Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Sumpah

HR. Muslim: 3137 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu ‘Adi dari Syu’bah dar...

HR. Muslim: 3135 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al Jahdari telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid -yaitu Ibnu Ziyad- telah menceritakan kepada kami Al A’masy dari Ibrahim At Taimi dari Ayahnya dia ...

HR. Muslim: 3134 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Abdush Shamad telah menceritakan kepadaku Ayahku telah menceritakan kepada kami Syu’bah berkata: Muhammad bin Munkadir bertanya kepadaku, “S...

HR. Muslim: 3133 – Kafarah memerdekakan budak

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dan ini adalah lafadz Abu Bakar, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hushain ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang yang nafkahkan harta di jalan Allah ialah serupa sebutir benih yang tumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir 100 biji. Allah lipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dikehendaki. Allah Maha Luas karuniaNya
QS. Al-Baqarah [2]: 261

Kami turunkan air yang membawa banyak kebaikan & manfaat dari langit,
lalu Kami tumbuhkan dengan air itu, kebun-kebun yang mempunyai pohon-pohonan,
bunga-bungaan & buah- buahan.
QS. Qaf [50]: 9

Yang ciptakan mati & hidup untuk suatu tujuan,
yaitu menguji siapa yang paling benar perbuatannya & paling tulus niatnya.
Dia Mahaperkasa yang tak ada sesuatu pun dapat mengalahkan-Nya,
Maha Pengampun terhadap orang-orang yang teledor
QS. Al-Mulk [67]: 2

Jangan kamu berhias & bertingkah laku seperti orang Jahiliyah yang dahulu & dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah & Rasul-Nya.
Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya
QS. Al-Ahzab [33]: 33

Podcast

Doa

Instagram