Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Pakaian

HR. Ibnu Majah: 3646 – Mengenakan kulit macan

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami dari Abu Mu’tamir dari Ibnu Sirin dari dia berkata “Rasulullah melarang untuk mengendarai harimau” • HR Ibnu Majah 3646, Hadits Ibnu Majah 3646, Shahih Ibnu Majah 3646, Hadits Ibnu Majah No. 3646

HR. Ibnu Majah: 3645 – Mengenakan kulit macan

… b telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepadaku ‘Ayyasy bin ‘Abbas al Himyari dari Abu Hushain Al Hajri Al Haitsam dari ‘Amir Al Hajri dia berkata saya mendengar Abu Raihanah salah seorang sahabat Nabi berkata “Nabi melarang untuk menunggangi harimau” • HR Ibnu Majah 3645, Hadits Ibnu Majah 3645, Shahih Ibnu Majah 3645, Hadits Ibnu Majah No. 3645

HR. Ibnu Majah: 3644 – Kain pelapis pelana khimar

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari dari dia berkata “Rasulullah melarang penggunaan cincin emas dan alas pelana yang terbuat dari sutera” • HR Ibnu Majah 3644, Hadits Ibnu Majah 3644, Shahih Ibnu Majah 3644, Hadits Ibnu Majah No. 3644

HR. Ibnu Majah: 3643 – Hambar yang diinjak

… urrahman bin Al Qasim dari dari dia berkata “Aku menutup bufetku yaitu yang ada di dalam dengan menggunakan kain yang bergambar ketika Nabi datang beliau langsung memotongnya maka aku pun menjadikannya dua bantal (suatu ketika) aku melihat Rasulullah bersandar pada salah satunya” • HR Ibnu Majah 3643, Hadits Ibnu Majah 3643, Shahih Ibnu Majah 3643, Hadits Ibnu Majah No. 3643

HR. Ibnu Majah: 3642 – Gambar dalam rumah

… Sulaim bin ‘Amir dari Abu Umamah bahwa seorang wanita datang kepada Nabi dan memberitahukan kepada beliau bahwa suaminya berada di kancah pertempuran kemudian dia meminta izin kepada beliau untuk menggambar pohon kurma di dalam rumahnya namun beliau mencegahnya atau melarangnya” • HR Ibnu Majah 3642, Hadits Ibnu Majah 3642, Shahih Ibnu Majah 3642, Hadits Ibnu Majah No. 3642

HR. Ibnu Majah: 3641 – Gambar dalam rumah

… enunggu lama Kemudian Nabi keluar rumah dan ternyata Jibril tengah berdiri di depan pintu beliau pun bertanya “Apa yang menghalangimu masuk?” Jibril menjawab “Di dalam rumahmu ada anjing dan sungguh kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar” • HR Ibnu Majah 3641, Hadits Ibnu Majah 3641, Shahih Ibnu Majah 3641, Hadits Ibnu Majah No. 3641

HR. Ibnu Majah: 3640 – Gambar dalam rumah

… ah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami dari dari Ali bin Mudrik dari Abu Zur’ah dari Abdullah bin Nujjay dari dari Ali bin Abu Thalib dari Nabi beliau “Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar” • HR Ibnu Majah 3640, Hadits Ibnu Majah 3640, Shahih Ibnu Majah 3640, Hadits Ibnu Majah No. 3640

HR. Ibnu Majah: 3639 – Gambar dalam rumah

… nceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Az Zuhri dari ‘Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Abu Thalhah dari Nabi beliau “Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar” • HR Ibnu Majah 3639, Hadits Ibnu Majah 3639, Shahih Ibnu Majah 3639, Hadits Ibnu Majah No. 3639

HR. Ibnu Majah: 3638 – Mengenajan cincian pada ibu jari

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari dari Abu Burdah dari dia berkata “Rasulullah melarangku mengenakan cincin di sini dan di sini” -yaitu di jari kelingking dan jempol- • HR Ibnu Majah 3638, Hadits Ibnu Majah 3638, Shahih Ibnu Majah 3638, Hadits Ibnu Majah No. 3638

HR. Ibnu Majah: 3637 – Mengenakan cincin pada tangan kanan

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numir dari Ibrahim bin Al Fadll dari Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil dari Abdullah bin Ja’far bahwa Nabi mengenakan cincin di tangan kanannya” • HR Ibnu Majah 3637, Hadits Ibnu Majah 3637, Shahih Ibnu Majah 3637, Hadits Ibnu Majah No. 3637

HR. Ibnu Majah: 3636 – Orang yang menghadapkan mata cincinnya ke arah telapak tangannya

… bin Abu Uwais telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yunus bin Yazid Al Aili dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah mengenakan cincin yang terbuat dari perak dan mata batunya dari Habasyah beliau lalu menghadapkan batu cincinnya ke arah telapak tangan” • HR Ibnu Majah 3636, Hadits Ibnu Majah 3636, Shahih Ibnu Majah 3636, Hadits Ibnu Majah No. 3636

HR. Ibnu Majah: 3634 – Larangan mengenakan cincin emas

… emas yang batu cincinnya dari Habasyah Rasulullah lalu mengambilnya dengan sebatang kayu dan beliau berpaling darinya -atau mengambilnya dengan jari-jari tangannya- kemudian beliau memanggil cucu perempuannya Umamah binti Al ‘Ash sambil “Berhiaslah kamu dengan ini wahai puteriku” • HR Ibnu Majah 3634, Hadits Ibnu Majah 3634, Shahih Ibnu Majah 3634, Hadits Ibnu Majah No. 3634

