Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Adab

HR. Muslim: 4018 – Pandangan tiba-tiba

Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa’id: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’: Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ...

HR. Muslim: 4010 – Minta izin

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Huraits Abu ‘Ammar: Telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa: Telah mengabarkan kepada kami Thalhah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa Al A...

HR. Muslim: 4009 – Minta izin

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id Al Qaththan dari Ibnu Juraij: Telah menceritakan kepada kami ‘Atha dari ‘Ubaid bin ...

HR. Muslim: 4008 – Minta izin

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin ‘Ali Al Jahdhami: Telah menceritakan kepada kami Bisyr yaitu Ibnu Mufadhdhal: Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Yazid dari Abu Nadhrah dari ...

HR. Muslim: 4007 – Minta izin

Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir: Telah mengabarkan kepadaku ‘Abdullah bin Wahb: Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Al Harits dari Bukair bin Al Asyaj bahwa Busr bin Sa’...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya,
maka sungguh kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah),
yang mengetahui yang ghaib & yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
QS. Al-Jumu’ah [62]: 8

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang ingkar & mereka pandang hina orang beriman. Padahal orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas
QS. Al-Baqarah [2]: 212

Tuhan, restui kami. Jadikan kami & anak cucu kami manusia yang ikhlas berbuat demi Engkau. Ajarkan pada kami tata cara peribadatan di rumah suci ini. Terimalah taubat kami jika kami lalai & bersalah. Sungguh Engkau Maha Menerima taubat
QS. Al-Baqarah [2]: 128

Berkata Isa:
Sungguh aku ini hamba Allah,
Dia memberiku Al Kitab & Dia jadikanku nabi.
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada,
Dia memerintahkanku (mendirikan) salat & zakat selama aku hidup
QS. Maryam [19]: 30-31

Podcast

Doa

Instagram