Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Shalatnya musafir dan penjelasan tentang qashar

HR. Muslim: 1392 – Shalat khauf

Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Yahya -yaitu putranya Hassan- telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah -yaitu putranya Sallam-...

HR. Muslim: 1391 – Shalat khauf

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Affan telah menceritakan kepada kami Aban bin Yazid telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir d...

HR. Muslim: 1390 – Shalat khauf

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Yazid bin Ruman dari Shalih bin Khawwat dari seorang yang pernah shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ ...

HR. Muslim: 1389 – Shalat khauf

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbari telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abdurrahman bin Qasim dari bapaknya...

HR. Muslim: 1388 – Shalat khauf

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir ia berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulul...

HR. Muslim: 1387 – Shalat khauf

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha` dari Jabir bin Abdullah ia...

HR. Muslim: 1386 – Shalat khauf

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Sufyan dari Musa bin Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata: “Pada suatu...

HR. Muslim: 1385 – Shalat khauf

Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar ia berkata: “Rasulullah...

HR. Muslim: 1384 – Antara dua adzan ada shalat

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Waki’ dari Kahmas ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ar Rahmaan (Allah Yang Maha Pengasih),
Yang telah mengajarkan Alquran.
Dia ciptakan manusia.
Mengajarnya pandai berbicara.
Matahari & bulan (beredar) menurut perhitungan.
Dan tumbuhan & pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya
QS. Ar-Rahman [55]: 1-6

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
QS. An-Nisa’ [4]: 58

Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
QS. Az-Zukhruf [43]: 78

Dan terhadap orang yang minta-minta,
janganlah kamu menghardiknya.
Dan terhadap nikmat Tuhanmu,
maka hendaklah kamu siarkan.
QS. Ad-Duha [93]: 10-11

Podcast

Doa

Instagram