HR. Ibnu Majah: 3633 – Larangan mengenakan cincin emas

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Hasan bin Suhail dari Ibnu Umar dia berkata “Rasulullah melarang (mengenakan) cincin dari emas” • HR Ibnu Majah 3633, Hadits Ibnu Majah 3633, Shahih Ibnu Majah 3633, Hadits Ibnu Majah No. 3633

HR. Ibnu Majah: 3632 – Larangan mengenakan cincin emas

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari dari dari Ibnu Hunain mantan budak Ali dari dia berkata “Rasulullah melarang mengenakan cincin (yang terbuat) dari emas” • HR Ibnu Majah 3632, Hadits Ibnu Majah 3632, Shahih Ibnu Majah 3632, Hadits Ibnu Majah No. 3632

HR. Ibnu Majah: 3631 – Ukiran cincin

… Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami dari Az Zuhri dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah membuat cincin dari perak yang mata batunya dari negeri Habsyah dan berukirkan ‘Muhammad Rasulullah'” • HR Ibnu Majah 3631, Hadits Ibnu Majah 3631, Shahih Ibnu Majah 3631, Hadits Ibnu Majah No. 3631

HR. Ibnu Majah: 3630 – Ukiran cincin

… ada kami Isma’il bin ‘Ulayyah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik dia berkata “Rasulullah membuat cincin lalu beliau “Sesungguhnya aku telah membuat cincin dan telah mengukirnya dengan suatu ukiran maka janganlah salah seorang mengukirnya (seperti ukiran yang serupa)” • HR Ibnu Majah 3630, Hadits Ibnu Majah 3630, Shahih Ibnu Majah 3630, Hadits Ibnu Majah No. 3630

HR. Ibnu Majah: 3629 – Ukiran cincin

… telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Ayyub bin Musa dari dari Ibnu Umar dia berkata “Rasulullah membuat cincin dari perak kemudian mengukirnya dengan tulisan ‘Muhammad Rasulullah'” Lalu beliau “Janganlah salah seseorang mengukir cincinnya seperti cincinku ini” • HR Ibnu Majah 3629, Hadits Ibnu Majah 3629, Shahih Ibnu Majah 3629, Hadits Ibnu Majah No. 3629

HR. Ibnu Majah: 3627 – Larangan untuk melakukan qaza’ (mencukur sebagian dan menyisakan sebagaian lain)

… a kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Umar bin Nafi’ dari dari Ibnu Umar dia berkata “Rasulullah melarang dari qaza'” Nafi’ berkata “Apakah yang di maksud dengan qaza’ itu?” Ibnu Umar menjawab “Yaitu mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan sebagian yang lain” • HR Ibnu Majah 3627, Hadits Ibnu Majah 3627, Shahih Ibnu Majah 3627, Hadits Ibnu Majah No. 3627

HR. Ibnu Majah: 3626 – Larangan memperbanyak rambut

… bin Hujr dia berkata “Nabi melihatku sementara aku memiliki rambut yang panjang beliau lalu “Lalat lalat (maksudnya sesuatu yang buruk)” Maka aku pun pergi dan memotongnya kemudian beliau melihatku dan “Sesungguhnya aku tidak bermaksud menyakitimu akan tetapi hal ini lebih baik” • HR Ibnu Majah 3626, Hadits Ibnu Majah 3626, Shahih Ibnu Majah 3626, Hadits Ibnu Majah No. 3626

HR. Ibnu Majah: 3625 – Memanjangkan rambut (hingga cuping) dan membuat kepang

… menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari Hisyam bin ‘Urwah dari dari dia berkata “Rasulullah memiliki rambut yang menjuntai tidak lebih dari pundaknya dan di atas kedua daun telinganya” • HR Ibnu Majah 3625, Hadits Ibnu Majah 3625, Shahih Ibnu Majah 3625, Hadits Ibnu Majah No. 3625

HR. Ibnu Majah: 3624 – Memanjangkan rambut (hingga cuping) dan membuat kepang

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Jariri bin Hazim dari dari dia berkata “Rambut Rasulullah lurus ikal terurai antara telinga dan pundaknya” • HR Ibnu Majah 3624, Hadits Ibnu Majah 3624, Shahih Ibnu Majah 3624, Hadits Ibnu Majah No. 3624

HR. Ibnu Majah: 3623 – Memanjangkan rambut (hingga cuping) dan membuat kepang

… enceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur dari Ibrahim bin Sa’d dari Ibnu Ishaq dari Yahya bin ‘Abbad dari dari dia berkata “Aku membelah (rambut) di belakang ubun-ubun Rasulullah kemudian aku menguraikannya hingga ke dahi” • HR Ibnu Majah 3623, Hadits Ibnu Majah 3623, Shahih Ibnu Majah 3623, Hadits Ibnu Majah No. 3623

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Hidup ini singkat,
jadi biarkan mereka tertawa sebanyak yang mereka suka di dalamnya.
Tapi ketika kehidupan berakhir & mereka kembali ke Allah Ta’ala,
mereka akan mulai menangis selamanya tanpa akhir.
[Tafsir Ibnu Katsir] ― QS. At-Taubah [9]: 82

Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.
Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
QS. Luqman [31]: 34

Berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu & hendaklah kamu termasuk orang-orang bersyukur.
QS. Al-A’raf [7]: 144

Di antara manusia ada yang menyembah Allah, jika ia peroleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, tapi jika ditimpa bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia & di akhirat.
Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata
QS. Al-Hajj [22]: 11

Podcast

Doa

Instagram