Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Nikah

HR. Muslim: 2610 – Hukum Azl

… Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma’i telah meceritakan kepada kami Mu’adz yaitu Ibnu Hisyam telah menceritakan kepadaku dari Abu Zubair dari dia berkata “Kami m...

HR. Muslim: 2609 – Hukum Azl

… Dan telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin A’yan telah menceritakan kepada kami dari dia berkata Saya mendengar berkata “Sungguh...

HR. Muslim: 2608 – Hukum Azl

… q bin Ibrahim Ishaq berkata Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar berkata Telah menceritakan kepada kami dari dari dari dia berkata “Kami biasa melakukan azl di saat Al Qur`an masih ...

HR. Muslim: 2607 – Hukum Azl

… Az Zubairi telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Hasan seorang yang menceritakan penduduk Makkah telah mengabarkan kepadaku ‘Urwah bin ‘Iyadl bin ‘Adi bin Al Khiyar...

HR. Muslim: 2606 – Hukum Azl

… mun sekalipun begitu apa yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi juga” Tidak lama kemudian laki-laki itu datang kepada Nabi lalu berkata Budak perempuanku telah hamil Lantas beliau R...

HR. Muslim: 2605 – Hukum Azl

… ghalangi-Nya” Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Mundzir Al Bashri telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab telah menceritakan kepada kami telah mengabarkan kepadaku Ali bin Abi ...

HR. Muslim: 2604 – Hukum Azl

… kata Masalah Azl pernah dibicarakan di hadapan Rasulullah lantas beliau “Kenapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu?” -beliau tidak “Janganlah salah seorang dari kali...

HR. Muslim: 2603 – Hukum Azl

… ah menceritakan kepada kami dari dari Ma’bad bin Sirin dia berkata Kami berkata kepada Abu Sa’id apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan tentang Azl? Dia menjawab Ya ...

HR. Muslim: 2602 – Hukum Azl

… emaluan istri waktu besenggama) beliau “Tidak ada mudharat jika kalian tidak melakukan azl karena sesungguhnya hal itu hanyalah berkenaan dengan takdir Allah” Muhammad berkata Dan ...

HR. Muslim: 2601 – Hukum Azl

… ni namun dalam hadis riwayat mereka disebutkan dari Nabi beliau mengenai Azl “Tidak ada mudharat jika kalian tidak melakukan hal itu karena itu berkenaan dengan takdir Allah” Dan d...

HR. Muslim: 2600 – Hukum Azl

… n cara ‘azl lalu kami tanyakan hal itu kepada Rasulullah beliau pun kepada kami “Apakah kalian benar-benar melakukannya? Apakah kalian benar-benar melakukannya? Apakah kalian benar...

HR. Muslim: 2599 – Hukum Azl

… Az Zabriqan telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Muhammad bin Yahya bin Habban dengan isnad ini sesuai dengan makna hadis Rabi’ah namun (dalam hadisnya) dia menyebutkan sa...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah & Rasul-Nya,
sekalipun orang-orang itu bapak-bapak,
atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.
QS. Al-Mujadilah [58]: 22

Hai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kamu & kuatkanlah kesabaranmu & tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) & bertakwalah kepada Allah,
supaya kamu beruntung.
QS. Ali ‘Imran [3]: 200

Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya,
maka sungguh kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah),
yang mengetahui yang ghaib & yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
QS. Al-Jumu’ah [62]: 8

Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat) maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya.
Maha Suci Allah & Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
QS. An-Nahl [16]: 1

Podcast

Doa

Instagram