Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Mimpi

HR. Muslim: 4220 – Mimpi Nabi ﷺ

… n kepada kami Wahab bin Jarir Telah menceritakan kepada kami dari Abu Raja’ Al ‘Utharidi dari Samurah bin Jundab dia berkata “Apabila Nabi selesai shalat shubuh beliau mengha...

HR. Muslim: 4219 – Mimpi Nabi ﷺ

… ong kepadaku dan membuat aku gelisah kemudian diwahyukan kepadaku agar aku meniup keduanya lalu aku pun meniupnya hingga keduanya hilang Aku menafsirkan mimpi tersebut dengan dua orang pendust...

HR. Muslim: 4218 – Mimpi Nabi ﷺ

… u hilang Maka dari mimpi itu aku menafsirkan bahwa dua buah gelang tersebut adalah dua orang pembohong (nabi palsu) yang akan muncul sepeninggalku kelak yang satu adalah Al-Aswad al-Ansi seora...

HR. Muslim: 4217 – Mimpi Nabi ﷺ

… ain itu dalam mimpi itu pula aku melihat sapi -dan Allah Maha Baik- Ternyata tafsiran mimpi itu adalah bahwa orang-orang mukmin yang mati syahid dalam perang Uhud dan pahala yang diberikan All...

HR. Muslim: 4216 – Mimpi Nabi ﷺ

… rku Bahwa aku sedang menggosok gigi dengan siwak (sejenis kayu) Lalu siwak itu diminta oleh dua orang laki-laki yang satu lebih tua dari yang lain Maka kemudian kuberikan kepada yang muda Teta...

HR. Muslim: 4215 – Mimpi Nabi ﷺ

… mnya orang bermimpi Rasanya kami berada di rumah ‘Uqbah bin Rafi’ Lalu kami diberi sejenis kurma yang disebut kurma Ibnu Thab’ Maka kutafsirkan mimpi itu bahwasannya kita aka...

HR. Muslim: 4214 – Takwil mimpi

… nya adalah “Siapakah diantara kalian yang bermimpi hendaknya ia menceritakan dan aku akan menafsirkan mimpi tersebut kepadanya” Beberapa saat kemudian seorang laki-laki datang sera...

HR. Muslim: 4205 – Mimpi

… a kami Ibnu Rafi’ Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik Telah mengabarkan kepada kami Adh Dhahhak yaitu Ibnu ‘Utsman keduanya dari melalui jalur ini Dan di dalam Hadis Lai...

HR. Muslim: 4204 – Mimpi

… Yahya bin Abu Katsir melalui jalur ini Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’ Telah menceritakan kepada kami ‘Abdur Razzaq Telah menceritakan kepada kami dari Hamma...

HR. Muslim: 4203 – Mimpi

… pada kami telah menceritakan kepada kami Al A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah “Mimpinya orang muslim adalah yang dia lihat atau yang diperlihatkan kep...

HR. Muslim: 4202 – Mimpi

… Telah menceritakan kepada kami ‘Abdu bin Humaid Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq Telah mengabarkan kepada kami dari Az Zuhri dari Ibnu Al Musayyab dari Abu Hurairah dia ...

HR. Muslim: 4201 – Mimpi

… ata Rasulullah “Mimpinya orang Mu’min adalah bagian dari empat puluh enam kenabian” Dan telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz Telah menceritakan k...

HR. Muslim: 4200 – Mimpi

… kan kepada kami dari dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi Dan Abu Hurairah menambahkan di dalam Hadis tersebut perkataaan ‘Dan Aku membenci ‘Al Ghull’ (ikatan ...

HR. Muslim: 4199 – Mimpi

… dari Abu Az Zubair dari dari Rasulullah beliau “Apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali kemudian berlindungla...

HR. Muslim: 4198 – Mimpi

… orang yang dia cintai Dan jika dia bermimpi buruk maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya tiga kali kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syetan dan godaannya dan jan...

HR. Muslim: 4197 – Mimpi

… ia meludah ke sebelah kirinya dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syetan niscaya tidak akan membahayakannya Dan jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun Dan jika dia bermimp...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
QS. At-Taubah [9]: 103


mereka (penduduk di Surga) memakai sutera yang halus & sutera yang tebal,
(duduk) berhadap-hadapan.
QS. Ad-Dukhan [44]: 53

Dialah Allah,
Yang Maha Esa.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak & tidak pula diperanakkan,

dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia.

QS. Al-Ikhlas [112]: 1-4

Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki & seorang perempuan & jadikan kamu berbangsa & bersuku supaya kamu saling mengenal.
Sungguh orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling takwa diantara kamu
QS. Al-Hujurat [49]: 13

Podcast

Doa

Instagram