Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Syair

HR. Muslim: 4194 – Haramnya bermain dadu

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdur Rahman bin Mahdi dari Sufyan dari ‘Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya bahwa Nab...

HR. Muslim: 4193 –

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’is Ats Tsaqafi: Telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Al Had dari Yuhannas budak Mush’ab bin Az Zubair dari Abu Sa’id Al Khudr...

HR. Muslim: 4192 –

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: Telah menceritakan kepada kami Syu’b...

HR. Muslim: 4191 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: Telah menceritakan kepada kami Hafsh dan Abu Mu’awiyah: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib: Telah menceritakan kepada kami Abu...

HR. Muslim: 4190 –

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya: Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Zakaria dari Israil dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair dari Abu Salamah bin ‘Abdur Rahman dia be...

HR. Muslim: 4189 –

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Abdul Malik bin ‘U...

HR. Muslim: 4188 –

Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu ‘Umar: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaidah dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair dari Abu Salamah bin ‘Abdur Rahman dari Abu Hurai...

HR. Muslim: 4187 –

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair: Telah menceritakan kepada kami Abu Salama...

HR. Muslim: 4186 –

Telah menceritakan kepadaku Abu Ja’far Muhammad bin Ash Shabbah dan ‘Ali bin Hujr As Sa’di seluruhnya dari Syarik. Ibnu Hujr berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syarik dari ‘...

HR. Muslim: 4185 –

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru An Naqid dan Ibnu Abu ‘Umar keduanya dari Ibnu ‘Uyainah. Ibnu Abu ‘Umar berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Mai...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ya Tuhanku,
tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati,
dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat.
QS. Al-Mu’minun [23]: 29

Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa.
Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh & janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.
QS. Al-Kahf [18]: 110

Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
QS. Ali ‘Imran [3]: 130

Dan tiadalah kehidupan dunia ini,
selain dari main-main & senda gurau belaka.
Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka tidakkah kamu memahaminya?
QS. Al-An’am [6]: 32

Podcast

Doa

Instagram