Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Jual beli

HR. Muslim: 2884 – Menyewakan tanah

… lah melarang sewa menyewa tanah perkebunan” Abdullah berkata “Sungguh di zaman Rasulullah saya tahu bahwa tanah perkebunan sering disewakan” Karena Abdullah khawatir dia tida...

HR. Muslim: 2883 – Menyewakan tanah

… lkan usahanya dan tidak menyewakannya lagi Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun deng...

HR. Muslim: 2882 – Menyewakan tanah

… n Hajjaj bin Asy Sya’ir keduanya berkata Telah menceritakan kepada kami Zakariyya` bin ‘Adi telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidulalh bin ‘Amru dari dari Al Hakam dari ...

HR. Muslim: 2881 – Menyewakan tanah

… h menceritakan kepada kami Dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami keduanya dari dengan isnad seperti ini dan dalam hadis Ibnu ...

HR. Muslim: 2880 – Menyewakan tanah

… Dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami dari dari Abu Al Khalil dari dia berkata Ibnu Umar berkata “Rafi’ telah melarang kami untuk sewa menyewa...

HR. Muslim: 2879 – Menyewakan tanah

… ri Dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami telah menceritakan kepada kami semuanya dari ‘Amru bin Dinar dengan isn...

HR. Muslim: 2878 – Menyewakan tanah

… Ahmad telah mengabarkan bahwa dia pernah mendengar Abu Sa’id Al Khudri berkata “Rasulullah Shallallu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara Muzabanah dan Muhaqalah...

HR. Muslim: 2877 – Menyewakan tanah

… Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Ya’qub yaitu Ibnu Abdirrahman Al Qari dari Suhail bin Abi Shalih dari dari Abu Hurairah dia berkata...

HR. Muslim: 2876 – Menyewakan tanah

… pernah mendengar Rasulullah Shallallu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli secara muzabanah dan huqul” Jabir bin Abdullah menjelaskan “Muzabanah adalah menjual kurma basah d...

HR. Muslim: 2875 – Menyewakan tanah

… i Katsair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Shallallu ‘alaihi wa sallam “Barangsiapa memiliki sebidang tanah hendaklah ia menanaminya atau m...

HR. Muslim: 2874 – Menyewakan tanah

… an bin ‘Uyainah dari Humaid Al A’raj dari Sulaiman bin ‘Atiq dari dia berkata “Nabi Shallallu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli siniin (menyewakan pohon atau t...

HR. Muslim: 2873 – Menyewakan tanah

… Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari Abu Az Zubair dari dia berkata “Rasulullah Shallallu ‘alaihi wa sallam melarang...

HR. Muslim: 2872 – Menyewakan tanah

… i Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallu ‘alaihi wa sallam melarang menyewakan tanah berkata Telah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata “Kami biasa me...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya & seorang ayah karena anaknya,
QS. Al-Baqarah [2]: 233

Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan),
hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung,
Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu,
QS. Al-A’raf [7]: 57

Sesungguhnya Allah adalah pelindung orang yang beriman,
karena sesungguhnya orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.
QS. Muhammad [47]: 11

Kami siksa dengan kesengsaraan & kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri.
Maka mengapa mereka tak memohon dengan tunduk merendah ketika datang siksaan Kami pada mereka, bahkan hati mereka telah keras
QS. Al-An’am [6]: 42-43

Podcast

Doa

Instagram