Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Haji

HR. Muslim: 2484 – Keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya

… id Quba` dengan berkendaraan atau berjalan kaki” Ibnu Dinar berkata Ibnu Umar juga senantiasa melakukannya Dan telah menceritakannya kepadaku Abdullah bin Hasyim telah menceritakan kepada kami dari dari Ibnu Dinar dengan isnad ini dan ia tidak menyebutkan “Pada setiap hari Sabtu” • HR Muslim 2484, Hadits Shahih Muslim 2484, Hadits Muslim No. 2484

HR. Muslim: 2483 – Keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya

… Dan Telah menceritakannya kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abdullah bin Dinar bahwasanya Ibnu Umar mendatangi Masjid Quba` pada setiap hari Sabtu Dan ia berkata “Saya telah melihat Rasulullah mendatanginya pada setiap hari Sabtu” • HR Muslim 2483, Hadits Shahih Muslim 2483, Hadits Muslim No. 2483

HR. Muslim: 2482 – Keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya

… Yahya bin Ayyub dan dan Ibnu Hujr – Ibnu Ayyub berkata- Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Dinar bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata “Biasanya Rasulullah mendatangi masjid Quba` dengan berkendaraan dan berjalan kaki” • HR Muslim 2482, Hadits Shahih Muslim 2482, Hadits Muslim No. 2482

HR. Muslim: 2481 – Keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya

… Dan Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata saya telah membacakan kepada dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwasanya “Rasulullah pernah mendatangi Masjid Quba` dengan berkendaraan dan berjalan kaki” • HR Muslim 2481, Hadits Shahih Muslim 2481, Hadits Muslim No. 2481

HR. Muslim: 2480 – Keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya

… n berkendaraan dan berjalan kaki” Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ma’n Ar Raqasyi Zaid bin Yazid Ats Tsaqafi Bashari Tsiqqah telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits dari Ibnu ‘Ajlan dari dari Ibnu Umar dari Nabi dengan hadis yang serupa dengan hadis Yahya Al Qaththan • HR Muslim 2480, Hadits Shahih Muslim 2480, Hadits Muslim No. 2480

HR. Muslim: 2479 – Keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya

… h menceritakan kepada kami dari dari Ibnu Umar ia berkata “Rasulullah biasanya mendatangi Masjid Quba dengan berkendaraan dan berjalan kaki Kemudian beliau shalat di situ dua raka’at” Abu Bakr berkata dalam riwayatnya Ibnu Numair berkata Lalu beliau shalat dua raka’at di dalamnya • HR Muslim 2479, Hadits Shahih Muslim 2479, Hadits Muslim No. 2479

HR. Muslim: 2478 – Keutamaan masjid Quba dan shalat di dalamnya

… Telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Ahmad bin Mani’ telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari dari Ibnu Umar bahwasanya “Rasulullah pernah mengunjungi Masjid Quba` baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki” • HR Muslim 2478, Hadits Shahih Muslim 2478, Hadits Muslim No. 2478

HR. Muslim: 2477 – Masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah masjid Nabi ﷺ

… yaibah dan Sa’id bin Amru Al Asy’atsi -Sa’id berkata- telah mengabarkan kepada kami -Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari dari Abu Salamah dari Abu Sa’id dari Nabi semisalnya Namun ia tidak menyebukan Abdurrahman bin Abu Sa’id di dalam isnad itu • HR Muslim 2477, Hadits Shahih Muslim 2477, Hadits Muslim No. 2477

HR. Muslim: 2474 – Keutamaan shalat di masjid Madinah dan Makkah

… entang perjalanan yang akan ia lakukan Maka Maimunah pun berkata “Duduk dan makanlah apa yang kamu inginkan Lalu shalatlah di Masjid Rasulullah karena saya telah mendengar Rasulullah ‘Satu Shalat di dalamnya lebih utama daripada seribu shalat di masjid lain selain Masjid Ka’bah'” • HR Muslim 2474, Hadits Shahih Muslim 2474, Hadits Muslim No. 2474

HR. Muslim: 2473 – Keutamaan shalat di masjid Madinah dan Makkah

… ngabarkan kepada kami Ibnu Abu Za`idah dari Musa Al Juhani dari dari Ibnu Umar ia berkata Saya mendengar Yakni dengan hadis semisalnya Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Umar telah mengabarkan kepada kami dari dari dari dari Ibnu Umar dari Nabi yakni dengan hadis semisalnya • HR Muslim 2473, Hadits Shahih Muslim 2473, Hadits Muslim No. 2473

HR. Muslim: 2472 – Keutamaan shalat di masjid Madinah dan Makkah

… seribu shalat di masjid lain kecuali shalat itu dikerjakan di Masjidil Haram'” Dan telah menceritakannya kepadaku Zuhair bin Harb dan Ubaidullah bin Sa’id dan Muhammad bin Hatim mereka berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya Al Qaththan dari Yahya bin Sa’id dengan isnad ini • HR Muslim 2472, Hadits Shahih Muslim 2472, Hadits Muslim No. 2472

