Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Tabuat

HR. Muslim: 4974 – Hadits ifki

Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Yazid Al Aili Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainny...

HR. Muslim: 4962 – Kecemburuan Allah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad dari Al ‘Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ...

HR. Muslim: 4961 – Kecemburuan Allah

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari ‘Urwah da...

HR. Muslim: 4960 – Kecemburuan Allah

(Telah menceritakan kepada kami ‘Amr An Naqid telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim bin ‘Ulayyah dari Hajjaj bin Abu ‘Utsman Yahya berkata: dan telah menceritakan ...

HR. Muslim: 4959 – Kecemburuan Allah

Telah menceritakan kepada kami ‘Amr An Naqid telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim bin ‘Ulayyah dari Hajjaj bin Abu ‘Utsman dia berkata: Yahya berkata: dan telah m...

HR. Muslim: 4958 – Kecemburuan Allah

Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lain: telah menceritakan kepada k...

HR. Muslim: 4957 – Kecemburuan Allah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah d...

HR. Muslim: 4956 – Kecemburuan Allah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur l...

HR. Muslim: 4955 – Kecemburuan Allah

Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan ‘Utsman berkata: telah menceritakan kepada kami Jarir dari A...

HR. Muslim: 4952 – Luasnya rahmat Allah

Telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbari telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dia mendengar ‘Uq...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Para malaikat menenangkan Nabi Lûth & berkata,
“Jangan sekali-kali kamu takut kepada kekejian kaummu, dan jangan bersedih karena kami. Kami telah datang untuk menghancurkan penduduk negeri ini. Kami akan menyelamatkanmu & keluargamu”
QS. Al-‘Ankabut [29]: 33

Dan tinggalkanlah dosa yang nampak & yang tersembunyi.
Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa,
kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat),
disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.
QS. Al-An’am [6]: 120

Dan (ingatlah) Ibrahim,
ketika ia berkata kepada kaumnya:
“Sembahlah olehmu Allah & bertakwalah kepada-Nya.
Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui.”
QS. Al-‘Ankabut [29]: 16

Podcast

Doa

Instagram