Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Waris

HR. Muslim: 3035 – Warisan al Kalalah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dan Muhammad bin Mutsanna dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id...

HR. Muslim: 3034 – Warisan al Kalalah

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Al Munkadir dia berkata, aku men...

HR. Muslim: 3033 – Warisan al Kalalah

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Abdurrahman -yaitu Ibnu Mahdi- telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata, saya mendengar Muhammad ...

HR. Muslim: 3032 – Warisan al Kalalah

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al ...

HR. Muslim: 3031 – Warisan al Kalalah

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Muhammad bin Bukair An Naqid telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Muhammad bin Al Munkadir dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, &#...

HR. Muslim: 3027 –

telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengat...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan sesungguhnya kamu (Nabi Muhammad ﷺ) benar-benar berbudi pekerti yang agung.
QS. Al-Qalam [68]: 4

Dan taatlah kepada Allah & Rasul-Nya & janganlah kamu berbantah-bantahan,
yang menyebabkan kamu menjadi gentar & hilang kekuatanmu & bersabarlah.
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
QS. Al-Anfal [8]: 46

Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya,
Dia memberi rezeki kepada yang di kehendaki-Nya & Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
QS. Asy-Syura [42]: 19

Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah,
tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
QS. Ta Ha [20]: 2

Podcast

Doa

Instagram