Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Thaharah

HR. Muslim: 437 – Hukum Mani

Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Jawwas al-Hanafi Abu Ashim telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash dari Syabib bin Gharqadah dari Abdullah bin Syihab al-Khaulani dia berkata, “...

HR. Muslim: 436 – Hukum Mani

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr dari Amru bin Maimun dia berkata, “Saya bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang mani...

HR. Muslim: 435 – Hukum Mani

Dan telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami bapakku dari al-A’masy dari Ibrahim dari al-Aswad, dan Hammam dari Aisyah tentang air mani, dia berkat...

HR. Muslim: 434 – Hukum Mani

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Khalid dari Abu Ma’syar dari Ibrahim dari Alqamah dan al-Aswad bahwa seorang laki-laki singg...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ya Tuhanku, ampunilah aku,
ibu-bapakku yang menyebabkan aku hidup, orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman & semua orang Mukmin,
laki-laki & perempuan.
Dan jangan Kau tambahkan kepada orang-orang kafir itu kecuali kebinasaan
QS. Nuh [71]: 28

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya & ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
QS. Al-Baqarah [2]: 286

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya,
lalu dia mati dalam kekafiran,
maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia & di akhirat,
dan mereka itulah penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.
QS. Al-Baqarah [2]: 217

Podcast

Doa

Instagram