Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Syair

HR. Muslim: 4194 – Haramnya bermain dadu

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdur Rahman bin Mahdi dari Sufyan dari ‘Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya bahwa Nab...

HR. Muslim: 4193 –

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’is Ats Tsaqafi: Telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Al Had dari Yuhannas budak Mush’ab bin Az Zubair dari Abu Sa’id Al Khudr...

HR. Muslim: 4192 –

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: Telah menceritakan kepada kami Syu’b...

HR. Muslim: 4191 –

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: Telah menceritakan kepada kami Hafsh dan Abu Mu’awiyah: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib: Telah menceritakan kepada kami Abu...

HR. Muslim: 4190 –

Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya: Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Zakaria dari Israil dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair dari Abu Salamah bin ‘Abdur Rahman dia be...

HR. Muslim: 4189 –

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far: Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Abdul Malik bin ‘U...

HR. Muslim: 4188 –

Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu ‘Umar: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaidah dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair dari Abu Salamah bin ‘Abdur Rahman dari Abu Hurai...

HR. Muslim: 4187 –

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Maimun: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair: Telah menceritakan kepada kami Abu Salama...

HR. Muslim: 4186 –

Telah menceritakan kepadaku Abu Ja’far Muhammad bin Ash Shabbah dan ‘Ali bin Hujr As Sa’di seluruhnya dari Syarik. Ibnu Hujr berkata: Telah mengabarkan kepada kami Syarik dari ‘...

HR. Muslim: 4185 –

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru An Naqid dan Ibnu Abu ‘Umar keduanya dari Ibnu ‘Uyainah. Ibnu Abu ‘Umar berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Mai...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Orang beriman amat sangat cintanya pada Allah.
Jika orang yang berbuat zalim mengetahui ketika mereka melihat siksa (hari kiamat),
bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah,
dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)
QS. Al-Baqarah [2]: 165

Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah tahu apa yang di hadapan mereka & di belakang mereka, dan mereka tak tahu apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit & bumi
QS. Al-Baqarah [2]: 255

Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu.
Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
QS. Az-Zukhruf [43]: 43

Podcast

Doa

Instagram