Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Minuman

HR. Ibnu Majah: 3421 – Menium minuman

… Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Abdurrahman Al Muharibi dari dari Abdul Karim dari dari Ibnu Abbas dia berkata “Rasulullah tidak p...

HR. Ibnu Majah: 3420 – Menium minuman

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khallad Al Bahili telah menceritakan kepada kami dari Abdul Karim dari dari Ibnu Abbas dia berkata “Rasulullah melarang meniup dalam bejana (...

HR. Ibnu Majah: 3415 – Minum sambil berdiri

… Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’udah telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al Mufadlal telah menceritakan kepada kami dari dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah melarang ...

HR. Ibnu Majah: 3414 – Minum sambil berdiri

… dari Abdurrahman bin Abu ‘Amrah dari neneknya yang bernama Kabsyah Al Anshariyah bahwa Rasulullah pernah masuk menemuinya lalu beliau minum dengan berdiri dari bejana yang tergantung di ...

HR. Ibnu Majah: 3413 – Minum sambil berdiri

… takan kepada kami Ali bin Mushir dari dari Asy Sya’bi dari Ibnu Abbas dia berkata “Saya menuangkan air zamzam kepada Nabi beliau lalu meminumnya sambil berdiri lalu hal itu aku cer...

HR. Ibnu Majah: 3410 – Mengikat mulut bejana

… am dari dari Ibnu Abbas dia berkata “Rasulullah melarang minum langsung dari mulut bejana Setelah Rasulullah melarang perbuatan itu ada seorang laki-laki bangun di waktu malam dan minum ...

HR. Ibnu Majah: 3403 – Menutup bejana

… in Abu Hafshah telah menceritakan kepada kami Harisy bin Khirrit telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Mulaikah dari dia berkata “Aku selalu meletakkan tiga bejana untuk Rasulullah di ...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Setelah itu di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah & ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut & pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi.
QS. Al-Hajj [22]: 5

Hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu,
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam jadi agama bagimu.
QS. Al-Ma’idah [5]: 3

Allah,
tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya),
tak mengantuk & tak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit & di bumi.
QS. Al-Baqarah [2]: 255

Hai orang-orang beriman,
apabila diseru untuk menunaikan salat Jum’at,
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah & tinggalkanlah jual beli.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
QS. Al-Jumu’ah [62]: 9

Podcast

Doa

Instagram