HR. Muslim: 2471 – Keutamaan shalat di masjid Madinah dan Makkah

… an oleh kami di dalam teks hadis Abu Hurairah Maka Abdullah bin Ibrahim berkata kepada kami “Aku bersaksi bahwa aku telah mendengar Abu Hurairah berkata Rasulullah “Sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir dan masjidku juga merupakan masjid yang terakhir dari masjid-masjid (mereka)” • HR Muslim 2471, Hadits Shahih Muslim 2471, Hadits Muslim No. 2471

HR. Muslim: 2470 – Keutamaan shalat di masjid Madinah dan Makkah

… abarkan kepada kami -Ibnu Rafi’ berakata- Telah menceritakan kepada kami telah mengabarkan kepada kami dari Az Zuhri dari Sa’id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah “Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram” • HR Muslim 2470, Hadits Shahih Muslim 2470, Hadits Muslim No. 2470

HR. Muslim: 2469 – Keutamaan shalat di masjid Madinah dan Makkah

… lafazh milik Amru- keduanya berkata Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Sa’id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dan sampai kepada Nabi bahwa beliau “Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram” • HR Muslim 2469, Hadits Shahih Muslim 2469, Hadits Muslim No. 2469

HR. Muslim: 2468 – Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya

… elah menceritakannya kepadaku Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepadaku Harami bin Umarah telah menceritakan kepada kami dari dari ia berkata Rasulullah memandang gunung Uhud kemudian “Sesungguhnya Uhud adalah bukit yang mencintai kita dan kita pun mencintainya” • HR Muslim 2468, Hadits Shahih Muslim 2468, Hadits Muslim No. 2468

HR. Muslim: 2467 – Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya

… h menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu’adz telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid dari telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik ia berkata Rasulullah “Sesungguhnya Uhud adalah bukit yang mencintai kita dan kita pun mencintainya” • HR Muslim 2467, Hadits Shahih Muslim 2467, Hadits Muslim No. 2467

HR. Muslim: 2466 – Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya

… cepat-cepat Siapa yang ingin cepat ikutlah bersamaku Dan siapa yang mau lamban boleh tinggal” Lalu kami pergi lebih dahulu Tatkala kami telah dekat dan akan sampai di Madinah beliau “Itulah kota Thabah dan ini bukit Uhud Yaitu bukit yang mencintai kita dan kita pun mencintainya” • HR Muslim 2466, Hadits Shahih Muslim 2466, Hadits Muslim No. 2466

HR. Muslim: 2465 – Antara kubur (nabi) dan mimbar ada taman dari taman surga

… a kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah “Tempat antara mimbarku dan rumahku adalah satu taman dari taman-taman surga Dan mimbarku berada di atas telagaku” • HR Muslim 2465, Hadits Shahih Muslim 2465, Hadits Muslim No. 2465

HR. Muslim: 2464 – Antara kubur (nabi) dan mimbar ada taman dari taman surga

… i Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Al Madani dari Zaid bin Al Hadi dari Abu Bakr dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid Al Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah “Tempat antara mimbarku dan rumahku adalah satu taman dari taman-taman surga” • HR Muslim 2464, Hadits Shahih Muslim 2464, Hadits Muslim No. 2464

HR. Muslim: 2463 – Antara kubur (nabi) dan mimbar ada taman dari taman surga

… nceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dari Malik bin Anas sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya dari Abdullah bin Abu Bakr dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid Al Mazini bahwa Rasulullah “Tempat antara rumahku dan minbarku adalah satu taman dari taman-taman surga” • HR Muslim 2463, Hadits Shahih Muslim 2463, Hadits Muslim No. 2463

HR. Muslim: 2462 – Madinah saat ditinggalkan oleh penduduknya

… binatang dan burung-burung pemangsa daging (bangkai) Kemudian datang ke Madinah dua orang gembala dari Muzainah mencari kambingnya yang hilang Didapatinya Madinah telah menjadi kota liar Ketika kedua gembala itu sampai di Tsaniyatul Wada’ keduanya jatuh tersungkur di muka mereka” • HR Muslim 2462, Hadits Shahih Muslim 2462, Hadits Muslim No. 2462

HR. Muslim: 2461 – Madinah saat ditinggalkan oleh penduduknya

… nggalkan Madinah dalam keadaan baik sebagaimana adanya kota itu sarat dengan binatang-binatang buas dan burung-burung pemangsa daging (bangkai)” Muslim Abu Shafwan berkata Ini adalah Abdullah bin Abdul Malik yakni anak Yatim Ibnu Juraij selama sepuluh tahun berada dalam asuhannya • HR Muslim 2461, Hadits Shahih Muslim 2461, Hadits Muslim No. 2461

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Bila manusia tertimpa musibah, ia akan berdoa & kembali kepada Tuhannya setelah sebelumnya menentang-Nya. Lalu bila diberi nikmat yang banyak, ia lupakan musibah yang dulu ia mohon agar Tuhan menghilangkannya sebelum mendapatkan kenikmatan
QS. Az-Zumar [39]: 8

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu,
maka mintalah rezeki itu di sisi Allah,
dan sembahlah Dia & bersyukurlah kepada-Nya.
Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.
QS. Al-‘Ankabut [29]: 17

[ DOA MEMOHON AMPUNAN BAGI KEDUA ORANG TUA & KAUM MUKMININ ] …
Ya rabb kami,
ampunilah aku & kedua Ibu Bapakku & semua orang yang beriman pada hari diadakannya perhitungan (hari kiamat).
QS. Ibrahim [14]: 41

Podcast

Doa

Instagram