Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Baju

HR. Tirmidzi: 1708 – Bercincin pada dua jari

… mpur dengan sutera) dan Al Mitsarah Al Hamra` (kasur merah yang terbuat dari kain sutera) serta mengenakan cincin pada jari telunjuk dan jari tengah” Abu Isa berkata “Ini adalah ha...

HR. Tirmidzi: 1707 – Cincin besi

… apa yang harus kupakai?” beliau menjawab “Pakailah cincin perak dan janganlah kamu menyempurnakannya hingga seberat mitsqal” Abu Isa berkata Ini adalah hadis gharib Di dalam...

HR. Tirmidzi: 1706 – Sorban diatas peci

… berkata Aku mendengar Rosulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam “Perbedaan antara kami dan kaum musyrikin ialah Imamah di atas peci” Abu Isa berkakta Ini merupakan hadis ghar...

HR. Tirmidzi: 1705 – Sarung

… tisku dan “Ini adalah batas pakaian jika engkau tidak mau (ingin menambah panjangnya) maka boleh dibawahnya sedikit dan jika engkau tidak mau maka tidak diperbolehkan pakaian melebihi ma...

HR. Tirmidzi: 1703 – Nabi ﷺ masuk Makkah

… menceritakan kepadaku Ibrahim bin Nafi’ Al Makki dari Abu Najih dari dari Ummu Hani` ia berkata Rasulullah datang ke Makkah dan beliau memiliki empat rambut yang dikepang” Abu Naji...

HR. Tirmidzi: 1702 – Menambal pakaian

… ul dengan orang-orang kaya maka aku tidak melihat ada orang yang lebih memiliki kemauan dari pada aku bersama mereka aku melihat ada onta yang lebih bagus dari ontaku dan aku melihat baju yang...

HR. Tirmidzi: 1695 – Sandal nabi ﷺ

… pada kami Habban bin Hilal berkata telah menceritakan kepada kami berkata telah menceritakan kepada kami dari berkata “Sandal Rasulullah mempunyai dua tali” Abu Isa berkata “...

HR. Tirmidzi: 1694 – Sandal nabi ﷺ

… i Muhammad bin Basysyar berkata telah menceritakan kepada kami Abu Dawud berkata telah menceritakan kepada kami dari ia berkata “Aku bertanya kepada ‘Sandal Rasulullah itu seperti ...

HR. Tirmidzi: 1690 – Memakai jubah dan khuff

… rkata telah menceritakan kepada kami berkata telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq dari Asy Sya’bi dari Urwah Ibnul Mughirah bin Syu’bah dari bahwa Nabi pernah mengena...

HR. Tirmidzi: 1689 – Memakai kain baru

… ” Abu Isa berkata “Dalam bab ini juga ada hadis dari Umar dan Ibnu Umar Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yunus Al Kufi berkata telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin ...

HR. Tirmidzi: 1688 – Gamis

… u memulai dari yang kanan” Abu Isa berkata “Tidak hanya seorang yang telah meriwayatkan hadis ini dari Syu’bah -dengan sanad ini- dari Abu Hurairah secara mauquf Dan kami tid...

HR. Tirmidzi: 1687 – Gamis

… yam Ad Dastuwa`i berkata telah menceritakan kepadaku dari Budail bin Maisarah Al Uqaili dari Syahr bin Hausyab dari Asma binti Yazid bin As Sakan Al Anshariyah ia berkata “Lengan tangan ...

HR. Tirmidzi: 1686 – Gamis

… Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr berkata telah mengabarkan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah ia berkata “...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Orang-orang yang beriman & beramal saleh akan memperoleh surga-surga yang di dalamnya terdapat tempat tinggal mereka,
sebagai penghormatan bagi mereka atas apa yang mereka lakukan.
QS. As-Sajdah [32]: 19

Hai orang-orang mukmin,
jika kamu menolong (agama) Allah,
niscaya Dia akan menolongmu & meneguhkan kedudukanmu.
QS. Muhammad [47]: 7

Dia Pencipta langit & bumi.
Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri.
Dia menciptakan segala sesuatu,
dan Dia mengetahui segala sesuatu.
QS. Al-An’am [6]: 101

Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?

Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.
QS. At-Taubah [9]: 38

Podcast

Doa

Instagram