Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Zakat

HR. Ibnu Majah: 1834 – Keutamaan sedekah

… ari Ibnu Aun dari Hafshah binti Sirin dari Ar Rabab Ummu Ar Ra`ih binti Shulai’ dari Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata “Rasulullah “Bersedekah untuk orang miskin nilainya...

HR. Ibnu Majah: 1833 – Keutamaan sedekah

… hat sesuatu selain amal yang telah ia lakukan dan ia melihat ke sisi kirinya tapi tidak melihat sesuatu selain amal yang pernah ia lakukan Maka barangsiapa salah seorang dari kalian mampu meny...

HR. Ibnu Majah: 1832 – Keutamaan sedekah

… ik- melainkan Allah akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya Bila itu sebutir kurma maka ia akan diperlihara dalam genggaman Ar Rahman Tabaaraka wa Ta’ala hingga menjadi lebih besar dar...

HR. Ibnu Majah: 1820 – Zakat fitri

… hman bin Sa’d bin Ammar Al Muadzdzin berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh dari Umar bin Sa’d -mu`adzin Rasulullah – berkata “Rasulullah memerintahkan m...

HR. Ibnu Majah: 1819 – Zakat fitri

… ah Pidato yang ia sampaikan kepada manusia adalah ‘Aku tidak melihat kecuali bahwa dua mud gandum Syam sebanding dengan satu sha’ ini’ akhirnya orang-orang pun mengambil pend...

HR. Ibnu Majah: 1818 – Zakat fitri

… ri Al Qasim bin Mukhaimirah dari Abu Ammar dari Qais bin Sa’d ia berkata “Rasulullah memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum turunnya ayat zakat maka ketika ayat z...

HR. Ibnu Majah: 1817 – Zakat fitri

… nsuci dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat ‘ied maka zakatnya dit...

HR. Ibnu Majah: 1816 – Zakat fitri

… kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdi berkata telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari dari Ibnu Umar ia berkata “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ b...

HR. Ibnu Majah: 1815 – Zakat fitri

… ta telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa’d dari dari Ibnu Umar berkata “Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan dengan satu sha’ kurma atau satu sha&#...

HR. Ibnu Majah: 1814 – Zakat madu

… telah menceritakan kepada kami Nu’aim bin Hammad berkata telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak berkata telah menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid dari Amru bin Syu’aib ...

HR. Ibnu Majah: 1813 – Zakat madu

… dari Sulaiman bin Musa dari Abu Sayyarah Al Mutta’i ia berkata “Aku berkata “Wahai Rasulullah aku memiliki pohon kurma ” beliau “Berikanlah sepersepuluhnya”...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang ingkar & mereka pandang hina orang beriman. Padahal orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas
QS. Al-Baqarah [2]: 212

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat,
dan berjihadlah kamu dengan harta & dirimu di jalan Allah.
Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui.
QS. At-Taubah [9]: 41

“Hasbunallahu wa ni’mal wakiil.”

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami & Allah adalah sebaik-baik Pelindung.
QS. Ali ‘Imran [3]: 173

Podcast

Doa

Instagram