami Malik bin Anas dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata: Seorang laki-laki bersumpah li’an kepada isterinya lalu Nabi ﷺ...

HR. Tirmidzi: 1123 – Li’an

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Sa’id bin Jubair ia berkata: Aku ditanya tentang dua orang yang ber...

HR. Tirmidzi: 1122 – Ila’

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Qaza’ah Al Bashri telah memberitakan kepada kami Maslamah bin ‘Alqamah telah memberitakan kepada kami Dawud bin Ali dari Amir dari Masruq dari A...

HR. Tirmidzi: 1121 – Kaffarat zhihar

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah memberitakan kepada kami Harun bin Isma’il Al Khazzaz telah memberitakan kepada kami Ali bin Al Mubarak telah memberitakan kepada kami Yahy...

HR. Tirmidzi: 1108 – Wanita yang mengkhulu’

telah memberitakan hal itu kepada kami Bundar telah memberitakan kepada kami Abdul Wahhab telah memberitakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari orang yang menyampaikan hadits dari Tsauban bahwa R...

HR. Tirmidzi: 1107 – Wanita yang mengkhulu’

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Muzahim bin Dzawwad bin ‘Ulbah dari ayahnya dari Laits dari Abu Al Khaththab dari Abu Zur’ah dari Abu Idris dari Ts...

HR. Tirmidzi: 1106 – Khulu’

Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Al Baghdadi telah memberitakan kepada kami Ali bin Bahr telah memberitakan kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma’mar dari Amru bin Muslim d...

HR. Tirmidzi: 1105 – Khulu’

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah memberitakan kepada kami Al Fadhal bin Musa dari Sufyan telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman ia adalah mantan budak keluarga ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Hai manusia,
apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu & menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
QS. Al-Infitar [82]: 6-7

Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu.
Kepada Allah sajalah kami bertawakkal.
Ya Tuhan kami,
berilah keputusan antara kami & kaum kami dengan hak (adil)
dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
QS. Al-A’raf [7]: 89

Apa orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)?
Maka kecelakaan bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka dalam kesesatan yang nyata
QS. Az-Zumar [39]: 22

(Bujukan orang munafik) seperti setan ketika berkata kepada manusia:
“Kafirlah kamu”,
maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata:
“Sungguh aku berlepas diri dari kamu, karena sungguh aku takut kepada Allah, Rabb semesta Alam”
QS. Al-Hasyr [59]: 16

Podcast

Doa

Instagram