Search
Generic filters
Cari Kategori
🙏 Pilih semua
Quran
Hadits
Kamus
Podcast
Soal Agama
Artikel, Doa, dll.

Category: Buruan

HR. Ibnu Majah: 3241 – Kucing

… Telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Mahdi telah memberitakan kepada kami telah memberitakan kepada kami Umar bin Zaid dari Abu Az Zubair dari dia berkata “Rasulullah melarang ma...

HR. Ibnu Majah: 3240 – Gagak

… ang fasik tikus adalah binatang fasik dan burung gagak juga binatang fasik” Kemudian di tanyakan kepada Al Qasim “Apakah burung gagak boleh di makan?” dia menjawab “Ada...

HR. Ibnu Majah: 3239 – Gagak

… Azhar An Naisaburi telah menceritakan kepada kami Al Haitsam bin Jamil telah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah dari dari Ibnu Umar dia berkata “Barangsiapa makan bur...

HR. Ibnu Majah: 3236 – Kelinci

… ng kelinci?” beliau menjawab “Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya” Aku berkata “Sesungguhnya saya memakan sesuatu yang tidak anda haramkan memang kenapa...

HR. Ibnu Majah: 3235 – Kelinci

… mbawa dua ekor kelinci yang di gantung seraya berkata “Wahai Rasulullah saya berhasil menangkap dua ekor kelinci namun saya belum mendapatkan senjata tajam untuk menyembelihnya lalu keli...

HR. Ibnu Majah: 3234 – Kelinci

… seekor kelinci maka orang-orang berusaha menangkapnya namun tidak mendapatkannya Maka aku pun ikut menangkapnya dan berhasil lalu kelinci itu kuserahkan kepada Abu Thalhah dia menyembelihnya ...

HR. Ibnu Majah: 3233 – Biawak

… Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mushaffa telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dia berkata “Rasulullah ‘Say...

HR. Ibnu Majah: 3232 – Biawak

… u “Wahai Rasulullah apakah daging biawak itu haram?” beliau menjawab “Tidak akan tetapi di negeriku tidak ada biawak sehingga aku enggan memakannya” Abdullah bin Abbas ...

HR. Ibnu Majah: 3231 – Biawak

… h negeri yang banyak biawaknya lantas bagaimanakah pendapat anda mengenai (daging) biawak? ‘ beliau menjawab ‘Telah sampai kepadaku bahwa biawak adalah jelmaan dari suatu ummat yan...

HR. Ibnu Majah: 3230 – Biawak

… daging tersebut ada di sisiku niscaya saya akan memakannya” Telah bercerita kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf telah bercerita kepada kami Abdul A’la telah bercerita kepada ...

HR. Ibnu Majah: 3229 – Biawak

… ada sekelompok Bani Israil yang di ubah bentuknya menjadi binatang melata di muka bumi dan aku tidak tahu barangkali binatang tersebut adalah ini” Aku berkata ‘Orang-orang telah me...

HR. Ibnu Majah: 3228 – Anjing hutan

… da kami Yahya bin Wadlih dari Ibnu Ishaq dari Abdul Karim bin Abu Al Mukhariq dari Hibban bin Juz’i dari Khuzaimah bin Juz’i dia berkata “Saya bertanya “Wahai Rasululla...

HR. Ibnu Majah: 3227 – Anjing hutan

… nya kepada Jabir bin Abdullah mengenai Ad Dlabu’ (sejenis anjing hutan) apakah ia termasuk dari binatang buruan?” Ia menjawab “Ya” Aku bertanya lagi “Bolehkah aku...

HR. Ibnu Majah: 3226 – Serigala dan rubah

… rkata “Wahai Rasulullah aku datang kepadamu untuk menanyakan tentang serangga apa pendapat anda mengenai rubah?” beliau menjawab “Adakah yang memakan rubah?” aku menjaw...

HR. Ibnu Majah: 3222 – Membunuh cicak

… lah mengabarkan kepada kami bahwa ketika Ibrahim di lemparkan ke dalam kobaran api tidak ada satupun dari bintang melata yang tidak berusaha mematikan api kecuali cicak Bahkan ia berusaha meng...

HR. Ibnu Majah: 3221 – Membunuh cicak

… Telah memberitakan kepada kami Ahmad bin ‘Amru bin As Sarh telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair...

HR. Ibnu Majah: 3220 – Membunuh cicak

… patkan kebaikan sekian dan sekian barangsiapa membunuh pada pukulan kedua maka baginya sekian dan sekian -kurang sedikit dari yang pertama- barangsiapa membunuhnya di pukulan ketiga maka bagin...

HR. Ibnu Majah: 3219 – Membunuh cicak

… Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Abdul Hamid bin Jubair dari Sa’id bin Al Musayyab dari Ummu Syarik ...

HR. Ibnu Majah: 3218 – Larangan melempar

… Uqbah bin Shuhban dari Abdullah bin Mughaffal dia berkata “Nabi melarang (berburu) dengan melempar batu beliau “Sesungguhnya melempar dengan batu tidak akan mengenai bintang buruan...

Hadits Shahih

Ayat Alquran Pilihan

Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu.
Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
QS. Al-Hajj [22]: 37

Barang siapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapat di muka bumi tempat yang luas lagi rezeki yang banyak.
QS. An-Nisa’ [4]: 100

…,
laki-laki & perempuan yang benar,
laki-laki & perempuan yang sabar,
laki-laki & perempuan yang khusyu’,
laki-laki & perempuan yang bersedekah,

Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan & pahala yang besar.
QS. Al-Ahzab [33]: 35

…,
dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.
QS. Az-Zumar [39]: 7

Podcast

Doa

Instagram