Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Shalat dua hari raya

HR. Muslim: 1472 –

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far dari Dawud bin Qais dari Iyadl bin Abdullah bin ...

HR. Muslim: 1471 –

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dan Abu Usamah dari Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar ...

HR. Muslim: 1470 –

Dan Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Hasan bin Rabi’ dan Qutaibah bin Sa’id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah – Yahya berkata- telah mengabarkan kepada kami -sementara ...

HR. Muslim: 1469 –

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Atha` bahwasanya: Ibnu Abbas men...

HR. Muslim: 1468 –

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Atha` dari Ibnu Abbas dan dari J...

HR. Muslim: 1467 –

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha` dari Jabir bin Abdulla...

HR. Muslim: 1466 –

Dan Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi’ bin Rafi’ Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan ...

HR. Muslim: 1465 –

Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Abu Umar -Abu Bakar berkata- telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah telah menceritakan kepada kami Ayyub ia berkata, sa...

HR. Muslim: 1464 –

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abdu bin Humaid semuanya dari Abdurrazaq – Ibnu Rafi’ – berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabar...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
QS. Ali ‘Imran [3]: 159

Sungguh Kami telah berikan kepadamu Muhammad, kemenangan nyata, yaitu kemenangan kebenaran melawan kebatilan, agar Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang dan sempurnakan nikmat-Nya kepadamu dengan tersebarnya dakwahmu
QS. Al-Fath [48]: 1

Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku,
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,
dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.

QS. Ta Ha [20]: 124

Dalam menciptakan sesuatu,
jika Dia berkehendak menciptakannya,
Dia hanya berkata,
“Jadilah!”
Sesuatu yang dikehendaki itu pun terjadi seketika itu juga.
QS. Ya Sin [36]: 82

Podcast

Doa

Instagram