Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Minuman

HR. Muslim: 3845 – Tidak mencela makanan

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, Muhammad bin Al Mutsanna, ‘Amru An Naqid dan lafazh ini miliknya Abu Kuraib ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu...

HR. Muslim: 3844 – Tidak mencela makanan

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, Zuhair berkata: Telah menceritakan kepada kami dan yang lainnya berkata: ‘Telah mengabarkan kepada kami Jar...

HR. Muslim: 3834 – Memuliakan tamu

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna: Telah menceritakan kepada kami Salim bin Nuh Al ‘Aththar dari Al Jurairi dari Abu ‘Utsman dari ‘Abdurrahman bin Abu Bakr ia b...

HR. Muslim: 3833 – Memuliakan tamu

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbiri dan Hamid bin ‘Umar Al Bakrawi dan Muhammad bin Abdul A’la Al Qaisi seluruhnya dari Al Mu’tamir dan...

HR. Muslim: 3832 – Memuliakan tamu

Dan telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbari dan Hamid bin Al Bakrawi dan Muhammad bin ‘Abdul A’la seluruhnya dari Al Mu’tamir bin Sulaiman ...

HR. Muslim: 3831 – Memuliakan tamu

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: Telah menceritakan kepada kami Syababah bin Sawwar: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari ‘Abdurrahman...

HR. Muslim: 3830 – Memuliakan tamu

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Allaa’i, Telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Fudhail bin Ghazawan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah: “Seorang la...

HR. Muslim: 3829 – Memuliakan tamu

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, Telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari Fudhail bin Ghazawan dari Abu Hazim Al Asyja’i dari Abu Hurairah dia berkata: “Seoran...

HR. Muslim: 3828 – Bolehnya makan bawang

Dan telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin As Syaa’ir dan Ahmad bin Sa’id bin Shakhr lafazh dari keduanya hampir mirip. Keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu’man...

HR. Muslim: 3827 – Bolehnya makan bawang

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar lafazh ini milik Ibnu Al Mutsanna keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, Telah menceritakan...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka.
Dan Allah adalah Maha Kuasa.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. Al-Mumtahanah [60]: 7

Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati (tawadhu’)
dan apabila orang jahil menyapa mereka,
mereka mengucapkan kata-kata yang baik.
QS. Al-Furqan [25]: 63

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
QS. Luqman [31]: 34

― Doa Agar Diberi Kemudahan Semua Urusan ―

Wahai Tuhan kami,
berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu & sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).
QS. Al-Kahf [18]: 10

Podcast

Doa

Instagram