Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Pengairan

HR. Muslim: 3018 – Jual beli syuf’ah

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij bahwa Abu Zubair mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ̶...

HR. Muslim: 3017 – Jual beli syuf’ah

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Ibnu Numair. Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, da...

HR. Muslim: 3016 – Jual beli syuf’ah

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami ...

HR. Muslim: 3011 – Jual beli salam

Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Ibnu Najih telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Katsir dari Abu Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata...

HR. Muslim: 3010 – Jual beli salam

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata: telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin ...

HR. Muslim: 3009 – Bolehnya gadai

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A’masy dia berkata, “Kami...

HR. Muslim: 3008 – Bolehnya gadai

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A’masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari ...

HR. Muslim: 3007 – Bolehnya gadai

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Muhammad bin ‘Ala dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua oran...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya.
Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Yunus [10]: 107

Katakanlah:
“Siapakan yang memberi rezeki kepadamu dari langit & dari bumi?”
Katakanlah:
“Allah”.
QS. Saba’ [34]: 24

Kami telah berikan wahyu padamu sebagaimana Kami telah berikan wahyu kepada Nuh & nabi yang kemudiannya,
dan Kami telah berikan wahyu (pula) kepada Ibrahim,
Isma’il, Ishak,
Ya’qub & anak cucunya,
Isa, Ayyub, Yunus, Harun & Sulaiman
QS. An-Nisa’ [4]: 163

Janganlah kamu menyembah selain Allah,
dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa,
kaum kerabat,
anak-anak yatim,
dan orang-orang miskin,
serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,
dirikanlah salat & tunaikanlah zakat.
QS. Al-Baqarah [2]: 83

Podcast

Doa

Instagram