Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Adab

HR. Muslim: 4018 – Pandangan tiba-tiba

… aka beliau memerintahkanku supaya memalingkan penglihatanku” Dan Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Abdul A’la berkata Telah mengabarkan...

HR. Muslim: 4010 – Minta izin

… a berkata di dalam Hadisnya ‘Wahai Abu Mundzir apakah kamu mendengar Hadis ini dari Rasulullah ? Dia menjawab ‘Ya’ Oleh karena itu anda wahai Ibnu Khattab jangan menjatuhkan ...

HR. Muslim: 4009 – Minta izin

… akan kepada kami An Nadhr bin Syumail keduanya berkata secara keseluruhan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij melalui jalur ini dengan Hadis yang serupa namun di dalam Hadis An Nadhr ti...

HR. Muslim: 4008 – Minta izin

… bin Al Hasan bin Khirasy Telah menceritakan kepada kami Telah menceritakan kepada kami dari Al Jurairi dan Sa’id bin Yazid keduanya dari Abu Nadhrah mereka berkata kami mendengarnya ber...

HR. Muslim: 4007 – Minta izin

… mudian Ubay bin Ka’ab berkata Demi Allah tidak akan ada yang menjadi saksi atasmu kecuali orang yang paling muda di antara kami Berdirilah wahai Abu Sa’id! lalu akupun berdiri hing...

HR. Muslim: 4006 – Minta izin

… ada kami Qutaibah bin Sa’id dan Ibnu Abu ‘Umar keduanya berkata Telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khushaifah melalui jalur ini Ibnu Abu ‘Umar menambahkan dalam Ha...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Dan mohonlah ampun kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS. An-Nisa’ [4]: 106

Peliharalah dirimu & keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia & batu,
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras,
dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
QS. At-Tahrim [66]: 6

Berkata Ibrahim:
Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu,
aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku.
Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.
QS. Maryam [19]: 47

Itulah petunjuk Allah,
yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.
Seandainya mereka mempersekutukan Allah,
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
QS. Al-An’am [6]: 88

Podcast

Doa

Instagram