Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Waris

HR. Ibnu Majah: 2739 – Pembagian harta waris

… hwa ia mendengar mengabari dari Abdullah bin Umar Sesungguhnya Rasulullah “Harta warisan yang telah dibagikan di masa Jahiliyah maka ia sesuai dengan pembagian di masa Jahiliyah itu send...

HR. Ibnu Majah: 2736 – Pengakuan anak

… tkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya maka ia adalah anak hasil zina ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak ” Muhammad bin Rasyid ...

HR. Ibnu Majah: 2735 – Pengakuan anak

… raib telah menceritakan kepada kami Yahya bin Al Yaman dari Al Mutsanna bin Ash Shabbah dari ‘Amru bin Syu’aib dari dari berkata Rasulullah “Barang siapa menzinahi seorang bu...

HR. Ibnu Majah: 2729 – Warisan untuk ashabah

… nceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Al Harits dari Ali bin Abu Thalib ia berkata Rasulullah menetapkan hukum bahwa saudara seibu saling mendapatkan warisan bukan saudara sebapak seorang...

HR. Ibnu Majah: 2723 – Harta peninggalan budak

… ahani dari Mujahid bin Wardan dari Urwah bin Zubair dari sesungguhnya seorang budak Nabi terjatuh dari pohon kurma lalu meninggal dunia ia tidak meninggalkan harta tidak meninggalkan anak dan ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Hai manusia,
sesungguhnya janji Allah adalah benar,
maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu & sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu,
memperdayakan kamu tentang Allah.
QS. Fatir [35]: 5

Katakanlah:
“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya
dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya).
akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
QS. Saba’ [34]: 36

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
QS. Luqman [31]: 34

Podcast

Doa

Instagram